A VILÁGŰR

 

 

 

Isten az emberiséget óvja a világűrben

 

végzett kísérletektől,

 

és az UFO-któl

 

 

 

 

 

János evangélium 14/21 ígérete alapján

prófétai módon kapta és írta:

 

BERTHA DUDDE

 

Ezek az írások valláson felülállók!

Valláshoz tartozástól nem akarnak senkit eltéríteni, sem valami vallási közösségre rábeszélni.
Megjelenésük egyedüli oka, hogy Isten szavát – amit Ján. Ev. 14,21 ígérete alapján ad nekünk a mai időkben –
 az embereknek hozzáférhetővé tegye.

Ján.14,21: Aki ismeri az én parancsolataimat és megtartja azokat, az szeret engem.
Aki pedig engem szeret, azt szereti az én Atyám, én is szeretem azt, és kijelentem magamat annak.

 

Német eredetiből fordította, és közreadja:

G. Szieger Magda

1913 - 2001

 

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

 

Isten választ akar adni a kérdésekre - Tévedés

Rejtélyes jelenségek 1.

Rejtélyes jelenségek 2.

Szokatlan jelenségek

Segítség a világűrből?

A világtestek elszigetelése

A fizikai találkozás más csillagok lakóival lehetetlen

Csillagok közötti kapcsolatok

Szelíd fény – Vakfény ( szenzációk)

Az Ellenfél szemfényvesztései (UFO-k)

Felvilágosítás az „UFO-k”-ról

Kapcsolat a csillagokkal?

Ismeretlen repülőtestek

Más világokból való lények?

Egyedül Isten az Univerzum ura

Az előrenyomulás a világűrbe nem Isten akarata

A világosság igazi hordozói - Vakfény

Világosság angyalának álcázott démoni erők

Az emberek kötelessége a tévedésre figyelmeztetni

Elértétek a szellemi mélypontot

Megbízatás a szó terjesztésére

 

Engedélyezett a minden változtatás nélküli, és a forrás megjelölésével készült, fejezetenkénti fordítás és nyomtatás.

2007.

 

B.D.Nr:8536                                                                                                            1963. 06. 21

Isten választ akar adni a kérdésekre - Tévedés

Higgyetek, és ne legyen bennetek kételkedés, mert a magasból felhangzó szavam igaz, és minden beteljesedik, amit mondtam. Higgyétek el,  hogy értelmetek nem tud a bölcsesség mélységébe behatolni, és amit én adok az is akkor válik érthetővé, amikor eljön az ideje.

Többször megismételtem, hogy érettségi fokotoknak megfelelően oktatlak. Ezt a fokot ti bármikor megemelhetitek. Az emberek, vagy a túlvilági lények kérdéseire is rajtatok keresztül válaszolok. De a Teremtés és a Megváltó Terv legmélyebb felismeréseit csak egy nagyon magas fokú lelki érettség stádiumában kaphatjátok, mert akkor már minden érthető, az is, ami most még kételkedést okozna.

Tőlem csak a legtisztább igazság származhat. El kell ismernetek, hogy Szellemem által magam munkálkodom bennetek. Erre a folyamatra már a Földön jártamkor is utaltam.  Engem pedig nem állíthattok oda mint hazugot, mert minden igazság én vagyok

A teremtés folyamatairól akkor lehet oktatni benneteket, amikor elértétek a tökéletességet. Ha már előzőleg is kaptatok ismeretet, akkor folyton kérdéseket tesztek. Ezt akarom elérni, mert annál többet közölhetek, minél inkább foglalkoztatnak gondolatilag a kérdések, amelyekre egyedül csak én tudok válaszolni.  Gondolataitokat állandóan ösztönzöm, hogy mindig mélyebbre hatoljatok a teremtés titkaiba, mert ezt szeretném megadni nektek. De ahhoz, hogy határtalanul megajándékozhassalak, szükség van a ti erre vonatkozó kívánságaitokra.

Mert ekkor olyan tudást adhatok, amely értelemszerűen olyan területeket érint, amelyek nem magyarázhatók. Mert minél mélyebb az igazságnak megfelelő ismeret, annál nagyobb lesz a világosság, és ekkor már mindörökké nem ijedtek meg a sötétségtől.

Minduntalan arra szólítalak hogy kérdezzetek, hogy a válaszon keresztül felismerjétek szeretetemet, amely minden kérést teljesíteni akar. Mert amint kérdeztek, és választ vártok - megnyitjátok szíveteket. Ez azt is jelenti, hogy nekem okot szolgáltattok, hogy bennetek lakást vegyek, és ti kapcsolatban akartok lenni velem. Én pedig csak erre várok, hogy korlátlanul kioszthassam kegyelmi adományaimat.

Így a tévedésekről is állandóan felvilágosítalak, mert ezek romlásba viszik a lelket. Magam világosítom meg gondolkodásotokat, és majd akaratom szerint tesztek, és eljártok a tévedések ellen. Mert a tévedések a végidőben iszonyatos zűrzavart okoznak. Az emberek inkább elfogadják a tévedést mint az igazságot,  és nem hagyják magukat meggyőzni az igazságról. Ezzel ellenfelem területén a sötétben maradnak, és nem találnak ki belőle.

Nektek, akik szavaimat kapjátok, feladatul adom, hogy a tévedések ellen küzdjetek. Ismételten állítsátok szembe vele az igazságot, amely elfogadható lesz minden jóakaratú ember számára. Én mindig mellettetek leszek, hogy helyesen gondolkodjatok és cselekedjetek - hogy ott beszéljetek, ahol ezt megkívánom tőletek. Ti szabadon felajánlottátok szolgálataitokat, és én elfogadtam. Most is akaratom szerint tevékenykedtek, ezért azzal a feladattal is megbízhatlak, hogy mindig az igazságot terjesszétek, és küzdjetek a tévedések ellen. Minden úgy kerül elétek, hogy érzelmileg reagáltok rá, és ezt az érzelmet én váltom ki belőletek. Tehát gondolataitokat úgy kormányozom, hogy az a rátok bízott feladatot szolgálja.

Ellenfelem alattomosan és furfangosan dolgozik. Én ellene munkálkodom, és felfedem ösztönzéseit. Csak az emberen múlik, hogy hallgat-e rám, és szavaimnak hitelt ad. Viszont a tiszta igazságot csak a szeretet ismeri fel. Ahol a szeretet hiányzik, ott kevés eredmény várható. Ennek ellenére az ellenfelemről meg kell mondani az embereknek az igazságot. A világosság angyalának álcázza magát, és nem szégyenli nevemet is igénybe venni - hogy megtéveszthesse, és olyan útra vonja az embereket, amely veszedelmes. Ha az emberek idejében fel nem ismerik, és vissza nem fordulnak - szakadékba vezet. Forduljatok hozzám, és ha a tiszta igazságot kéritek, én mindig segítségetekre leszek.

                                                                                       Ámen.

B.D.Nr. 6674.                                                                                                          1956. 10. 22.

Rejtélyes jelenségek 1.

Gondoljátok meg, hogy a végidőben éltek. Ekkor az is érthető lesz, ellenfelem megragad minden eszközt, hogy megakadályozza az emberiség visszatérését hozzám. Ezért nagy zűrzavart hoz létre, az emberek gondolkodásmódját hamis vágányokra akarja terelni.  Az igazság elérését minden eszközzel akadályozza, vakfényeket gyújt, és ahol csak teheti sötétséget teremt, nehogy megtaláljátok az utat, amely hozzám, és világosságomhoz vezet. Ti, akik az én lobogóm alá álltatok, nem tagadhatjátok, hogy a végidőben éltek. Ellenfelem követői ezt tagadják, tehát felfogásukban már hozzá tartoznak. Fáradozásai, hogy elsötétítse szellemüket, nem a követőinek szólnak, bár azokat is próbálja megtartani.

Akiket már elveszített általam, azokat vissza akarja szerezni. Ehhez minden eszköz jó neki.

Az azonosan gondolkodó kabátja alatt próbál megtéveszteni. Azt akarja elérni, hogy eltávolodjanak a teljes igazságtól,  és elfogadják az ő igazságnak álcázott téveszméjét. Ti emberek a végidőben valamennyien számolhattok erőteljes hatásaival. Ezért óvatosnak kell lenni, és ne engedjétek magatokat megtéveszteni a hamis fényektől.

Ez minden amit a rejtélyes jelenségekről mondani akarok. Ti túl sok figyelmet szenteltek mindannak, ami zűrzavarba juttat. Kérdéseket dob fel, kételyeket és vitákat okoz - és mégis továbbra is minden rejtély marad. Talán azt hiszitek, nekem szükségem van ilyesmire, hogy megnyilvánulhassak?

Való igaz, megragadok minden lehetőséget, ahol megnyilatkozhatok - de akkor emberi edényt választok,  ahova kiönthetem Szent Szellememet. Akkor magam, vagy a világosság lényei beszélnek ama edényen keresztül az emberekhez. Amit ÉN beszélek, mindig komoly figyelmeztetés, hogy távolodjanak el a világtól, formálódjanak szeretetté. Szeretettel betöltött szívbe vezethessem be az igazságot - Örök Megváltó Tervemet - hogy aztán helyes ismeret legyen bennük.

Az igazi gyermek megelégszik azzal amit az Atyja mond, akaratát mindig teljesíti, mert akkor jut üdvösségre. De nektek miért van arra kedvetek, hogy olyan kapcsolatokat létesítsetek, olyan ismereteket szerezzetek, amely lelketek üdvössége szempontjából lényegtelen? Minden ilyenfajta kívánság az ellenfél sugallata! Ti pedig készségesen rendelkezésére álltok! Kívánságaitokat kinyilvánítjátok amikor a Mindenség erőit hívjátok - AMELYEKRŐL NEM TUDJÁTOK, HOGY MILYEN ÚRNAK SZOLGÁLNAK!!!

Járjátok az egyszerű utat: kapcsolódjatok a szeretet által hozzám, kérjetek engem, hogy magyarázatot adjak - és megkapjátok.

De ne szólítsatok meg ismeretlen lényeket, mert ellenfelem alattomosan játszik, nem riad vissza hogy felhasználja JÉZUS nevemet! Az utolsó időben minden eszközzel dolgozik! Ezért óvlak már régen ettől az időtől, amikor "HAMIS KRISZTUSOK" és "hamis próféták" sürgölődnek. Sohase feledjétek, hogy a végidőben éltek, hogy ellenfelem megbízásából maguk az emberek végzik el a Pusztítás Művét! Örök Megváltó Tervemben ennek a Földnek a pusztulása az emberek akarata miatt megy végbe!

Soha ne feledjétek, hogy próféták és látnokok által ezt a végső ítéletet folyton meghirdettem! Ahogy egyik nap követi a másikat, úgy következik be ez is!

Ezt a biztosan bekövetkező dolgot akarja az ellenfelem úgy beállítani, hogy ne higgyétek el. Meg akar téveszteni, követeivel bebeszéli nektek, hogy a pusztulást fel lehet tartóztatni, a Földet meg lehet óvni! Azt a hitet akarja ébreszteni, hogy "ISTEN KÖVETEI" vannak munkában, hogy megakadályozzák a pusztulást! Minden az Örökkévaló Terv szerint megy. Ti emberek csak a lelketek érettségére törekedjetek. Ezt pedig csak a szeretet által éritek el, az akaratomnak megfelelő élettel, bensőséges kapcsolatban velem! Akkor világosságban jártok - nem figyeltek a megtévesztő vak fényekre.

                                                                                       Ámen.

B.D.Nr.6675.                                                                                                            1956. 10. 23.

Rejtélyes jelenségek 2.

Az emberek tulajdonsága, hogy a szemüket afelé irányítják, ami megérinti testi érzékszervüket. Ezzel szemben minden mellett elmennek, ami lelküket felemelné. Ez szintén ellenfelem befolyása, mert célul tűzte maga elé, hogy minden fénysugarat távol tart a lélektől, és állandóan vastagítja körülötte a burkot. Ehhez a test engedelmes beleegyezését adta.

Az embereknek - ha komolyan veszik a célt, a lelki érettséget - már ezért is el kellene gondolkodniuk mindenféle testi örömön és élvezeten.

De ilyen meggondolásokat az emberek nem szívesen tesznek, és ha utasítást kapnak rá,  nem szívesen engedelmeskednek. A korszak végéig már nagyon rövid az idő és ha valaki eredményt akar, akkor szokatlan segédeszközöket kell használnia. Eszközöket, amelyek az ember gondolatait olyan irányba terelik, amely irányba nem akar menni. Nekem bőven állnak rendelkezésemre ilyen eszközök, a különféle szükségállapotok, sorscsapások, vagy váratlan események formájában, amelyek mind alkalmasak, hogy visszavegyék a testi kívánságokat, és az ember anélkül hogy erre kényszerítve lenne, megnyíljon a lelki behatásokra.

