A  KATASZTRÓFA  LEFOLYÁSA

 

 

 

ISTEN kinyilatkoztatja és megokolja

 

az eljövendő nagy katasztrófa

 

előjeleit és lefolyását

 

 

 

 

János evangélium 14/21 ígérete alapján

prófétai módon kapta és írta:

 

BERTHA DUDDE

 

Ezek az írások valláson felülállók!

Valláshoz tartozástól nem akarnak senkit eltéríteni, sem valami vallási közösségre rábeszélni.
Megjelenésük egyedüli oka, hogy Isten szavát – amit Ján. Ev. 14,21 ígérete alapján ad nekünk a mai időkben –
 az embereknek hozzáférhetővé tegye.

Ján.14,21: Aki ismeri az én parancsolataimat és megtartja azokat, az szeret engem.
Aki pedig engem szeret, azt szereti az én Atyám, én is szeretem azt, és kijelentem magamat annak.

 

Német eredetiből fordította, és közreadja:

G. Szieger Magda

1913 - 2001

 

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

 

Utalás a természeti eseményre

Vihar előtti csend -  A színlelt béke

Természeti esemény az utolsó figyelmeztetés a vég előtt

A jövendölések teljesülnek -  Előtte katasztrófa

A természeti hatalmak tombolása

Fényjelenség a katasztrófa előtt

A katasztrófa bejelentése

Egy csillag bejelentése

Jelenések könyve  16/18  -  Csillag

Isten a teremtés egyedüli ura  -  Csillag

Felszólítás

A természeti katasztrófa megjövendölése  -  Halott földsávok

Ismételt utalás a természeti eseményre

A vég váratlanul érkezik

A pusztulás terjedelme

A katasztrófa lefolyása

A vég előtt természeti katasztrófa lesz

A végidő jelei  -  Hit küzdelem  -  Kaosz

Újbóli utalás a közeli végre

Az elszabadult természeti elemek

Földi felvirágzás – Gyors pusztulás

A bejelentéseim iránti hitetlenség

Természeti esemény és káosz

A megváltás új szakasza

Istennek sok munkásra van szüksége a világ vége előtti időben

 

Engedélyezett a minden változtatás nélküli, és a forrás megjelölésével készült, fejezetenkénti fordítás és nyomtatás.

2007.

 

B.D.Nr.6388                                                                                                            1955. 10. 30.

Utalás a természeti eseményre

Szavamat mindenfelé elvezetem, és ismerem a helyes utakat és eszközöket, hogy a jóakaratú emberek olyan szellemi érték birtokába kerüljenek, amelynek én vagyok az eredete. Tudom, kiben van jóakarat, hogy meghallgasson, és valóban, nekem minden lehetséges, az is, hogy olyan formában szóljak hozzájuk, amit el tudnak viselni. De azokra is gondolok, akik még teljesen üresek, akik még nem éreztek vágyat szavaim után, akik felém forduló gondolatok nélkül élnek - akik csak a világot, és annak javait látják. Szavamat hozzájuk is elvezetem, ismételten megszólítom őket is - de annyira erőszak nélkül, hogy meghallhatnak, de nem MUSZÁJ meghallaniuk.

Először az akaratuknak kell megelevenedni, hogy más szférából is meghallgassanak valamit, nem csak abból, amibe maguk vannak. Erre indíttatást ismételt beszélgetés, könyvek, világesemények, egyes szükséghelyzetek, vagy balesetek adhatják. EZEK helyes irányba terelhetik az emberek gondolkodását - a végtelenbe - hozzám, a szellemi szférákba, majd aztán akarata alapján táplálékot is kap hozzá.

Nehogy azt higgyétek, valakitől is megvonom szent segítségemet, azt se higgyétek, hogy kegyelem nélkül egy ember rendbe tudna jönni. Én mindenkiről gondoskodom, de hogy van-e eredménye, az a szabad akaratú ember ügye. Szavamat az egész világ hallja, nekem csak engedelmes földi gyermekre van szükségem aki megnyitja szívét, és akkor közvetlenül tőlem kaphatja az igazságot. Ezt az igazságot majd továbbviszi, mert én ismerem a fogadóképes embereket. És ahol csak egy pici eredmény is várható, ott a földi gyermekeimet egymáshoz vezetem.

A VILÁGOSSÁG KÖVETEI pedig mindenhol kiosztják a világosságot, bárhol is legyenek. Ugyanazt az igazságot hirdetik valamennyien, mert az én küldötteim, akik a végső időben minden országban, és minden helyen fellépnek. Egyetlen éhező lélek sem marad erőtlenül, és egyetlen vágyakozó szív sem betöltetlenül.

