KEZDŐLAP   ELŐSZÓ   ÉLETRAJZ   REGISZTER   NÉMET EREDETI SZÖVEGEK   LETÖLTÉSEK   LINK


A közlések magyarul 1986 óta füzetek formájában olvashatók, zömében G. Szieger Magda (1913- 2001) fordításában, de 1-1 füzet fordításában közreműködött még Andronich Judith, H. Főző Laura, és Abonyi Tibor is.

A közlések olvashatók itt, a böngésző ablakban, az alábbi táblázatban a füzetcímre kattintva. Ezeket is lehet menteni - (File menü, Save as...) de szemkímélőbb a letöltések menüpontban a PDF formátumú letöltéseket választani. A PDF oldalak A-4-es formátumú nyomtatásra vannak optimalizálva.

A füzetek között célszerű először az alapvető dolgokat tisztázókat elolvasni, melyek útmutatásul szolgálnak a többi közlésben leírtakhoz. Ilyen az " Az ember-titok " az " Isten Megváltó Terve " és a " Test - lélek - szellem " címü füzetek.

A közlések tartalma olyan a lélek számára, mint a testnek a kenyér és bor. Táplálék, melyet naponta beosztva érdemes fogyasztani, hogy legyen ideje beépülni lelkünkbe. Aki csak átfutja, az nem hasznosít belőle semmit, és értelmétől a szívéig nem jut el az üzenete. Ezért ajánlatos naponta csak pár közlést elolvasni, elménkben napközben többször átforgatni, végiggondolni, és akkor lassan - mint ahogy a mustármag kinől - bennünk is kiteljesedik Isten rendje, cselekvő szeretete, irgalma, türelme, akarata, bölcsessége, igazságossága.


Ezek az írások valláson felül állók. Valláshoz tartozástól nem akarnak senkit eltéríteni, sem valami vallási közösségre rábeszélni. Megjelentetésük egyedüli oka, hogy Isten szavát – amit János Ev. 14,21 ígérete alapján ad nekünk a mai időkben – az embereknek hozzáférhetővé tegye.

 

TEMATIKUS FÜZETEK

 

A kérdés: Ki az Isten?

Krisztus probléma

Isten Megváltó Terve

Az igazi ima

A szeretet a legfőbb parancs

Az ember-titok

Test - lélek - szellem

Lélek a túlvilágon I.

Lélek a túlvilágon II.

Lélek a túlvilágon III.

Isten szózata a haldokló világhoz

A katasztrófa lefolyása

Jelenésekről

Miért kell szenvednem?

Isten még ma is szól hozzánk

Gondolkodóképesség és gondolatok

Összefoglaló a végidőkről

A belső hang

Inkarnáció - reinkarnáció

Kenyér és bor

Szellemi újjászületés

Antikrisztus

Szent Szellem I.

Szent Szellem II.

Szent Szellem III.

Krisztus újraeljövetele

A világűr

Jöjjetek hozzám

Az igazi hit

A Megváltás Műve

Hamis próféták

Jó ha tudjuk I.

Jó ha tudjuk II.

Jézus mint ember, Jézus mint Isten

Jó ha tudjuk III.

Közelebb közelebb Uram hozzád...

Hogyan leszek egészséges

Ádám

A nyolc boldogság

Preadamiták

Jövendölések

A tízparancsolat

 

 

 

 

 

 

 

EGYEDI KÖZLÉSEK

 

Figyelmeztetés a belső hang követésére

Tiszteletadás Szűz Máriának

Szomorúság az elhunytak miatt

Felhőtlen ég - A Nap hatása

Igazságérzet - A II. világháború

Szeretet prédikálni a saját előny miatt

Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre

Isten szolgáinak helyes gondolkodása

Válaszút – A hűségesek kipróbálása

Az isteni szót szeretetben átnyujtani - A siker biztosított

Földi kötődés nélküli lelkek

Kozmikus áramlatok - Asztrológia

Viszontadomány: Az isteni szó terjesztése

Világosság utáni vágy a túlvilágon

A szív megtisztítása, hogy Isten temploma legyen

Elragadás

A túlvilági lelkek Isten szavát erőáramnak érzik

Isten áldást ad a megváltó munkához

A törekvő ember hatása a túlvilági lelkekre

Szavam hatása a túlvilági lelkekre

Jézus előfutárai

A Teremtés létrehozásának oka

Megpróbáltatások az öregkorban

A szeretet az örök Rend törvénye

A táplálék-felvételről kért magyarázat

A követők elvesztése

Lorber…

Kérdés: vérátömlesztés

A szereteted fokmérője a próbatétel

„Te, Péter, kőszikla vagy…”

„Menjetek és tanítsatok minden népet…”

Az örök szeretet titka...

Krisztusprobléma...

A „Karmatha” c. könyv olvasása után

A szeretetgyakorlat által szellemi erőt kaptok.

Istentől megengedett örömök - a teremtés csodái

Nem elég a kötelességteljesítés…

A Szellem kiömlésének megértése…

Irgalmas közbenjárás...

Isten látható lett Jézus Krisztusban...

A legkisebb történés is Isten szeretetébe és bölcsességébe van megalapozva...