De titokzatos jelenségekhez biztos nem nyúlok amiatt, hogy az ember önmagába térését elérjem. Az ilyen dolgok nem alkalmasak rá, hogy az ember szellemben növekedjen. Arra sokkal alkalmasabb, hogy kutatásra ösztönözzenek. Az ember értelmének adnak táplálékot, de nem a lelkének.  Ellenfelem ilyen eszközökkel dolgozik.

Ezzel olyan emberekre is hatást gyakorol, akik már kapcsolatba léptek a szellemi világgal, de akik "csodára" várnak - tehát a gondolataik még bőven a Földre irányulnak! Bár az ilyenfajta jelenségek ezeknek nem ártnak, mert iránymutatóként engem vesznek tekintetbe. De ellenfelem mégis sok embert nyer a maga számára, mert nagyobb tér jut az értelmi tevékenység részére, hogy ezeket a jelenségeket megmagyarázza. Én soha nem hatok úgy az emberekre, hogy fokozott értelmi tevékenységre ösztönözzem őket! Én az embereknek világosságot akarok vinni, és nem megoldhatatlan problémákat!

Amikor szokatlan, földön kívüli jelenségekről van szó,  ezeket ellenfelem teszi elétek, mint megoldhatatlan problémát. A Föld napjainak a végén teszi ezt, hogy zűrzavart okozzon. Olyan hatást gyakorol a neki engedelmes emberekre, hogy megszületnek ezek a dolgok, amelyek bár földi anyagúak, de mégis talányosak, és amelyeket szintén az ember gondolkodásának félrevezetésére használ. Akit az ilyen jelenségek elvakítanak, az nem ismeri az örök Rend törvényeit. Azokat, amelyek változás nélkül fennmaradnak, mert egyedül ezek garantálják a szellemi rész továbbfejlődését. Ami belőlem indul - tehát ami isteni eredetű - az mindig világosság, és világosságot ad azoknak, akik ezt kérik. De ami mindig magyarázat nélkül marad - ami csak megszámlálhatatlan feltételezésre ad alkalmat - az ellenfelemtől való. Neki szintén nagy hatalma van, de csak akkor, ha az emberek viselkedése és beállítottsága ezt megerősíti. Akkor látható módon is megnyilvánulhat, fantomokat varázsolhat elő - de ezek csak sátáni akaratának következményei.

Az én eszközeim mások, amelyeket a vég előtt felhasználok, hogy lelkeket nyerjek. Azok nem korlátozzák az emberek szabad akaratát. Az ellenfelem célja, hogy talányos jelenségekkel az embereket egyfajta gondolatmenetre kényszerítse. Ezzel elveszi az akarat szabadságát. Bár a kényszer nem sikerül neki, de az emberek inkább hallgatnak rá, mint arra a halk hangra, amelyen keresztül én szólok hozzájuk.

                                                                                       Ámen.

B.D.Nr.7205.                                                                                                           1958. 11. 10.

Szokatlan jelenségek

Teljesen hagyatkozzatok rám, hogy helyes oktatást kapjatok, amikor hozzám fordultok felvilágosításért. Ezt gondolatilag is megérzitek - azaz már gondolataitok is az igazság talaján mozognak - mert az igazságot keresitek. Tehát már megérzésszerűen is a helyes úton lesztek, akkor is, ha látszatra tisztázatlan problémával foglalkoztok. Ez azoknak az előjoga, akik velem, az Örök Igazsággal kapcsolódnak, mert benső visszautasítást éreznek, amint téves gondolatanyag éri őket.

A végidőben igen sok szokatlan jelenséggel kell számolnotok. Ezeket a jelenségeket saját megítélésetek szerint beszámíthatjátok nekem is, és ellenfelemnek is. Hogy megnyerje áldozatait szokatlan módon lép fel, és nektek meg kell tanulnotok a különbségtevést. Soha ne feledjétek el: az ő területe a világ, így a világban, és világi cselekvések által jelenik meg.

De azt se feledjétek, nem létezik hatalom, amely engem, vagy működésemet megakadályozhatna! Nincs semmi, ami felboríthatná Örök Megváltó Tervemet,  melybe be van építve ennek a földperiódusnak a  vége. Célom mindig az, hogy a mélyben lévő bukott szellemi megváltását létrehozzam. Én valóban tudom, erre mikor érkezett el az igazi időpont.

Az is biztos, hogy ellenfelem tervei nem mennek párhuzamosan az enyémekkel. Nem törekszik arra amire én - a bukottak megsegítésére. Egyedül arra gondol, hogy hatástalanná tegye a terveimet. Szeretné azokat keresztezni - szeretne engem legyőzni - de ez örökké nem sikerül neki. A legkülönfélébb módon hajtja kísérletezésre az embereket, hogy a teremtményeket elpusztítsa. Azt hiszi, ezáltal a megkötött szellemit felszabadíthatja, és megnyerheti. El akarja hitetni az emberekkel, hogy nincs veszély, nem kell figyelni. Ezzel a tudatos lelki munkát akarja megakadályozni azoknál, akik az idők jeleit látva erre szánják magukat. Nagy furfanggal dolgozik, zűrzavart teremt, amely elfogja azokat is, akik nem akarnak hozzá tartozni.

Reális dolognak látszó bűvészmutatványokat játszik el az emberek előtt,  amelyek mindaddig megtartják jelenségszerűségüket, amíg az általa kiválasztott "értelmes" emberek meg nem látják. Olyan emberek, akikre az ellenfélnek felfogásuk és gondolkodásmódjuk miatt hatása van. Akik szintén nem akarnak hallani a földi periódus befejezéséről. Akik szívesebben megengednek akármilyen eseményt és intézkedést, csak ne kelljen beletörődniük abba az igazságba, amit már sokszor meghirdettek. Ezek az emberek felfogásukkal jó rezonanciát teremtenek ellenfelemnek.

Azt hiszik, hogy jó erők szolgálatába álltak - pedig csak ellenfelem labdájává lettek. Kihasználja őket, hogy téves tanítás, és sátáni működés terjesztői legyenek. A végidőben ellenfelemnek nagy a hatalma. Ez nem más, mint az én emberek felé irányuló, szokatlanul nagy kegyelmekben gazdag munkálkodásomnak az ellenhatása. Igaz hogy rendkívüli módon munkálkodom, de az emberi érzékszerveket nem érintem természetellenesen! Csöndben tevékenykedem, az emberek szívére akarok hatni.

Ellenfelem azonban az érzékszervekre gyakorol hatást, és az emberek értelmére. Megerősíti az embereket a kívánságukban, hogy a Föld pusztulását az utolsó pillanatban meg lehet akadályozni. Ellenem dolgozik, és a bejelentéseim ellen. Már ezzel is le lehetne leplezni. Ez arra bizonyíték, hogy ki az aki az emberek kedélyvilágát nyugtalanítja, és teszi kérdésessé az általam megjövendölt végidőt. Szavam igazság. Eme bejelentéseimet ellenfelem nem képes erejüktől megfosztani, akármilyen furfangosan és ármánykodva jár is el. Az emberek is felismerhetnék, ki az, aki befolyása alá akarja vonni őket! Csak vennék felém gondolataikat, hogy megmondhatnám nekik az igazságot!

                                                                                       Ámen.

B.D.Nr.7043.                                                                                                           1958. 02. 15.

Segítség a világűrből?

Földi gyermekeim - ti mind arra vagytok kiválasztva, hogy elérjétek az üdvösség legmagasabb fokát. Nektek, akik itt a Földön éltek, a legmélyebb mélységen kellett áthaladnotok, mert mint ős-teremtésű szellemek ebbe a legmélyebb mélységbe zuhantatok. Nem én száműztelek oda! Most, hogy a segítségemmel átdolgoztátok magatokat a legmélyebb sötétségen,  most a Földön a legutolsó menetet járjátok. A tulajdonképpeni éneteknek már csak a legutolsó akarati próbát kell letennie, ami örök sorsotokat eldönti.

De az akaratnak ez a kipróbálása - épp azoknál a lényeknél akiknek a legmélyebb mélységeken kellett áthaladni - a korábbi gondolkodásnak és törekvésnek hatalmas változását kell bemutatnia. Biztos, hogy ez magasra is lesz értékelve! Mindez érthetőbbé válik, ha azt is tudjátok, hogy egyéb iskolaházaim azoknak a szellemi lényeknek a tartózkodási helye, akik nem buktak annyira végtelenül mélyre. Ezért küzdeniük sem kell olyan szokatlanul erősen, hogy ismét a világosság szférájába jussanak.

Tehát ti emberek egykori bukástok miatt szokatlanul meg vagytok terhelve. Ezért kell egykori éneteknek, a bukott ős-szellemnek ennyire küzdenie. Ha a muszáj-törvényben a lassú emelkedés végbe is ment, a végső akarati próba mégis rendkívüli módon nehéz - de nem kilátástalan! Mert a Megváltó Mű kegyelmei minden egykor elbukott ős-szellemnek rendelkezésére állnak! Emellett még a világosság lényei is végtelen számban állnak mellettetek,  eltelve szeretettel mindent megtesznek, hogy helyes döntésre segítsenek. Tehát akármennyire nehezek is a földi feltételek, mégis teljesíthetők, és akik teljesítik, azoknak a jutalmuk csodálatos!

Mindez törvényes rendem keretein belül megy végbe. Ezért a világosság lényei sem osztogathatják kedvük szerint a segítséget, hanem folytonosan akaratommal egyetértésben tevékenykednek. Ugyanis amint a világosságban vannak, akaratuk már azonos az enyémmel! Tehát az én akaratom segíti, vagy akadályozza meg őket, hogy a Földön testben élők javára dolgozzanak! Tudnotok kell: a kormányzás az enyém, és akaratom mérvadó minden szellemi lénynél aki nekem szolgál - tehát a Világosság Birodalmában él!

Most már azt is megérthetitek, hogy a világosság lényei nem alkalmaznak semmiféle kényszerítő befolyást - mert az nem felel meg akaratomnak. Én szabad akarati döntést kérek! Nem kényszerítem az embereket arra, hogy elfogadják szavaimat! SZAVAIMAT, amelyek a szabad döntés megtételére a legnagyobb segítséget adják, amelyek a szeretetem és kegyelmem bizonyítékai! Nem adom hozzájárulásomat, hogy a világosság követei munkálkodásuknál kényszerítő BIZONYÍTÉKOKAT juttassanak az emberek hez! Ezt nem is tennék meg soha, mert tisztán látják Szeretetem és Megváltásom Tervét. Tudják, hogy kényszerrel és bizonyítékkal nem lehet eredményt elérni.

Viszont bizonyítás lenne, ha az Univerzumból lények közelednének a Föld felé, akik állítólag az én megbízatásomból segítséget hoznak. A földi bajokban csak én tudok segítséget nyújtani - de szellemi ínségben hitre kényszerítő módon ez nem mehet végbe. A világosság követei is tudnak segítséget nyújtani, de ezért nem fogják magukat látható módon materializálni! Nekik erre nincs szükségük! Tudják, hogy ez a szabad akaratot befolyásolná. Az ő segítségük szellemi hatás, ennek egyedüli feltétele, hogy kéritek, és megengeditek e hatást! Ez soha nem megy látható módon végbe!

Ha azt hiszitek, hogy a Földnek és lakóinak szüksége van a szellemvilág segítségére és oltalmára, ha azt hiszitek, hogy a világosság lényei által meg lehetne akadályozni és meg lehetne szüntetni a pusztító emberi akarat befolyását - akkor ez a hit segítséget biztosít nektek.

De ez sohasem megy végbe oly módon, hogy az egyéb világok lakói hoznak segítséget! Gondoljátok meg: milyen kicsinek vélitek a ti Isteneteket és Atyátokat, hogy neki ezekre a "csillaglakókra" szüksége van!!!

Különben is, kik a csillaglakók? Ők is a felfele fejlődés küzdelmei között lévő szellemi lények, akik egyszer - mint teremtményeim - a Világosság Birodalmába jutnak. Ők is folyton azt kívánják, hogy közelebb kerüljenek Istenhez.  DE MINDIG CSAK AMA CSILLAG TERÜLETÉN TARTÓZKODHATNAK, ahova szeretetem és bölcsességem helyezte őket!