Mert minden vezetésem alatt áll, eget és földet az én akaratom kormányozza. Én gondozok minden egyes teremtményt, lehetőséget teremtek neki, hogy üdvözülhessen. Valódi predikátorokat is ébresztek mindenütt, akiknek SZELLEMEM sugallja, hogy mit mondjanak, és akik annyira bensőségesen az enyémek, hogy bennük SZELLEMEM által munkálkodhatok. Mindenütt lesznek eredmények, de lesznek mindenütt olyan emberek is, akik visszautasítják, hogy szívükhöz közeledjek. Szavamat hallják, de teljesen visszautasítják - és ezért hatás nem érződik rajtuk. 

De őket is megszólítom - egész életük végéig újból és újból megszólítom őket, mert egészen haláluk órájáig azon fáradozom, hogy még földi létük alatt hozzám találjanak. Igaz, megszámlálhatatlan az a tömeg, kik még távol vannak tőlem, és akik nem keresik hogy csökkentsék ezt a távolságot. De szeretetem és gondoskodásom ugyanúgy az övüké is, mert vissza akarom nyerni minden teremtményemet, ezért egyet sem adok fel, míg utolsó órájuk el nem érkezett. De az akarat szabadságához nem nyúlok.

 Amit szelíd fáradozásaim nem tudnak létrehozni, amit szavaimmal nem tudok elérni, az majd lehetővé válik A SZOKATLAN TERMÉSZETI ESEMÉNYEK által. Az embernek akkor nem lesz más választása, mint hogy vagy feladja önmagát, vagy olyan hatalomnál keres segítséget, amely erős, és tud segíteni.

Már az is előrelépés, ha elismeri ezt a hatalmat, és meghallom az ilyen emberek segélykiáltását, és megmenekül az örök pusztulástól. Hangom mindenhol felhangzik, halkan és hangosan is hallható lesz. És mindenki megérezheti, hogy őt szólítottam, mindenki kaphat kegyelmet, és felébredhet az életre akiben van jóakarat, és figyel a hangomra. Mert szeretetem menteni akar, oda akarja ajándékozni magát, és életet akar adni mindenkinek, aki még a halálban van.

                                                                                       Ámen.

B.D.Nr.6970                                                                                                            1957. 11. 16.

Vihar előtti csend -  A színlelt béke

Még ha az is a látszat, hogy békésebb idő felé mentek - ne hagyjátok megtéveszteni magatokat. Azoknak az arculata gyorsabban megváltozik mint gondolnátok, akik a békéről beszélnek, és már tűzcsóvákat dobálnak a Föld lakói közé. Számotokra a nyugalom veszélyes, mert csak langyossá váltok általa, és a földi életet csak földi módon értékelitek.

Ezért az embereket ismételten felzavarom nyugalmukból, hogy ébren tartsam őket. Ezért történik még annyi minden, az emberek tekintetét ismételten mindenféle szerencsétlenségre és katasztrófákra irányítom. A látszólagos földi jólét és építkezés mellett olyan eseményekben is részt kell venniük, melyeknél nem elég az erejük hogy megakadályozhassák. Rádöbbennek a felismerésre, az ilyen sorscsapások alól senki nem kivétel, akármennyire biztosítottnak látja is földi életét.

A világhelyzet ne tévesszen meg. Ügy tűnik, mintha megnyugodna, de mindez csak áltató cselekvés. Rossz lesz az ébredésetek, ha átadjátok magatokat ennek a nyugalomnak, és figyelmen kívül hagyjátok a végre figyelmeztető utalásaimat.

A változás hirtelen jön, és ti akkorra már legyetek felkészülve, és higgyétek, a változás megérkezik. A végidőnek sok jelét észlelhetitek. De az ellenfél az, aki gondoskodik róla, hogy homokot szórjon a szemetekbe. Mert nem akarja, hogy a vég bekövetkeztét higgyétek, rajta gondolkodjatok, és komolyan megváltozzatok. A maga szolgáira úgy hat, hogy azok elhitessék az emberekkel, egy csodálatosan békés és örömteli időnek mennek elébe. Ez sikerül is neki, mert az emberek mindig hamarabb elhiszik azt, amit tekintetük követhet, mint amit a Szellemi Birodalomból közölnek velük. Ezen kívül maguk is hinni AKARJÁK, hogy egy földi értelemben vett boldog, szép jövő elé néznek, és nem a Föld végét látják.

 De én az óvást és figyelmeztetést nem hagyom abba. Mert nem csak a földi élet rövid éveiről van szó, hanem az ÖRÖKKÉVALÓSÁGRÓL. Figyelmeztetéseim annál erőteljesebbek lesznek, mennél láthatóbbá válik a "nyugalom" a Föld felett, és mennél inkább bíznak egy látszólagos békében, elfeledkezve jó elhatározásaikról, miket talán a közeli végre való tekintettel tettek. A földi világon keresztül ellenfelem még egyszer kirakja csapdáit az emberek elé, és igen erős hit kell hozzá, hogy valaki ne essen beléjük.

