KEZDŐLAP   ELŐSZÓ   ÉLETRAJZ   KÖZLÉSEK   REGISZTER   NÉMET EREDETI SZÖVEGEK   LINK


Letöltések 

                                                               

A közlések letölthetők PDF formátumban, (jobb egérgomb, Cél mentése... ), vagy az alábbi táblázatban a füzetcímre kattintva PDF formátumban helyben megnyithatók. A már megnyitott oldal szintén menthető. (Fájl... Mentés...) A PDF oldalak A-4-es formátumú nyomtatásra vannak optimalizálva, ha szemkímélőbb olvasást óhajtana, célszerü ezt alkalmazni. Kinyomtatva az ismerősöknek is könnyebb átadni...


Acrobar Reader ingyen letölthető:   honlapról.

Vagy innen magyarul.  

 

 

Tematikus füzetek

Ádám

A kérdés: Ki az Isten?

Antikrisztus

Az igazi hit

Az igazi ima

Az ember-titok

A belső hang

A hamis próféták

A katasztrófa lefolyása

A Megváltás Műve

A nyolc boldogság

A szeretet a legfőbb parancs

A világűr

Gondolkodóképesség és gondolatok

Hogyan leszek egészséges

Inkarnáció - reinkarnáció

Isten Megváltó Terve

Isten még ma is szól hozzánk

Isten szózata a haldokló világhoz

Jelenésekről

Jézus mint ember, Jézus mint Isten

Jó ha tudjuk I.

Jó ha tudjuk II.

Jó ha tudjuk III.

Jöjjetek hozzám

Jövendölések

Kenyér és bor

Közelebb közelebb Uram hozzád...

Krisztus probléma

Krisztus újraeljövetele

Lélek a túlvilágon I.

Lélek a túlvilágon II.

Lélek a túlvilágon III.

Miért kell szenvednem?

Összefoglaló a végidőkről

Preadamiták

Szellemi újjászületés

Szent Szellem I.

Szent Szellem II.

Szent Szellem III.

Test - lélek - szellem

A tízparancsolat

 

 

 

 

 

 

EGYEDI KÖZLÉSEK

Figyelmeztetés a belső hang követésére

Tiszteletadás Szűz Máriának

Szomorúság az elhunytak miatt

Felhőtlen ég - A Nap hatása

Igazságérzet - A II. világháború

Szeretet prédikálni a saját előny miatt

Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre

Isten szolgáinak helyes gondolkodása

Válaszút – A hűségesek kipróbálása

Az isteni szót szeretetben átnyujtani - A siker biztosított

Földi kötődés nélküli lelkek

Kozmikus áramlatok - Asztrológia

Viszontadomány: Az isteni szó terjesztése

Világosság utáni vágy a túlvilágon

A szív megtisztítása, hogy Isten temploma legyen

Elragadás

A túlvilági lelkek Isten szavát erőáramnak érzik

Isten áldást ad a megváltó munkához

A törekvő ember hatása a túlvilági lelkekre

Szavam hatása a túlvilági lelkekre

Jézus előfutárai

A Teremtés létrehozásának oka

Megpróbáltatások az öregkorban

A szeretet az örök Rend törvénye

A táplálék-felvételről kért magyarázat

A követők elvesztése

Lorber…

Kérdés: vérátömlesztés

A szereteted fokmérője a próbatétel

„Te, Péter, kőszikla vagy…”

„Menjetek és tanítsatok minden népet…”

Az örök szeretet titka...

Krisztus probléma...

A „Karmatha” c. könyv olvasása után

A szeretetgyakorlat által szellemi erőt kaptok.

Istentől megengedett örömök - a teremtés csodái

Nem elég a kötelességteljesítés…

A Szellem kiömlésének megértése…

Irgalmas közbenjárás...

Isten látható lett Jézus Krisztusban...

A legkisebb történés is Isten szeretetébe és bölcsességébe van megalapozva...