Igaz, hogy minden jó lény gondolati sugárzását elvezetheti a mindenségben küzdő szerencsétlen lényekhez. Ez a gondolati sugárzás mint erő érinti ezeket a lényeket. De a lények a területüket nem hagyhatják el! Erre nincs is szükségük, mert megszámlálhatatlan angyal és világosságbéli lény van, akik az egyes csillagokat jól ellátják.  Ezenkívül minden egyes csillagnak van egy soha el nem múló erőáramlata, és ez az ÉN SZAVAM , amely mindenhol felhangzik!

Szeretetem kisugárzásának megvan az az ereje,  hogy minden egyes lénynek - minden egykor elbukott ősszellemnek - lehetővé tegye a hozzám való visszatérést! De ha a lény a szavamat nem értékeli - nem veszi tekintetbe, és ezzel az ellenállását jelzi - ezt soha erőszakkal meg nem töröm! Erőszakra az angyalok sem képesek, akkor sem, ha leszállnának a Földre. Hacsak annyira nyilvánvalóan hírül nem adnák hogy az én küldötteim, hogy kényszerítő lenne ennek hite - de ez sohasem lehet az én akaratom, és hozzájárulásomat se kapja meg soha.

Mikor ti emberek azt hiszitek, hogy kapcsolatba léphettek más világok lakóival - erről bizonyítékot is akartok. De ha szellemben felébredtetek volna, már minden bizonyíték nélkül is tudnátok ezt!

Mivel szellemben még nem ébredtetek fel, teljesen távol vagytok a szellemi törekvésektől, nem tudjátok mi a Teremtés célja. Így ezek a "materializációs bizonyítékok" sem visznek el a szellemi útra, csak földi kutatásokra ösztönöznek. De ezekből szellemben nem nyertek semmit. A világosság lényei ezért nem ismertetik fel magukat, nem adnak olyan "közléseket", amelyek ne állnának összhangban Megváltó Tervemmel.

Minden világossággal telített lény, aki az én megbízatásomból azon tevékenykedik, hogy nektek segítségetekre legyen a végidőben, ezt mindig a szellemi eredményért teszi. Hogy az emberek felém, Örök Istenükhöz és Atyjukhoz forduljanak, hogy a Földön elérjék a legmagasabb célt, hogy a legnagyobb akarati szabadságban megtegyék az utolsó próbát, hogy újra beléphessenek abba az állapotba, amely boldogságot, fényt, erőt, és szabadságot hoz nekik.

                                                                                       Ámen.

B.D.Nr.6323                                                                                                             1955. 07. 31.

A világtestek elszigetelése

A teremtett dolgok között - amelyeket ti emberek a mennybolton mint csillagokat észleltek - világméretű távolságok vannak. Olyan távolságok, amelyeket ti nem tudtok elgondolni, és nem is tudnátok legyőzni. Minden egyes csillag egy önálló világ, és ezek a világok hermetikusan el vannak zárva egymástól. Teljesen különböző az életterük, és a csillagok minősége. A lakóik is ennek megfelelően mind mások.

Ne higgyétek, hogy alkotó szellemem nem tud sokoldalúan teremteni és alkotni. Ne higgyétek, hogy a többi csillagon megtalálnátok azokat az életfeltételeket, amelyeket ezen a Földön tapasztaltok. Hiábavaló vállalkozás lenne, soha nem sikerülne még csak kapcsolatot sem teremteni a többi csillaggal - hacsak nem teljesen tiszta szellemi módon. Szellemben lehetne azokból a világokból is gondolati kapcsolatot létrehozni. De ez kizárólag szellemi felemelkedést szolgál, soha sem vonatkoznának az általatok tervezett világi ismeretekre.

Ti emberek nagy képességeket tudtok kifejleszteni magatokban, alkotók és formálók lehettek a Földön, környezeteteket mindenféle módon hasznossá tehetitek. A természet erőit ki tudjátok kutatni, a magatok számára hasznossá tehetitek. Értelmetek erejével mélyen behatolhattok a természeti törvényekbe, és ismereteiteket gyarapíthatjátok. De hatókörötök csak a Föld, és az is marad!

Ha embertársaitokért minden értelmi ismeretet bevettek - nem marad el az én áldásom. Ekkor ugyanis az én Rendem szerint jártok el. De ebben a Rendben meg is kell maradnotok! Tisztelnetek kell a törvényeimet, amelyek határozottan felismerhetők a teremtett dolgokban. Eme törvények közé tartozik az is, hogy a csillagok világmesszeségekbe vannak a Földtől. Ugyancsak törvényem, hogy minden egyes csillag el van választva a másiktól. Ezt a sztratoszféra légüres terei jelzik. Ezek lehetetlenné teszik az ember tartózkodását ebben a térségben. E tények határozottan jelzik, hogy én izoláltalak el bennetek. Bár azt hiszitek, hogy ezeket az "akadályokat" át tudjátok hidalni. Az emberek ilyenirányú kísérletei kudarcot vallanak, és elpusztul aki olyan területre merészkedik, amelyet én elzártam előletek.

Mindezzel csak azt igazoljátok, hogy igen gőgös szellemek vagytok, amikor azt hiszitek, hogy isteni természettörvényeket tudtok hatástalanná tenni.  Azt bizonyítjátok, hogy sem a törvényt, sem a törvények alkotóját nem ismeritek el. Azt bizonyítjátok, hogy az emberiség megérett arra, hogy a Föld totálisan átalakuljon, mert hiányzik a legfontosabb ismeret: van valaki fölöttetek! Van valaki, aki az utolsó szót kimondja! Ti ezt az egyet nem ismeritek el!  Különben nem vállalkoznátok olyasmire, ami ennek a Földnek a lakóját nem illeti meg! Azt, hogy olyan világokat tegyetek kutatásotok céljává, amelyek örökké elérhetetlenek számotokra!

Minden egyes csillag a szellemi lények kiérlelődését szolgálja. Ezeknek a lényeknek annyira különféle a lelki érettségük, hogy mindegyiknek más-más teremtésre van szüksége. Olyan teremtett világokra, amelyeken ti emberek nem tudnátok létezni, és ezért soha nem léphettek kapcsolatba ezekkel a világokkal.

Teremtő Szellemem és teremtő Akaratom valóban nem hozott léte semmit Bölcsességem nélkül. Ti emberek pedig soha nem tudjátok kinyomozni, mi van a Föld terein kívül. Csak annyit tudtok, hogy számtalan csillag és világ van - mert ez a bizonyosság nincs a lelketek kárára. De minden további ismeretet csak szellemben tárhattok fel.

                                                                                       Ámen.

B.D.Nr.6065.                                                                                                           1954. 09. 26.

A fizikai találkozás más csillagok lakóival lehetetlen

Ismeretben csak azt kapjátok meg, ami lelketek javát szolgálja. Amíg velem kapcsolatba akartok lenni, addig soha nem pillanthattok olyan területekre, ami lelketek kárát szolgálja, megóvlak bennetek ettől.

VISZONT A SÁTÁNI ERŐ SEGÍTSÉGÉVEL JOGELLENES ISMERETHEZ JUTHATTOK! De ekkor már nem tartoztok az enyémekhez, akiket az ellenfél befolyásától megóvhatok!

Szellemem oktat benneteket, és olyan tudást szereztek, amely a felfelé való fejlődéseteket szolgálja. Ezt a tudást megtarthatjátok, és tovább is adhatjátok embertársaitoknak. Általa a helyes útra léphettek, és segítségetekre van, hogy világosságot vigyetek a sötétbe. Ez az akaratom.

Mindig támogatlak, amíg bennetek van az akarat, hogy világosságot terjesszetek. A kapott tudás értékesíthető, továbbadható. Hozzátok érkezik minden ami ahhoz kell, hogy egy sötétben vándorló lélekben kigyúljon a világosság. Minél több kérdést kaptok, annál gazdagabban gondolok rátok, hogy válaszolhassatok ezekre a kérdésekre. Nem maradok néma, amikor egy gyermekem kérve kérlel. Csak ajándékozzon meg bizalmával, és nem csalódik.

Viszont a csupasz kíváncsiságot nem elégítem ki. Nem osztogatok olyan tudást, amire a szellemi fejlődésnél nincs szükség. Vannak olyan titkok, amelyeket az emberi értelem nem képes megérteni, de amelyeknek a szív oldaláról egész egyszerű a magyarázata. Erre egy példa. Vannak olyan természeti törvények, természeti erők, amelyek csak akkor tudnak hatni, ha megvannak hozzá bizonyos előfeltételek. Némely ember a fejlett intelligenciájával ki tudja számítani ezeket a feltételeket, a kívánt hatásokat - és kísérletezik velük.

Ezáltal a többi ember némelyikének úgy tűnik, mintha ő lenne az ura ezeknek az erőknek. A csekélyebb intelligenciájú embereknek az ilyen vállalkozás teljes lehetetlenségnek tűnik - és amit az ember nem képes megérteni, azt természetfölötti birodalomba helyezi. Én pedig megengedem ezt, mert ilyenkor az ellentmondások feloldására önként, szívesen megteszi a lépéseket a Szellembirodalom felé - míg ha ajánlják neki, akkor ellenáll. Ennyit a példáról.

Ahol az értelem továbblépni már nem tud, ott az ember elképzeléseket csinál, és kezdi számítgatni a lehetőségeket. De a számításaiba belebonyolódik, és összekeveri a földit a szellemivel - pedig ez a kettő mint a víz és az olaj, mindig szétválik. Ezért soha nem lesz képes az ember kapcsolatba lépni földönkívüli lényekkel - csak szellemi úton.

Tehát az ember bármikor kapcsolatba léphet más világ emberével, ha ez szellemi támogatás szándékával történik - de ez oly módon soha nem jön létre, hogy az illető világ lakója a Föld-lakóval látható módon találkozzon. Ez teljesen lehetetlen, mert minden élőlénynek más-más feltételű a szférája, amelyet szintén az ős-törvény állapít meg.

Itt is felismerhető a sátáni behatás, amennyiben az emberek gondolkodásmódját igyekszik mindjobban összezavarni. Ezáltal azok olyan téves következtetésekre jutnak, amelyek nem emelik az ember szellemi törekvéseit. Például a természetfölöttit megpróbálják az értelem érveivel ütköztetni, a más csillagokon állítólag meglévő élőlények bizonyítását csak tudományosan értékelik, és ez nem vezet el arra a hitre, hogy ott szellemi fejlődés, vagy továbbfejlődés megy végbe.

Az örökkévalóság törvénye alapján a csillagok egymástól szét vannak választva, és így is maradnak. A csillagokon a lélek feladata, hogy fejlődjön. Ez a fejlődés teljesen különböző életfeltételek mellett jön létre minden egyes csillagon. Tehát vaskos tévedések az ilyenirányú egyéb kijelentések.

De gondolkodásra kellene késztessen benneteket az a tény, hogy itt egy szokatlan - ma még megmagyarázhatatlan - erő-hatás van az ellenfelem által kihasználva. A fényjelenségek, és a materializáció. A végidő jeleihez ez is hozzátartozik, hogy szokatlan erők mozdulnak meg. Ha végiggondoljátok, hogy mi a cél, amire ezt az erőt használják - az rögtön az eredetét is elárulja!!!

Ellenfelemnek sok hatalma van a végidőben, és ezt a saját javára jól ki is használja. Ha az embereknek sikerülne az eddig számukra ismeretlen erőket úgy a saját szolgálatukba állítani, hogy ez a felebarátaik javára szolgálna, úgy áldásom lenne a fáradozásaikon! De mivel a céljuk alacsony motívációjú, ezért az munkálkodik benne, aki meg akar rontani bennetek. Nem lebbenti fel tevékenységéről a fátylat. Zűrzavarba dönti az embereket, és megakadályoz sok mindent, ami magyarázatul szolgálna. De az isteni rész, a jó és igaz előlép, nem akarja hogy titokban maradjon a gonosz munkálkodása.

                                                                                       Ámen.

B.D.Nr.7208.                                                                                                           1958. 11. 16.

Csillagok közötti kapcsolatok

Nincs olyan földi-anyagi világ, amelynek lakói tisztán testi módon elhagyhatnák azt a Földet, amelyen élnek. Elveszítenék az életüket. Teljesen mindegy, hogy ez alatt a Földet, vagy egyéb csillagot értetek. A rajta élők szilárd anyagú testet hordoznak, amely a csillag minősége szerint alakul, annak minőségéhez igazodik. Ezért soha nincs meg az a lehetőség, hogy az egyik csillag lakói átmehetnének a másik csillagra - mert nekik mindig csak az a csillag nyújt életlehetőséget, amelyre Isten akaratából kerültek.