Azért figyelmeztetlek ismételten és újra, hogy mi vár rátok. Ne engedjétek, hogy megtévesszen benneteket. Szavam igazság, ami beteljesül. Az én szavam a közeli vég bekövetkeztét mondja. Ezt egy hangsúlyos közbenyúlásom előzi meg. Egy nagy TERMÉSZETI KATASZTRÓFA. Meglepetés lesz ez azoknak, akik a békében hisznek. Viszont bűneikből még most is vissza fordulhatnak, és a vég bekövetkeztéig a maguk útját a tökéletesség felé törekvésben tehetik meg. Ez a katasztrófa megszámlálhatatlan emberéletet követel. És ki biztos benne, hogy nem tartozik közéjük? Vajon nem lesz-e már késő nektek, akik közömbösen sétáltok a szép jövő reményében? És még mindig engeditek, hogy a világ fejedelme elvakítson?

Mindig gondoljatok ezekre a szavaimra, amikor arról hallotok, különféle fájdalmas sorscsapás emberi életeknek vet véget. Ezáltal figyelmeztetlek benneteket a hirtelen végre. Azt akarom, szemetek arra a HATALOMRA irányuljon, amely elpusztíthat mindent, amit felépítettetek, és megsemmisítheti minden terveteket.

Kapcsolódjatok jobban ehhez a hatalomhoz, találjátok meg hozzám az utat, és kérjetek vezetést, védelmet, és irgalmat tőlem. Higgyétek el, békétek csak a velem való kapcsolattal lesz, és csalás áldozatai vagytok, amikor FÖLDI BÉKÉT ígérnek nektek. Az emberiség már nem él úgy, hogy békés földi élete lehetne. Nem törekszik semmiféle szellemi fejlődésre, és ezért nincs már joga, hogy ezen a Földön élhessen

                                                                                       Ámen.

B.D.Nr.6770                                                                                                            1957. 02. 25.

Természeti esemény az utolsó figyelmeztetés a vég előtt

Ismételten emlékeztetlek rá, gondoljatok a végre. Az egész emberiség előtte áll, de bárki megelőzheti, mert egy ember sem képes védekezni, amikor én elhívom a földről. Újra és újra figyelmeztetlek és óvlak! Vannak jövendölések a próféták és látnokok által, amelyek szintén a Föld végére vonatkoznak.

A halálra is folyton figyelmeztetlek, amikor valaki meghal körülöttetek. De csak amikor ezekkel a gondolatokkal komolyan foglalkoztok, akkor tartotok ítéletet magatok fölött. Ekkor vetitek komoly kritika alá a magatok életvitelét, és fáradoztok, hogy még ezen a Földön tudjatok szellemi nyereséget szerezni magatoknak.

De ha NEM ÉRINTENEK benneteket ezek az óvások és figyelmeztetések, akkor a vég érkezése meglepetés lesz, és teljesen készületlenül lesztek az áldozatai.

Mikor elutasítjátok azokat az embereket, akik az én megbízásomból adnak közlést nektek, akkor azt hiszitek, szellemileg messze fölöttük álltok. Ezért már csak egy eszközöm marad, hogy hitelesnek vegyétek az oktatást, az, hogy a természeti erők figyelmeztessenek benneteket a végre. A sok hitetlen ember miatt kell felhasználnom ezt az eszközt, mert csak élnek, mintha határ nélküli lenne az ember élete a Földön. Amit szavaim nem érnek el, azt végbevihet a természeti esemény, a befelé nézést, és a tudatos hozzám fordulást is.

De az emberek azt is megtehetik, hogy még jobban küzdenek az életükért, miközben gondolatilag nekem ellenállnak. Viszont a HATALOM majd igazolja magát azok előtt, akik nem akarják elismerni. A természeti eseménynek a kihatása azért lesz olyan hatalmas, mert minden emberhez szólni akar, és gondolataikat a saját végükre akarja irányítani. Közbenyúlásomról minden ember szerezzen ismeretet – még ha az határok közt lesz is tartva, tehát nem érinti az egész Földet.

Viszont hangomat nem lehet nem meghallani - hiszen ez utolsó utalás lesz ennek a Földnek a végére, amit nemsokára utána már várni lehet. Előtte azonban csak szavakkal hirdethetem meg a vég, és ennek a természeti eseménynek a közelségét.

Ezért szolgáim ismételten megemlítik, hogy az emberiség mit várhat. A szokatlan szenvedéseket, és a szükségek idejét minden embernek el kell viselni, mert a szolgák beszédét ezek támasztják alá, hogy szavaiknak figyelmet szenteljenek. Mert majd minden ember megtapasztalhatja, hogyha HISZ BENNEM és ENGEM segítségül hív, le tudja győzni a szükséget.