De szellemi kapcsolat van a világok között. Ezek mindig csak szellemi célokat szolgálnak. Sohasem azt, hogy a mindenkori csillaglakók anyagi előnyöket teremthessenek - ahogy azt az emberek elképzelik!

A világosság lényeivel létrejöhet szellemi kapcsolat, akik világosságukat minden csillagra kisugározhatják. Tehát gondolatilag a földi emberekkel is kapcsolatban állnak, ha azok ezt a kapcsolatot maguk is akarják, és megnyílnak a jó sugárzására. Akkor a világosság lényei valóban adhatnak földi vonatkozásban is tanácsokat. Az emberek minden földi baját megértik, és befolyásukat valóban isteni értelemben gyakorolhatják.

De az, hogy láthatóan megjelenjenek az embereknek,  az kivétel marad, egészen különleges alkalmakra, és különleges célból! Ezt nem szabad általánosítani, amennyiben tömegesen várhatnátok a lények ilyen fellépését, vagy megjelenésüket biztosra vehetőnek hirdetnétek!

Ti emberek fontoljátok meg, hogy a végidőben éltek. Gondoljátok meg, hogy mit jelent, hogy Isten ellenfele röviddel szabadsága befejezése előtt áll. Gondoljátok meg, hogy ismét meg lesz kötözve, és ő tudja, hogy már rövid idő áll a rendelkezésére! Elvakultságában ennek ellenére azt hiszi, hogy hatalmával győz. Ezért nem riad vissza semmitől, hogy kiküzdje vélt győzelmét. Ha az emberek ezt tudják, akkor sok-mindent megértenek, ami szokatlanul érintette őket, vagy talányosnak tűnt.

A tudomány sok dolgot felfed. De megmagyarázhatatlan jelenségek elsősorban a tudományon kívüli területeken jelentkeznek, olyan területeken, amit inkább természetfelettinek lehet nevezni. Az ellenfelem épp ezeket a területeket használja, nehogy hamar lelepleződjön. Hihetővé akarja tenni az embereknek, hogy a világosság lényei szólítják meg őket, adják át magukat befolyásuknak.

Ennek a befolyásnak mindig az lesz a célja, hogy az embereket eltávolítsa az igazságtól. Gondolkodásukat tévedésekkel elsötétítse - tehát megakadályozza az Istenhez való visszatérésüket. Az emberek gondolatai visszatérnek az anyaghoz, amelyet pedig a földi élet alatt le kell győzni!

Amit Isten úgy fejez ki, hogy "a közeljövőben várható" vagy "a közeli vég"-gel áll összefüggésben, azt ellenfelem nem veszi tudomásul. Ezzel az emberekben hamis reményeket táplál, azok közömbösek lesznek a lelkükkel szemben. Pedig a léleknek nagy veszély, hogy a vég bekövetkeztét előkészület nélkül éli át! Ismét örök időkre elveszhet! Az ellenfél ezen félrevezető kísérletein viszont nem buknak el azok az emberek, akiknek érzékszerveik nem irányulnak a világra!

Mert Isten felé forduló tekintetük, és igazságot kívánó vágyuk helyes gondolkodást biztosít nekik. Ha az ilyen jelenségeket nem is tudják megmagyarázni, életútjukat mélyebben nem érinti. Tévedés nélkül járják végig útjukat, folyton a világosság lényeinek oltalma alatt, akik megakadályozzák, hogy ellenfelem hatalmat vegyen rajtuk. Mert végső soron az ember akarata a döntő, hogyan és miként éli az igazságot.

                                                                                       Ámen.

B.D.Nr.6639.                                                                                                           1956. 09. 08.

Szelíd fény – Vakfény ( szenzációk)

Az emberek mindjobban eltávolodnak az igazságtól, ezért a szellemi ínség mindig nagyobb lesz. Nem lesz már ítélőképességük, a tévedés és hazugság hihetőbb lesz nekik, mint a tiszta igazság. Az igazság hozzátok vezetése is mindig nehezebb lesz, mert gondolkodástok zűrzavaros annak befolyásától, aki ellene van minden igazságnak. Isten ellen van, és mindent azért tesz, hogy az embereket megtartsa zűrzavaros gondolkodásmódjukban.

Valóban szellemi káosz lesz. Ha ismét közzé kell tenni az igazságot, úgy ez csak olyan emberek által történhet, akik az igazság világosságát Istentől kapták, és mint a világosság hordozói terjesztik. De a világosság hordozói számára is nehéz lesz, hogy visszhangra találjanak, mert ellenerőkkel lesz tele az a terület, ahol munkálkodni akarnak. Mégpedig olymódon, mintha UGYANAZT képviselnék, de csak azért, hogy azokat is összezavarják, akik hajlandók lennének az igazság befogadására.

Ti emberek nem tudtok képet alkotni magatoknak arról a küzdelemről, ami a végidőben lesz a világosság ellen. Az embereknek nem kellene elbukniuk ebben a küzdelemben, mert aki szíve mélyéből vágyódik az igazság után, annak valóban nem kell félnie hogy hamisan gondolkodik. Állandóan felismeri, ha az ellenfél belopódzik a felajánlott szellemi javakba. Azt is felismeri, hol található az igazság. Csatlakozik az igazság hordozóihoz, és szívesen elfogadja tőlük az Istentől való igazságot.

Az igazság világít, de az nem vakfény! A vakfény alatt mindarra kell gondolni, ami élesen felvillanó,  olyan mint a szemet érő villámfény - elvakító. Amely után az ember képtelen a helyes világosság felismerésére, mert az csak szelíd fényt ad magából, és az jólesően érinti a szemet.

Gondoljátok meg, hogy Krisztus tanítása milyen egyszerű, szerény, tiszta - és mégis Isten szava mennyire erőteljesen jó hatású! Ezzel szemben nézzétek meg az olyan tudósítások hatásait, amelyek szellemi eredetet színlelnek: nyugtalanság, feszültség, szenzációhajhászás! Általa az emberek érzéketlenné válnak Krisztus egyszerű tanítása iránt. Figyelmüket mindig arrafelé fordítják, ahol szokatlant, izgalmast remélnek látni. E példán keresztül azt is láthatjátok, mit kell vakfény alatt érteni. Ez semmiképpen nem hoz áldást az ember lelkének.

Amikor gondolatban Isten felé fordultok, akkor Isten is gondol rátok. Ennek jó kihatásait ismeritek. De amikor a Mindenség erői felé fordultok, akkor a hatást nem tudjátok megítélni. Akkor a Mindenségben felvillanó vakfényre is számíthattok, amitől az emberek megzavarodnak. Isten ellenfele ekkor találja meg az alkalmas talajt, ahova leereszkedhet.

De amíg az embereknek az "isteni szó" helyett olyan táplálékot adnak, amely inkább szól az érzékszervekhez, mint a szívhez, addig Isten nincs a dologban! Amikor szenzációkat keresnek, vagy színlelnek - amelyeknek semmiféle nemesítő hatása nincs a lélekre - akkor Isten ismét nincs a dologban!

De annál inkább az ellenfelem, aki álarc mögé bújva akarja megnyerni az embereket! Megrabolja őket a magasságból érkező világosság érzetétől, és Isten tiszta szavától!

Ijesztő módon sikerül is ez neki mindaddig, amíg az emberek gondolata nem kizárólag Istené. Amíg a világot azok is hiánytalanul le nem győzik, akik magukat hivatottnak érzik, hogy a világot és az embereket megjavítsák. Akik nem elégszenek meg az isteni szeretetfény szelíd fényével, hanem az éles villámcikázásokat részesítik előnybe - azok ebbe az éles fénybe könnyen megvakulnak!

                                                                                       Ámen.

B.D.Nr.8623                                                                                                            1963. 09. 22.

Az Ellenfél szemfényvesztései (UFO-k)

Még nagy kétségek közé kerültök, még sok kérdés merül fel bennetek, mert a végidőben ellenfelem nagy meglepetéseket készít számotokra. Nem riad vissza semmi eszköztől, hogy az igazságot visszatartsa, és nyugtalanítsa az embereket. Mindent megtesz, hogy eltérítse gondolataitokat a lelketeken végzett munkálkodástól. Ezt olyan alattomosan csinálja, hogy ösztönzéseiben a sátáni hatást nehéz felismerni. Mindig a világosság ruhájával takarózik. Eljátssza előttetek, hogy megoltalmaznak, hogy "föntről" segítség érkezik a földi bajokra. Elhiteti, hogy más csillagok lényei jönnek, akik gondoskodnak az emberekről. Látja jól a földi zűrzavart, és ezt kihasználja a saját céljaira, hogy még nagyobb legyen a zűrzavar.

Megbízásomból számtalan világosságbeli lény áll készenlétbe, hogy nektek embereknek megadjanak minden segítséget szellemben és anyagban. De munkálkodásuk tisztán szellemi. Gondolataitokra hatnak, hozzám, Jézus Krisztushoz vezetnek, úgy irányítják sorsotokat, hogy lelketeknek haszna legyen belőle. Minden bajotokban segítségül hívhatjátok őket - ha velem kapcsolatban vagytok. Mert csak ekkor bízhatom meg őket, hogy mellétek álljanak.

Viszont ezekhez a segélynyújtásokhoz valóban nincs semmi szükség látványos dolgokra. Nem közelednek hozzátok úgy, hogy láthatóan megjelennének, vagy olyan tárgyakkal dolgoznának, amelyet ti a szemetekkel láthatnátok. A világosság világában, Birodalmam lakóinak nincs szükségük látható burokra, hogy akaratomat tetté változtassák. Szellemi lények, akik mindig csak szellemben hatnak rátok. Ellenfelem másképp hat az emberekre. Elvakítja őket, el akarja hitetni velük, hogy természetfeletti lények gondoskodnak a földlakókról. Vazallusait megbízza, hogy látszatfényeket villantsanak fel, mert nála az a lényeges, nehogy nekem átadjátok magatokat. Azt akarja, hogy ezekhez a lényekhez forduljatok, ezekre bízzátok magatokat! Ezzel az uralmuk alá kerüljetek! A végidőben nagy a hatalma, amit valóban jól kihasznál a maga számára.

Az embereket nem győzöm a könnyen-hívéstől óvni. Amikor elhiszitek, hogy lények közlekednek a többi csillagról a Földre, és valami módon segítséget nyújtanak, akkor előtte gondoljatok arra, hogy minden látható csillagon olyan lények laknak, akik még kiérlelődést igényelnek. Ők az örök törvényem alapján nem hagyhatják el a nekik kiutalt csillagot, de szellemi kapcsolat fennállhat.

De a föld lakói ne keressenek kapcsolatot a többi csillag lakóival - akik szellemben közölni akarják magukat - mert nem ismerik a másik csillag lakóinak szellemi fejlettségét! Ezek a lények szellemi úton - például médiumon keresztül - küldhetnek üzenetet, de ti ezt nem ellenőrizhetitek, hogy igazat mondanak-e. Az ilyen üzeneteket tehát utasítsátok vissza, mint kérdéses valamit. Mert ha azt akarjátok, hogy én tanítsalak, az közvetlen módon, vagy Országom lényein keresztül történik, akik szintén tőlem kapják a tananyagot amit közölniük kell. Amíg a szellemeket nem tudjátok egymástól megkülönböztetni, addig tartsátok távol magatokat a szellemekkel való érintkezéstől!

Ellenfelem mindig ott kapcsolódik be a dologba, ahol az emberek készségesen megnyitják magukat a közlések számára, ami a szellemi világból érkezik. A természetfeletti utáni vágy ellenfelemnek már előnyt jelent, mindig kiszolgálja azt aki kér - de sohasem a lelke javára! A végidőben azzal is megtéveszti az embereket, hogy maga is materializációhoz nyúl. Egyes emberek szeme láttára tárgyak jelennek meg, amelyek az anyagban nem léteznek. Azoknak, akik valami szokatlant akarnak átélni, mint levegőképződményt mutatja be. Ezzel ellenfelem könnyen befolyásolja őket. Ehhez még az a körülmény is társul, hogy maguk az emberek küldenek kísérleti tárgyakat a levegőbe. Ezek is láthatóak, mint anyagi tárgyak. Így az emberek már nem tudnak különbséget tenni a látszat és valóság között. De mindenképpen sátáni eredetű mindkettő.  Ez a fajta szellemi világ a Sötétség Birodalma, ahol az embereket a Sötétség Fejedelme ösztönzi a kísérletezésre.

Közeledik a vég, és a Sátán szokatlan munkálkodásának is ez az oka. De én szintén szokatlan módon munkálkodom, amennyiben e "munkálkodásról" megkapjátok a tiszta igazságot. Én valóban hírt adnék arról, ha azok a bizonyos "más csillagok lakói"  megbízásomból dolgoznának. De ismételten csak azt mondom: "Ne engedjétek magatokat szemfényvesztéssel megzavarni!" Mert az, akitől mindez kiindul, nem akar megmenteni, inkább megrontani bennetek. A vég előtt még sok mindent átéltek, és hatását követhetitek, csak legyetek figyelmesek, és maradjatok kapcsolatban velem. Ekkor megvilágítom gondolkodásotokat, és ti az igazság fényében felismeritek ellenfelemet és munkálkodását.

                                                                                       Ámen.

B.D.Nr.8698.                                                                                                           1963. 12. 13.

Felvilágosítás az „UFO-k”-ról

Isteni kinyilatkoztatásaim alapján világosságot kaptok minden területről. Nem marad válasz nélkül egy kérdésetek sem, ha a legteljesebb bizalommal elém terjesztitek, hogy adjak felvilágosítást róla. Ezért ne maradjon semmi magyarázat nélkül, csak kérdezzétek meg tőlem, hogy az igazságnak megfelelő választ kaphassatok.

Ismételten kételkedtek abban, lehetnek-e bizonyítékai azon űrhajók létezésének, amelyek más csillagokról érkeznek a Földre. Ha komolyan utánajártok ezeknek az állítólagos jelenségeknek, meg kell állapítanotok, hogy az állításoknak mindig feltételezés, esetleg önszuggeszció az oka - de bizonyítékot nem lehet találni.

Ennek az a magyarázata, hogy az emberek az ellenfelem hatása alá kerülve áldozatok lettek. Az ellenfelem az utóbbi időben a hazugság mellett az ámítás eszközeihez is nyúl - és mivel az emberek szenzációs dolgot akarnak átélni, semmi sem elég fantasztikus nekik, nyúlhat is ilyen eszközökhöz! Ezenkívül a teljesen zavaros gondolkodásmód őt segíti.

Ha az embereknek lennének szellemi ismereteik, tudnák, hogy az egyes csillagok között nincs lehetőség összeköttetés teremtésére. Tehát a csillagok lakóinak nincs lehetőségük a maguk terének elhagyására, hogy más csillagokat megközelítsenek. Ezek teljesen légből kapott dolgok, amit így állítanak. Egy ember sem tud bizonyítékot hozni arra, hogy csillaglakókkal került érintkezésbe!

Viszont ellenfelemnek áldozatául eshetnek! Fantáziájuk által érzékenyek lehetnek a csalásokra, amelyek ellenfelemtől indulnak ki. De ezek soha nem lehetnek anyagi állománnyal rendelkező eszközök, mert ellenfelemnek ehhez hiányzik a hatalma, hogy anyagi tárgyakat hozzon létre.

Ahol pedig valóban anyagi tárgyakról van szó, amelyeket emberek alkottak, azoknak az eredete az anyagi Földről való. Azon kutatóknak a kísérleti tárgyai ezek, akik fokozottan minden fáradozást magukra vesznek, hogy a Földön kívüli légteret a maguk hatalma alá rendelhessék. Tudatos hazugság minden, amit a más csillagokról érkező földönkívüli lényekről terjesztenek. Bizonyítani senki sem tudja, hogy ilyen állítólagos "csillaglakóval" beszélt volna. Soha nem áll szellemileg felébresztett emberekből az a kör, amely igenlően áll az ilyen jelenségek mellé - mert ezek kimondott szolgái ellenfelemnek, akiket a maga céljaira használ. Feltehető mindig, hogy földi kísérleti tárgyakról van szó, amit minden ember megnézhetne. Az ellenfélnek engedelmes embereknek mint más csillagokról való tárgyat mutatják be.

Ismételten hangsúlyozom, hogy nincs kapcsolat az egyes csillagok között, és ennek megvan a maga oka. Amikor ti emberek ezekről az állítólagos más csillagokról jövő lényekről azt feltételezitek, hogy a ti megmentésetekre akarnak a Földre jönni, akkor nekik az én megbízásomból kellene tevékenykedniük. Ebből az következik, hogy a kapcsolatot azokkal kellene felvenniük, akik hozzám tartoznak, akiket majd a végnél elragadok. Ezt tennék, ha én bíztam volna rájuk ezt a feladatot! Ekkor az enyémek mindig láthatnák a lényeket, és a tárgyakat! De ez soha nem történik meg, mert én felvilágosítanám őket erről a tévedésről, és a tiszta igazságot tanítanám.

Akik elhiszik az ilyen feltételezéseket, nem lehetnek szellemben felébredt emberek. Csak földi célokat követnek, és annak hisznek, aki vissza akarja tartani az embereket, hogy bensőséges kapcsolatba lépjenek velem. Pedig egyedül ez garantálja nektek a menekülést a Földön, amikor bekövetkezik a vég. Higgyétek el, nekem valóban lehetséges, hogy minden embert megvédjek, és a földi létének végén őt is elevenen elragadjam a Földről.

Jelenlegi állapotában /1963 / elkerülhetetlen, hogy a Föld el ne pusztuljon. Megszámlálhatatlan angyalt tartok készenlétben erre az alkalomra, de azok soha nem mutatkoznak az emberek előtt mint más csillag lakói!

Amikor én tiszta igazságot vezetek a Földre - mert erre nektek nagy szükségetek van - akkor erről is adnék az igazságnak megfelelő ismeretet. De most, a vég előtti utolsó időben állandóan óvlak bennetek ellenfelem ámító művészetétől! Az emberek megtévesztésére földi hatásokat, és zavaros gondolati tévedéseket egyformán felhasznál - mert szuggerálhatja őket! Az emberek vakon elhisznek mindent amit eléjük tárnak, amíg csak be nem tölti őket az igazság utáni vágy. Az majd megadja nekik az állandó tiszta igazságot.

                                                                                       Ámen.

B.D.Nr.7601.                                                                                                            1960. 05. 16.

Kapcsolat a csillagokkal?

Megszámlálhatatlan csillag köröz a Világmindenségben - és mindegyiknek feladata van. Kiérlelődésre segítik a még éretlen szellemi lényeket. Ilyen értelemben kell gondolni a szavakra: "Atyám házában sok lakás van." Mindegyik csillag azokat a lelkeket veszi  fel, akiknek az érettségi állapota megfelel a csillag feltételeinek. Másképpen: a kiérlelődési lehetőség más-más minden csillagon, és ennek megfelelően vannak odahelyezve érlelődésre a lelkek. Viszont az életfeltételek is mindig mások, mert a maguk fajtáján és minőségén belül a csillagok is mind különböznek egymástól. De erről az embereknek nem lehet közelebbit adni, mert sok minden érthetetlen lenne nekik. A megértésnek bizonyos szellemi ismeret a feltétele.

De minden lélek számára, azaz minden érettségi foknak megvan a megfelelő csillaga, ahol a lelkek feljebb juthatnak - ha jóakarat van bennük. Mert a szabad akarat itt is számításba jön - ki van zárva a szellemi kényszer. Habár a mindenkori életfeltételek bizonyos kényszerhelyzetbe hozzák a lelket, hogy alkalmazkodjon, mert e nélkül nem tud létezni. A lélek mindenütt felvilágosítást kap, hogy mi célból tartózkodik az adott helyen. Ez döntő a felemelkedéséhez, mégis rajtuk múlik, hogy elfogadják-e a világosságot.

A teremtésnek ezek a dolgai mind "az Atya házának lakásai". Egyszer minden szellemi eléri azt az érettséget, amikor a földi-anyagi teremtést elcserélheti tisztán szellemi teremtésekkel. De ezeket ti a földi szemeitekkel képtelenek vagytok meglátni. A számotokra látható teremtett dolgokon olyan lények vannak, akiknek még tökéletesedniük kell. A tökéletes lények mindenütt tartózkodhatnak, a Világosság Birodalmában is, nincs szükségük "látható" világokra.

De mindezek a látható teremtett világok végtelen távolságban vannak egymástól, és nem elérhetők egymás számára. Ezeknek a világoknak a lakói a maguk világához vannak kötve - ahhoz a csillaghoz, amely hordozza őket. Tartózkodási helyüket csak bizonyos érettségi foknál változtathatják. De ezt sem kedvük szerint, hanem Isten alaptörvénye szerint. Ennek van alárendelve minden teremtett világ, valamint az odakerült lelkek.

Ezért értelmetlen dolog feltételezni, hogy egyes világoknak a lakói kedvük szerint eltávozzanak a csillagról, és félelem nélkül közlekedhetnének egy másikhoz. Minden csillagon más életfeltétel van, és ezeket kedvük szerint nem kapcsolhatják ki.

De a végidőben Isten ellenfele kihasználva az emberek hiszékenységét, eljátssza nekik, mintha kapcsolatba lehetne lépni más világok lakóival. Azt a látszatot kelti, mintha azok jószándékkal kapcsolatba akarnának lépni a Föld lakóival. Az ellenfélnek mindezzel egyetlen célja van, amit el akar érni: meghiusítani a régi Föld pusztulásának gondolatát, és ezzel megakadályozni az embereket, hogy lelkileg felkészüljenek a végítéletre.

Az embereket fel kell világosítani, hogy a Föld önmagában egy csillag, amelynek nincs kapcsolata más világokkal. Más világokkal csak szellemben lehet kapcsolatot teremteni.

A Világosság Birodalmának lakóitól szellemi ínségében segítséget kérhet - a lelki jót kérő gondolataival. Ezt meg is kapja. De nem tanácsos hívni bármelyik csillag lakóit, akikről nem tudja, milyen szellemi fokon állnak, és milyen szellemi segítséget nyújtanak! De a Földön való anyagi segítségnyújtás szóba sem jöhet - miként azt ellenfelem akarja elhitetni.

Azokban a napokban, amitől ti emberek féltek - ha egyáltalán hisztek benne - igaz segítséget csak Isten képes nyújtani! Ő mindenkinek megadja, aki erre kéri! Valóban, van elég lényem, akik akaratom jelét várják, hogy kivitelezhessék. Gondoskodnak az emberekről, amikor eljött rá az óra.

Isten ellenfele jó talajra talált az emberek hiszékenységében, amelybe sok rossz magot képes hinteni. Az emberek hamarabb elfogadják tőle ezeket a tanításokat, mint a tiszta igazságot. Erre jellemző az is, hogy mi kel ki a rossz magból. Mert a tévedésekből az ember mindig előnyöket akar szerezni magának! Visszautasítja az igazságot, mert ez előnyt nem ígér neki!

Közel van a vég, és visszavonhatatlanul megérkezik. Hamis minden olyan tanítás, amely ezt kérdésessé teszi, vagy olyan kiutat ígér az embernek, amely nem Isten akarata szerint van. Isten minden egyes embert - aki hozzá menekül - maga vezet ki a veszélyből. Aki az övéihez tartozik, aki reábízza magát - azoknak nem kell félniük a végtől!

                                                                                       Ámen.

B.D.Nr.8840.                                                                                                           1964. 08. 16.

Ismeretlen repülőtestek

Simán hazugságnak minősíthettek mindent, amit az ismeretlen repülőtestekről mondanak. Ezek nem mások, mint azoknak a gondolati kívánságai, akik ezzel az ellenfél kezeibe adják magukat. VELEM nincs kapcsolatuk, aki felvilágosíthatnám őket. Túlságosan nagy a világi embereknek az arra vonatkozó vágya, hogy a Föld biztosan bekövetkező vége ne legyen igaz.  Keresik a kiutakat, hogy elkerüljék. Mindez a végidő jeleihez tartozik. Más világoktól várják a segítséget, anélkül hogy meggondolnák, nincs összeköttetési lehetőség a Föld, és a többi világ lakója között. 

Akik állítólag ezeket az objektumokat látták, bizonyos mértékben az alvilág erőivel léptek kapcsolatba. Lebilincselte őket a Sötétség Fejedelmének hatalma - amelyet még birtokol, és a végidőben különösen felhasznál, és feléje fordították minden érzékszervüket. A jelenések formájában mutatkozik meg, és végül már a legkisebb részleteket is ábrázolja. Mindez az emberek hozzám való viszonyát is jelzi.

Mélyen hívő emberek nem élnek át ilyen jelenségeket. Számukra a Földről való elragadtatás van érvényben. De az nem úgy megy végbe, hogy a megbízottaimat küldeném a Földre, hanem MAGAM jövök a felhőben - ahogyan megmondtam nektek!

Az állítólagos küldöttek - a sötétség erői! A látható csalfa képződmények létrehozásával a végidőben nagy hatalmuk van - de azok éppúgy megsemmisülnek, ahogy létrejöttek. Ezeket csak azok az emberek láthatják, akik ellenfelem mellé álltak már, vagy irányomban még nem találták meg a helyes beállítottságukat. Mert aki velem tart, azt szellemem irányítja, és teljesen biztos, hogy én az igazságban vezetem.

De emberek, mit reméltek az ilyen jelenésektől? Elhiszitek az ugyanakkor médiumi úton érkező ígéreteket is! Mindezzel jobban mint bármikor a sötétségben éltek!

Amit látni véltek, az nem általam teremtett látható dolog. Annak a csalóka képei ezek, aki kihasználja azoknak a vágyait és kívánságait, akik a végidőkben meg akarják tartani életüket, és az ilyen kívánságokkal a hatalmát erősítik. Ama látható objektum lakói mind az ő világából valók, akik rövid időre materializálódtak, majd ismét eltűnnek. A végidőben az ellenfélnek nagy a hatalma - ezt mindig mondtam nektek. A végidő miatt fel is használja ezt a hatalmat, hogy félrevezesse azokat, akik még nem állnak elég szilárdan mellettem, és könnyű az akaratukat befolyásolni.

A hozzám tartozók köréből nem kerül ilyen üzenet hozzátok, mert ahova MAGAM SUGÁRZOM A VILÁGOSSÁGOT, oda az ellenfél nem léphet be.

De aki az ő talaján áll, az állandóan több és több "bizonyosságot" kap, amelyeket azonban nem lehet másnak: csak csalásnak, és látszatnak értékelni!

Tartsátok szavaimhoz magatokat, nem létezik összeköttetés a különféle világok lakói között. Amikor a vég bekövetkezik, azt nem tudja megkerülni senki. Vagy én ragadom el eleven testtel, vagy az újra-száműzetésnek esik áldozatául. Ehhez pedig valóban nincs szükségem más világokból való követekre. Ha így lenne, arról ti is értesülnétek, akik az igazságot a világba viszitek.

Tartsátok ahhoz magatokat amit mondok, ne engedjétek magatokat megtéveszteni, mert az én ellenfelem a ti ellenfeletek is, és a romlásba akar dönteni. De ezt azokkal nem teheti meg, akik hűséges odaadásban élnek velem, és akiket az ítélet napján megszabadítok minden bajtól.

                                                                                       Ámen.

B.D.Nr.6364.                                                                                                           1955. 09. 25.

Más világokból való lények?

Amikor arról van szó, hogy az én megbízásomból a világosság lényei hatást gyakorolnak rátok, hogy a helyes, hozzám vezető úton járni tudjatok, akkor szellemi összeköttetés jön létre. A világosság lényei megállás nélkül azon fáradoznak, hogy jó irányba befolyásoljanak benneteket. De a sötétség erői is kihasználnak minden alkalmat, hogy eltérítsenek bennetek az igazság útjáról, és gondolataitokat megzavarják. Épp az utolsó időben sok minden történik, amit ti emberek nem tudtok magatoknak megmagyarázni.

Gondoljatok mindig arra, hogy az embereknek minden kényszer nélkül kell a hozzám vezető útra lépniük. Részemről soha nem használok hitre kényszerítő jelenségeket, akármilyen nagy szellemi ínségben van a világ. Arra is gondoljatok, hogy a világosság lényei az én megbízásomból tevékenykednek, soha nem tesznek semmi olyat, ami nem felel meg akaratomnak és bölcsességemnek. Azon munkálkodnak, hogy nektek segítsenek.

Nem választanak olyan formát, amely kételkedést, zűrzavart, és kérdéses eredményt vált ki az emberekben, hanem a legnagyobb tisztasággal nyilatkoznak meg az emberekkel szemben, és mindig úgy, hogy mint fényadók felismerhetők legyenek. Azoknál nyilatkoznak meg, akik szellemi emelkedésük miatt akarnak kapcsolatot teremteni velem.

Olyan eszközökhöz sohasem nyúlnának, ami az embereknek megmagyarázhatatlan. A tisztázatlanságot akarják elűzni, világosságot akarnak adni, nem a sötétséget akarják növelni - mert minden természetellenes jelenség ezt terjeszti.

A világosságból megszámlálhatatlan lény fáradozik szellemi felemelkedéseteken. Megszámlálhatatlan lény dolgozik azon, hogy még a vég bekövetkezte előtt világosságra jussatok. Mert a vég visszavonhatatlanul bekövetkezik. Szeretetem és bölcsességem gondol az anyagba lekötött szellemi lényekre is! Egyszer azoknak is megváltást kell kapniuk a szilárd formától!

Ti emberek a szabad akarattal visszaélve belenyúltok a természeti törvényeimbe. Ezzel magatok oldjátok ki az utolsó pusztító műveletet. Tervetekről nem mondatok le semmiféle tudós előrelátás miatt! Még akkor sem, ha angyalok jönnének, és akarnának visszatartani bennetek! Ha a legkisebb akarati változást észleltem volna nálatok - nem küldtem volna állandóan látnokokat és prófétákat a Földre, akik mindig erre a végre utaltak!

Tehát ezt a terveteket már nem lehet megállítani, a vég visszavonhatatlanul közeledik. Ezért a szellemi világ fáradozása csak a léleknek a megnyerésére irányul. Teljesen különböző módon - de erre törekszenek a jó és a rossz erők.

A világosság lényei mindig a szellemet érintik - ezzel szemben a sötétség erői az érzékszerveket. A világosság lényei is különböző módon nyilatkozhatnak meg, de mindig olyan földi közvetítőkkel dolgoznak, akik szellemi érettségük és felfogásuk révén kapcsolatban állnak a világossággal, ezáltal közlik a kinyilatkoztatásokat az embertársakkal.

A sötétség közvetlen megnyilvánulású. Nem válogat, és mindenkit megszólít. A saját emberei hitet kapnak benne, a többinél meg zűrzavart okoznak. Az isteni erő-megnyilvánulást nem lehet bizonyossággal megállapítani. Állandó kérdezgetés, állandó tisztázatlanság figyelhető meg ott, ahol a rossz erők dolgoznak.

Ami felülről jön, aminek az eredete Én vagyok, vagy a megbízásomból tevékeny világosság lényei - abból terjed a világosság. Egyedül a világosságon ismerhetitek fel tevékenységemet. De akkor már nem lesznek kérdéseitek - hanem tudástok lesz.

                                                                                       Ámen.

B.D.Nr.8457.                                                                                                            1964. 04. 03.

Egyedül Isten az Univerzum ura

A közeli végre az is utal, hogy az emberek mindig újabb kísérletekkel akarnak a teremtés titkaiba behatolni. De sohasem szellemi úton, amely az egyetlen lehetőség volna, hogy magyarázatot kaphassanak! Az értelmükkel akarnak mindent kikutatni, ami még rejtve van előttük. Földön kívüli kísérleteket csinálnak, hogy kikutassák mi van ott. Természeti törvényekre keresnek magyarázatot, hogy földi nyereség céljára használhassák. Engem - a Teremtőt és Megtartót, aki az UNIVERZUM URALKODÓJA vagyok - kikapcsolnak. Azt hiszik, önkényes kutatásokat tehetnek a Földön kívüli teremtett világokra vonatkozóan.

Kutatásaikat folytatják, holott soha nem sikerül nekik. Mert soha és semmikor nem történhet meg, hogy földi emberek élve tartózkodhatnának más csillagon. De szabad akaratukat meghagytam, nem akadályozom meg őket abban, hogy maguktól belássák, mennyire haszontalan a szándékuk. Bár ők azt hiszik, belenyúlhatnak a teremtésembe - de elvesztették a mértéket arra vonatkozólag, hogy saját értelmüknek hol a határa.

A szellemi úton szerzett tapasztalatoknak nincs határa. Ebből a léleknek haszna van. Az emberek viszont földi célra keresnek előnyöket, ezért nem járják azt az utat, amelyen igaz ismeretekhez juthatnának. De minden kísérletük kudarcba fullad,  és mindig károsan hat arra az emberre, aki kísérleti alanynak vállalkozik.

Az emberek területe mindig a Föld, és az is marad. A többi csillag is önmagába zárt, és minden csillagon a lények alá vannak vetve a természeti törvényeknek, melyeket én adtam minden egyes csillagnak, a természeti törvényekből egyet sem tudnak kikapcsolni - és más csillagok lényeivel kapcsolatot teremteni.  Minden ilyen kísérletért az életükkel fizetnek, mert hatalmas gőgöt jelent, hogy törvényeimet figyelmen kívül hagyják, amelyek már értelem szerint is visszatarthatnák mindenféle kísérletezéstől.

Ez is a közeli vég jele. A teljes hitetlenséget jelzi. Számukra nincs Isten, nincs Teremtő - különben nem mernének teremtésembe zavaró módon belenyúlni. Abban a hitben élnek, hogy létre tudnak hozni olyan teremtett dolgokat, amelyek átfutják a világmindenséget. Ezek minden lelki cél és ok nélküli halott dolgok. Csak azt tanúsítják, mekkora gőg van a földi emberekben. Minden csodálatraméltó számításuk ellenére mennyire elsötétült a szellemük! Mert a számításaik mégsem helyesek - ahogy azt tapasztalni kénytelenek!

Már minden fennálló természeti törvénybe belenyúlnak, de sohasem az embertársuk áldására, hanem csak testi-lelki károsodására! Mert kísérleteik velejárójaként megváltoztatják az életlehetőségeket! Mert megmérgezik a vizet, a levegőt - tehát a testi életfeltételeket! Mert Istentelen tetteikkel a léleknek is nagy kárt okoznak! Mert annyira távol vannak tőlem - Istenüktől és Teremtőjüktől - hogy a lelkük a Földön soha nem tud kiérlelődni!

Ez a nagy távolság igazolja, hogy a Sátán befolyása határozza meg gondolkodásukat és cselekedetüket. Csak a sötétség adja nekik ezeket a gondolatokat, ő akar engem kikapcsolni, és az embereket negatív értelemben befolyásolni. Az olyan kísérletet, hogy Földön kívüli csillagra jusson az emberiség, nem áldom meg.

De azokért az ingadozó lelkekért, akik teljesen még nem adták át magukat ellenfelemnek - irgalmat gyakorolok. E nélkül kudarcra lenne ítélve minden kísérletük!

De minden lélekért küzdök! E lények ha a földi szükség pillanataiban bensőséges imával hozzám fordulnak - melléjük állok! Ezért engedek pillanatnyi, látszólagos sikereket. De mindig azzal a céllal, hogy az ingadozók visszataláljanak hozzám, és elálljanak szándékaiktól. Hogy felismerjék hol az erősebb hatalom, akit értelemben soha fel nem foghatnak - de a szívükben megtalálnak!

Még jó néhány dologról hallotok, és talán csodálkoztok is, mi mindenre képes az ember. De tudnotok kell, az ellenfelem adja az erőt ahhoz, amit végbevisznek.

Hozzám hasonló akar lenni - teremteni akar. Erre maga nem képes, ezért az ember akaratát veszi igénybe. Azokat tudja befolyásolni, akiknek kevés, vagy semmi hitük sincs.

Viszont ezek az utolsó próbálkozásai. Ideje lefutott, és bukását maga idézi elő. Amikor az emberek között megteremti a legnagyobb zűrzavart, véget vetek munkálkodásának. Azokból a művekből sem marad fenn semmi, amelyeket befolyására készítettek az emberek.

Minden elmúlik! A Földön visszaállítom a Rendet, hogy továbbra is akaratom szerint, mint a szellem iskolája teljesíthesse feladatát.

                                                                                       Ámen.

B.D.Nr.7886.                                                                                                           1961. 05. 05.

Az előrenyomulás a világűrbe nem Isten akarata

A belőlem és szavaimból áradó erő közli magát a lelketekkel, és általa békére találtok. Ha készek vagytok szolgálni nekem, akkor az akaratom teljesítéséhez szükséges erőt is a szívetekbe helyezem. Így aztán gond nélkül járhatjátok útjaitokat, és áldásom kísér. Kézen fogva úgy vezetlek bennetek, hogy az embertársaitok lelki üdve számára helyes és eredményes. Bízzátok rám magatokat, és én valóban nem okozok csalódást. Ha testetek számára nem is érzékelhető ez az erő, de lelketek nagy mennyiségben kapja. Érzékeli - és hálás ezért, mert előmozdítja fejlődését. A lélek érlelődik, szellemével egyesül, az Atyaszellemhez törekszik, és mindig bensőségesebbé válik a kapcsolata velem.

Ha gyermekemet megszólíthatom, akkor jelenlétem is bizonyított. Akkor béke vonul a szívébe, elveszi minden gondját. A gyermek csak hallgatózzon befele, Atyjának mi a mondanivalója. Nagyon sok mondanivalóm van még, mert gyors léptekkel közeledik a vég. Majd olyan dolgokat éltek át, hogy kételkedtek bennem és szavaimban. Azt kérdezitek, miért nem használom hatalmamat, amikor az ember arra merészkedik, hogy betörjön a világmindenségbe. De tudjátok meg, terveiknek határa van, kísérleteiket nem sokáig folytathatják, mert ez is csak az eljövendő végítélet megérkezését gyorsítja. Hagyom hogy csinálják, és ismételten rájöjjenek, hatalmuk soha nem lesz elég szándékuk maradéktalan kivitelezéséhez. Ellenfelem kezeibe adták magukat, ő gondolatilag állandóan befolyásolja őket, bizonyos erőt is ad nekik. De ez mindig kedvezőtlen hatást gyakorol az emberekre és a teremtés egyéb dolgaira, amiket az ellenfél el akar pusztítani.

A vég idejében vagytok, amelyet az ilyen események még inkább aláhúznak. Az emberek szellemi állapota maga vonzza magához az ítéletet. Ellenfelem ki akarja irtani a hitet, a belém, és hatalmamba vetett hitet. Elbuktatta azokat az embereket, akik elvesztették Istenhitüket, és magukat tekintik a Teremtés urának. Kísérleteikkel erre keresik a bizonyítékokat. De már nem lesz hozzá sok idejük, mert a természet törvényeinek felborításával a vég bekövetkeztét maguk gyorsítják fel. Maguk akarnak az egész Földet érintő, pusztító eljárást elindítani, amelynek hatása minden teremtményre - ami a földön, a föld alatt, és a föld felett van - kiterjed! Az emberek ezen műve istenellenes, és ennek megfelelő következményekkel jár. De megengedem, hogy ellenfelem kitombolja magát. Viszont az emberek védekezhetnének ellene, nem kellene meghódolni az uralmának.

Az emberek mindig kapnak rám, és hatalmamra vonatkozó utalásokat. Könnyen elindulhatnának a hozzám vezető úton. Az akaratuk szabad, nem akadályozom tevékenységüket. Hatalmam és akaratom azoknak is kinyilvánul, akik felelősek az istenellenes tevékenységekért. Nekik is ismételten megmutatkozik, hogy létezik isteni hatalom, amely bebizonyítja, hogy tévesen gondolkodnak. Én a test haláláig küzdök minden lélekért, hogy visszatérjen hozzám - de nem kényszerítem rá.

Ellenfelem sem kényszeríthet senkit. Ezért gyakorol erőteljes hatást az emberek rossz tulajdonságaira, hogy így megnyerje őket szégyenteljes játékainak. Mert azokban az emberekben hatalmas módon megnövekedett az uralmi és érvényesülési vágy. Ezek ellenfelem jellemvonásai. Ez a lénye, amit átvisz követőire. De ideje hamarosan lejár, és láthatóan megnyilvánul az én hatalmam is. Magamról soha nem adok annyira szembeötlő igazolást, hogy hinni kényszerüljetek. Fontoljátok meg, tőletek a szeretet által felébresztett szabad elhatározású hitet kérek. Ekkor megértitek, hogy az idők végén éltek, ahol ellenfelem mindaddig szokatlanul dolgozhat, amíg követőivel együtt bilincsekbe nem kerül.

                                                                                       Ámen.

B.D.Nr.7888.                                                                                                           1961. 05. 08.

A világosság igazi hordozói - Vakfény

Szeretném, ha sok világosságot kapnátok ajándékba. Ne legyetek ismételten sötétségbe szorítva, mert ellenfelem akarja azt, hogy ne találjatok világosságra. A végidőkre nagymértékű kegyelem kiáradást ígértem, nehogy elerőtlenedjetek, és fondorlatos játékainak áldozatul essetek. Mert egy angyal álarcában játszik. Vakfényeket gyújt, amely nem ad világosságot, csak elvakítja azok szemeit, akik nem ismerik fel. A vele szemben alkalmazott küzdelemben olykor rossz eszközt használtok. Ha becsukjátok a szemeiteket - ahelyett, hogy az igaz fény felé törekednétek. Nem tartjátok magatokat szavaimhoz. Pedig szavaim szeretetem látható kifejeződései, eredménnyel használhatnátok ellene, mert ez belőlem való világosság, ami elől menekül!

Szavaim a szeretetet tanítják. A szeretet pedig életre ébreszti a szellemet. Így mindig bizonyosak lehettek, ahol a belőlem való szellem megnyilvánulhat, ott felismerhetővé válik a szellemi javak egyöntetűsége.

Hamis próféták lépnek majd utatokba, akik mind belőlem akarnak közölni - és ti nem találtok összhangra. Ellentmondásokat fedeztek fel. Ekkor bosszankodtok, és néha kételkedtek a szellem működésében. Ellenfelem ekkor már megnyerte a játszmáját. A gondolatok összekuszálódnak, az emberek elveszítik szellemi biztonságukat, már nem járnak egy irányba, hanem egymással szembe. Tehát elsötétült a világosság, azaz nem ismeritek fel fentről jövő szavaimat.

A valótlanság miatt én háttérbe kerülök. A jámborság kabátkája alatt több tetszést aratott az embereknél a valótlanság, mint a komoly kivizsgálás. Csak a szeretet foka dönti el az egyes embernél, hogy megszabadul-e a tévedésétől, hogy egyáltalán felismeri-e a tévedését, és a legszabadabb akarattal az igazság felé fordul!!!

A világosság a sötétségbe világít, de nem szabad letakarni, világosan kell fénylenie. Ez viszont mindig az egyes ember akaratától függ. A valóban fényes világosság csak tőlem ered, az Örök Világosságtól!

Kevesen vannak akik a világosságot hordozzák. Kevesen vannak, akiket az igazság utáni vágy tölt be, és edényként szolgálnak, amibe az igazság beleömölhet. Olyan emberek, akik ezt a világosságot továbbviszik. Akik nem fáradnak el az igazság hirdetésébe, akik azt is felismerik, hogy a tévedés hova rejtőzött. Akik ezt a tévedést felfedik, hogy az emberek örülhessenek a sugárzó fényességnek - amit egyedül csak az igazság hozhat meg.

Azt akarom, elterjedjen az igazság. Azt akarom, hogy szavaimat elvezessék az emberekhez, és megáldom,  aki ezt a szolgálatot szabad akarattal megteszi.  Hogy enged beszélni magához, és szavaimat kiviszi a világba. Mindenki, aki így akar szolgálni, a szavaimat kapja, és azt képviseli. Felismeri, ellenfelem hol nyúl közbe, hogy zűrzavart teremtsen az enyémek között. Azt is felismeri, hogy akarja kioltani a belőlem jövő világosságot, hogy akarja elvenni szavaim világító erejét, hogy újra sötétség legyen.

Az igazságra mindig van igazolás. Tőletek emberektől azt az egyet kérem, higgyetek szavaimnak, amelyek fentről hangzanak hozzátok. Akiben van jóakarat, az ismételten felismeri, hogy ezek az én szavaim. Ezek mellett a szavak mellett tartsatok ki.

Ha szavaim világosságot adtak, ha kérdéseitekre magyarázatot kaptatok, ha Istenetek és Teremtőtök szeretete, bölcsessége, hatalma felismerhető belőle - akkor magatoktól is úgy érzitek, hogy Atyátok beszél hozzátok, aki maga szólított meg benneteket. Ekkor töretlenül higgyetek, mert a tiszta igazságot úgy vezetem hozzátok, hogy mindenki megértheti. Senkinek sem kell szavaim értelmén töprengenie.

Világosan és érthetően beszélek hozzátok emberekhez, hogy valóban világosságot kapjatok, hogy a szellem sötétje eltűnjön. Mert magam vagyok az Örök Világosság, szeretem teremtményeimet, és világosságot akarok vinni nekik. Erről egykor szabadon lemondtak. De ennek a világosságnak visszavonhatatlanul újból világítani kell, ha meg akarjátok találni az utat, amely visszavezet az Atyai Házba!

Világosság csak tőlem, az Örök Világosságból indulhat ki. Higgyétek el, igen nagy szükségetek van rá, már nincs sok idő, ezért Atyátok maga vezeti el hozzátok.  De a világosságot engedelmesen el kell fogadnotok, a világosság hordozóit készségesen meg kell hallgatnotok! Tudnotok kell, ők maguk a világosságban vannak, ezért teljes felvilágosítást adhatnak. Mind megtaláljátok hozzám az utat, ha a világosság hordozói járnak előttetek, és ti engedelmesen követitek őket.

                                                                                       Ámen.

B.D.Nr.8484.                                                                                                           1963. 05. 02.

Világosság angyalának álcázott démoni erők

Harcoljatok értem és birodalmamért, minden támadásban helyt kell állnotok, amikor az ellenfél támad. Nem harcoltok egyedül, a seregetek vezére én vagyok. Győzelemre vezetlek bennetek, mert mint a küldötteim, az én erőmmel küzdötök. Nem tud legyőzni bennetek, az én hatalmam valóban nagyobb. Csak teljesen át kell adnotok magatokat, hogy a hatalom teljes birtokában legyetek, amikor ellen kell állni neki.

Semmiképpen sem kell félnetek tőle, akármilyen alakban lép elétek. Sokfajta ruházata van amelyben elrejtőzik, és az enyémeket mindig félelembe akarja dönteni.

Ez nem sikerül neki ott, ahol hozzám fordultok oltalomért. Azt az egyet tudnotok kell, hogy én sohasem beszélek kétértelműen - hogy az egyik tőlem ezt, a másik azt a tanítást és magyarázatot kapja - hogy tehát két úrnak kell tevékenykedni ott, ahol különféle szellemi tanítások vannak. Én minden ember szívét ismerem. Ismerem a beállítottságát. Tulajdonomba veszem azt a szívet, amely teljesen reám bízza magát, és az embert az életútján végigkísérem.

Ha látnátok ellenfelem birodalma mennyire kiterjedt, milyen eszközökkel harcol hogy a vég előtt az uralmat megszerezze, akkor már nem csodálkoznátok, hogy annyi sötét erő jelentkezik, és a tiszta igazságot a sötétség világa minden módon el akarja tüntetni. Újra és újra csak azt mondhatom: bízzatok bennem! Amennyiben teljesen nekem adjátok magatokat, és hagyjátok, hogy én gondoskodjak rólatok! A látványos sátáni hatások ne tévesszenek meg bennetek! Mert bizonyságot adok róla, hogy az én hatalmam nagyobb! Amikor eljön az ideje, visszaszorítom a határai közé.

Higgyétek el, a Világosság Birodalmából erős kapcsolatok fűződnek a Földhöz, de az ellenfél is különösen erősen dolgozik! Magát a fényből való lénynek álcázza, és ezt azért teheti, mert az emberek lelkiállapota ilyen nagy hatalmat ad neki! Nem ismeritek ezeket a démoni erőket, akik a végidőben mindent elkövetnek, hogy az embereket romlásba vigyék. Akik hozzám szorosan csatlakoznak, azoknak nem kell ezektől az erőktől félniük - ha azok mindent meg is próbálnak, hogy a nekem átadott lelkeket nyugtalanítsák.

A végidőben sok rossz szellem megtestesült, akik mint a pokol küldöttei sok szellemi szerencsétlenség okozói. Nekik is biztosított a szabad akarat. Ők is megváltottságot kaphatnának az örök időkig tartó kínok állapotából - ha földi életükben elfogadnák Jézus Krisztus által megváltásukat! Ezek démonoktól megszállott lelkek, akiknek elérkezett az idejük, hogy mint emberek testbe öltözhessenek. De még teljesen az ellenfél hatása alatt vannak, jó segítői neki. Ellenállásukat felém nem adják fel. Bár abba a gondolatban ringatják magukat, hogy a világosságot terjesztik, valójában állandóan azt keresik, hogy a világosságot kiolthassák. A legsötétebb sötétségben vannak, amiből nem találnak ki. Földi útjukat mégis szabad akaratuk birtokában kell végigjárniuk, amely megváltást is hozhatna nekik! Ezek a démoni szellemek a minden akaratával hozzám tartozó lelkekkel próbálkoznak. De magam leszek mindenkor köztük és az enyémek között - és tőlem irtóznak, menekülnek a világosságtól! Ezért ne féljetek tőlük. Amíg reám bízzátok magatokat, nem történhet veletek semmi rossz, az általam felfokozott erővel minden támadást visszavertek. Nem szabad megérinteniük benneteket, mert minden szükségben és veszélyben magam védelek, és mert értem tevékenykedtek, mindenkor biztosak lehettek segítségemben!

                                                                                       Ámen.

B.D.Nr.8553.                                                                                                            1963. 07. 09.

Az emberek kötelessége a tévedésre figyelmeztetni

Minden tetszésemre van, aminek szeretet a magyarázata. Ha szeretetben éltek, minden akaratomnak megfelelő lesz, amit tesztek, vagy amit nem tesztek. De magatok előtt számadást kell tennetek, hogy milyen szándékok mozgatnak, legyen az bármilyen cselekedet.

Egy embernek akartok használni - vagy általánosan? Segíteni akartok, és meg akarjátok őrizni felebarátotokat minden fajta kártól? Világosságot akartok, és magyarázatot adni? Pusztítani, nyugtalanítani, az embertársakat megterhelni - vagy a tévedéseket kiigazítani, helyette igazságot hozni? Egyszóval:  ADNI akartok, vagy KAPNI? Mindezeket át kell gondolni a szeretet tükrében. Mert akkor betölt a tudat, hogy amit tesztek, az megfelel akaratomnak. Megérzitek, hogy az én akaratom a tévedések feltárása. Tőletek az igazság terjesztését követelem, ez a feladat áll az első helyen!

Azért vezetem a Földre a teljes igazságot, hogy mint világosság sugározzon a sötétségbe. A belőlem induló szellemi javak nem mondanak ellent egymásnak soha. Ha így lenne, nem én lennék a forrás, ahonnan a szellemi javak származnak. Téves szellemi érték nem indulhat ki tőlem. Tehát nektek, akik tőlem a tiszta igazságot kaptátok, ezeket a tévedéseket világosan fel kell ismernetek! Ezután - ügyelve arra, hogy a szeretet parancsát meg ne sértsétek - fel kell tárni a tévedést. Vigyázva, hogy meg ne sértsétek azokat, akik tévedésben éltek! Amikor magasból érkező szavaimmal a téves szellemi értékeiket megcáfoljátok - amelyeket ők eddig is tőlem eredőnek hittek - jóakarattal felismerhetik, ki az aki általatok beszél hozzájuk. Mert a tévedést mindig feltárom, hogy felismerhető legyen. Ezt olyan edényen keresztül tehetem meg, aki alkalmas a belőlem induló szellemi áramlat felvételére.

Bár mindenki jogot formálhat arra, hogy "Isten felvevő edénye" legyen, de csak aki komoly szeretettel vizsgál, az ismeri fel hangomat, és nem esik nehezére, hogy helyesen ítéljen. A tévedést oly módon fedem fel, ahogyan csak az teheti, aki valóban tudással bír.

Ennek ellenére szükséges hozzá a tévedésben élő ember jóindulatú akarata, hogy a hangomat a másik emberben felismerje. Ahol hiányzik ez az akarat, a legvilágosabb magyarázatot sem értik meg. Ez az ember minden magyarázat és utalás ellenére tévedésekben marad.

Az az egy biztos, az általam adott oktatás mindig felismerhetővé teszi, hogy ki az, aki adta. Formában és tartalomban tökéletességet bizonyít. Felismerhető ki az, aki az olyan problémákat, amelyeket értelem szerint megmagyarázni nem lehet, mindig tisztán, jól érthetően megoldja. A tudatlanság, a szellemi hiányosság az embereket vakká teszi. Felismerhetitek rajtuk az olyan erők hatását, amelyek nincsenek még abban a tökéletességben, hogy az én megbízásomból szellemi javakat vezessenek a Földre.

Amikor az ember a maga "gőgjében" nem ismeri fel az ilyen hiányosságait, akkor a követeimen keresztül adott tiszta igazság sem ad neki saját világosságot. Hiányzik belőle a belső alázat, amely garantálja az örök igazságok megértését. Mindig ellenállásba ütköztök ott, ahol az ellenfelem megerősödött a tévedések által. Az emberek nem képesek lemondani a tévedésekről abban a szilárd meggyőződésben, hogy azok tőlem való közlések. Én minden embernek meghagyom a szabad akaratát. Majd ismételten megérintem, és figyelmeztetem, induljon keresésre. De akkor is a maga akarata a döntő.

                                                                                       Ámen.

B.D.Nr.6417.                                                                                                            1955. 12. 04.

Elértétek a szellemi mélypontot

Ezen a Földön már nem változnak meg az emberek, mert testileg-lelkileg átadták magukat a világnak - és ezzel annak is, aki ennek a világnak a Fejedelme. Haszontalan minden próbálkozás. Kevesen még különválnak a tömegtől, és felismerik tulajdonképpeni rendeltetésüket - de legtöbbjére nem gyakorol hatást semmi sem. Akármi is történik velük, ezt mindig csak a világ szemeivel szemlélik - de soha nem látják a szellemi okát, és nem is fogadják el. Így hát nem változnak meg sem a gondolkodásban, sem a cselekvésbe. Ezáltal teljesen haszontalanná lett földi életük, és ezért kell befejezni. Az emberek hamarabb megértek a pusztulásra. A szellemi mélypontot az emberiség már korábban elérte, mint ahogy a vég napjai bekövetkeztek volna. A vég napja örök idők óta meg lett állapítva, és a meghatározott időben be is következik. Ennek ellenére az utolsó napig megteszek mindent eme kevesek miatt, akik még röviddel a vég előtt Isten mellett döntenek. Ezek miatt a vég napjai mintegy későbbre lettek helyezve. Nagyon kemény a küzdelem ezekért az utolsókért, kitartást követel - de nem reménytelen!

Minden egyes lélek kedves nekem. Ezért mindent megteszek, hogy még a vég előtt megnyerjem őket. Ezért ti, a Földön lévő szolgáim is buzgók legyetek, mindig arra gondoljatok, hogy a lélek akivel találkoztok, az egyike az utolsóknak, akiknek megmentése Istent arra indította, hogy a vég bekövetkeztét elhalassza, míg a mentési munka nem sikerült. Ezért szőlőskerti munkátokba ne fáradjatok bele! Tudnotok kell, minden egyes lélek Isten szívügye, türelemre és hosszan tűrésre indítja, mert szereti őket!

Az utolsó napokban mindig nyíltabban meglátjátok a hitetlenséget. Az a látszat ébred bennetek, mintha a Földet csak ördögök laknák. Az Isten Országáért végzett munka pedig olybá tűnik, mintha gyengeelméjű emberek játszadoznának. Ennek ellenére buzgón csináljátok, mert nem marad áldás nélkül. Még azok az emberek is, akik eközben behívót kapnak a túlvilágra, a Földön tevékenykedő szolgáim által gyorsabban jutnak világosságra. Buzgóságuk által a hozzájuk közelálló földi emberek felfogásának megváltoztatását segítik.

Nagyon kevés azoknak a száma, akiket még meg lehet nyerni. Mégis, miattuk is elhúzódik a vég. Eközben Isten ellenfelének tevékenysége egészen nyíltan napvilágra kerül. Már nem talál az embereknél ellenállásra. Mindenki hallgat rá, engedik hogy a világ fogságába jussanak. Az pedig az ő birodalma. Valóban nagy az aratása, de a maga számára ez nem lesz előny, mert mindenkit elveszít akit a magáénak hisz, amikor az Új Föld létrejön. Minden alattvalója kikerül a hatalmából, és újra száműzetésbe jut. Ez jelentősen meggyengíti hatalmát, és maga is hosszú időre bilincsekbe kerül.

Most még fenn áll a magasban, és győzelmet ünnepel az általa mélybe húzott emberek felett. De nem lesz győztes, a Föld pusztulásának végén megtapasztalja, hogy EGY VALAKI  erősebb nála! Ez az egy ma még időt hagy neki, tevékenységét nem akadályozza, amíg az óra el nem érkezik - ahogyan írva van. De akkor bilincsekbe veri, és vele együtt minden istenellenes követőjét! Ekkor érkezik el a vég a Föld és lakói számára. Békében és üdvösségben új időszak kezdődik az emberek számára, akik mindvégig hűségesek maradtak.

                                                                                       Ámen.

B.D.Nr.8333.                                                                                                            1962. 11. 20.

Megbízatás a szó terjesztésére

Vigyétek ki szavaimat a világba. Ha ezt a megbízatást adom nektek, akkor bizonyosak lehettek, mindent megteszek, hogy lehetőséget teremtsek ennek kivitelezésére. Életsorsotokat magam kormányozom úgy, hogy felszólításomnak eleget tudjatok tenni.  Magam  határozom meg utatokat, amelyen a földi életben jártok. Nem léphet fel ellenetek önkényesen semmi, minden úgy van elrendezve, hogy szavam terjesztését szolgálja. Embertársaitok is úgy keresztezik utjaitokat, hogy a találkozás után lelkük kiérlelődésre jusson - ha akaratuk nem áll ellen. Ha néha úgy is tűnik, nincsenek meg a lehetőségek Országomért dolgozni, én újra és újra lehetőséget teremtek, mert tudom mennyire szükséges, hogy az emberek hallják szavaimat, amelyeket fentről közvetlenül hozzátok vezetek.

Ellenfelem buzgón fáradozik azon, hogy tevékenységeteket megakadályozza. Mindent megtesz, hogy ne tudjátok feladatotokat teljesíteni. De nem aratja le a győzelmet, mert szavam az a fény, amelynek az éjszakában kell világítani. Belőlem érkezik, és benneteket is átvilágít. Ettől a fénytől ellenfelem menekül, túl fényesen világít, és ő már nem tudja eloltani.

Ezért mindenkor hagyatkozzatok segítségemre, amely nem marad el. Művemet nem teszem ki veszélynek, újra és újra a Földre küldöm a világosság követeit, akik megbízásomból tevékenyek, ha ti nem is ismeritek fel őket. Viszont az emberek akaratát öröktől fogva ismerem. Azt is tudom, mikor szükséges engedelmes szolgákat küldeni hozzátok, akik szavaimat terjesztik. Mert ellenfelemnek sikerült akadályokat gördíteni, vagy befolyásával veszélyeztetni szőlőskertemben a munkát.

Állandóan beszélek hozzátok akik megnyíltok nekem mint Szellemem felvevő edényei. Nem kell félnetek, hogy a kegyelmi áradat majd gyengébben folyik. Amíg ti magatokat nekem átadjátok, addig bennetek és általatok hatni tudok. Akaratom alakítja földi életeteket, amíg szavaim terjesztését szolgálja. De embert soha nem kényszerítek hogy szolgáljon, ha annak akarata ellenáll, ha ellenfelem befolyásolni tudja. Áldásos munkát csak a szabad akarat tud értem, és Országomért végbevinni. Mindig lesznek emberek, akik szabad akarattal ajánlkoznak szolgálatomra.

A világosság lényei tudnak a földi nagy nyomorúságról, és szabadon jelentkeznek, hogy a végidőben leszállnak a Földre, és mint emberek szellemi missziót vállalnak magukra. El kell terjednie a belőlem kiinduló szavaknak, mert ez az egyetlen eszköz, ami az emberek lelkét megmenti. Egyszerre ad nekik világosságot és erőt. Másrészt közvetlen segítségem szükségessé vált, tehát gondoskodom is róla, hogy szavam elterjedjen. Mindent úgy rendezek, hogy az eredményes legyen. A megfelelő szolgákat is kiválasztom, akik megbízásomból tevékenykednek. Hatalmam nagy, és irántatok való szeretetem elég ok arra, hogy hatalmam kifejezésre is jusson. Ezért éltek át olyan dolgokat, amelyek által végtelen szeretetemet akarom kifejezni. Ezért szőlőskerti munkátokat gondtalanul folytassátok, magam őrködöm felette, és nem engedem veszélyeztetni szeretetem művét. Mert szavaimra szükségük van az embereknek. Tőlem jövő eleven megszólításra van szükségetek, hogy világosság legyen minden lélekben, akik még sötétségben vándorolnak.

                                                                                       Ámen.