Tekintettel, hogy az emberek szellemi mélyponton vannak, közbenyúlásom már nem jelent hitbeli kényszert. Úgyis értelmükkel próbálnak mindent megmagyarázni maguknak, és még most sem ismernek el olyan hatalmat, amely élet és halál felet rendelkezik. De legyen előttük nyitva minden lehetőség, ami megváltoztathatja gondolkodásukat - és az ilyen mértékű természeti esemény létre hozhatja ezt. Felhasználom tehát ezt az utolsó eszközt is. De ezzel még mindig meghagyok minden egyes embernek egy utolsó döntési lehetőséget. Tehát általa nem gyakorlok kényszerítő hatást.

Ha nem tudjátok elhinni, hogy a Föld elpusztul - akkor gondoljatok a saját végetekre. Mert már nem sok idő van hátra, hogy mindez beteljesüljön, amit folyton hirdetek.

Szeretlek benneteket, és szeretnélek megmenteni - meg akarlak óvni a szilárd anyagba való száműzetéstől. Mert ha akarja, még minden egyes ember megváltozhat.

                                                                                       Ámen.

B.D.Nr.5678                                                                                                             1953. 05. 17.

A jövendölések teljesülnek -  Előtte katasztrófa

Az idő beteljesedett, minden a végre utal. De a jeleket CSAK AZOK az emberek látják meg, akik felém törekszenek, mert az ő tekintetük az ég felé irányul, tehát a megvilágosodásuk szintén föntről jön, ők nem kételkednek, hogy minden beteljesül amit a próféták és látnokok az én megbízásomból jövendöltek. Ami ezeknek magától értetendő - azoknak teljesen lehetetlen, ezek más szemmel néznek, mint azok. A világ emberei csak a világot látják, a világnak és örömeinek élnek. Szellemük mindig sötétebb lesz, minél jobban közeledik a vég.

Ezeknek az embereknek a számára következik be még a vég előtt az az esemény, ami, ha van bennük kis jóakarat, meghökkentheti őket, és megváltoztathatná gondolataikat. Ezeknek akarom még kinyilatkoztatni magamat a vég előtt, habár még akkor sem kell, hogy elismerjenek. Veszítsenek el még egyszer mindent, amit olyan mohón megszereztek - vesszen és pusztuljon el a földi tulajdon, de egy olyan hatalom által, amelyet nem tehetnek felelőssé. A természeti elemeken keresztül akarom magamat kinyilvánítani - hogy megmentsem őket. Ahol az emberekben van még egy szikrányi hit - ott van még lehetőség a mentésre.

Gondolatát az utolsó pillanatban is felém fordíthatja, és küldheti hozzám segélykiáltását. És ha földi életét el is veszti - kiáltását meghallom, és hite a túlvilágon segítséget és jutalmat nyer. Csak egy engem elismerő gondolatot akarok látni, és kezem már ki van nyújtva utána, hogy ezt be is bizonyítsam. Valóban - könnyűvé teszem, hogy higgyetek, csak próbálkoznátok meg vele! Hívjatok engem szellemben és igazságban. Ezért teszek még egy utolsó kísérletet megmentésetekre, és azok megmentésére, akik ellenfelemnek még nem hódoltak be teljesen.

Megremegtetem a Földet, és a földi megmenekülésre eltűnik minden remény. És ahol már nincs semmi, amiben remélni lehetne - ott egyedül én hozhatok menekülést, mert nálam semmi sem lehetetlen. És ha valaki a legnagyobb szükségben visszaemlékezik gyermekkora hitére - aki ezt az utolsó kísérletet megteszi, hogy segítségül hív engem - az valóban nem bánja meg. Megmenekül minden időre, mert amikor a lélek a Szellemi Birodalomban már fölfelé lépked, akkor már kegyelem a földi élet elvesztése.

Bár nem mindig tekintik a természeti elemeket erőm és hatalmam kifejezésének, de halálfélelem közben az emberben más gondolatok is születhetnek, mint máskor. Engem egy másodperc alatt is felismerhet, és segítségért kiálthat hozzám. De sohasem érvényes az a szó, amit csak a száj mond, és a szív nem részesedik benne.

Az idő beteljesedett, de előtte megérkezik, amit bejelentettem, és ismételten bejelentek. Egy szokatlan természeti esemény, hogy figyelmeztessen a végre, ami nemsokára követi. Állandóan óvlak és figyelmeztetlek, és az idők jeleire hivatkozom, de nem kényszeríthetlek, hogy szavaimat igazságnak elfogadjátok. De véssétek emlékezetetekbe, hogy akik még teljesen hitetlenek vagytok, arra emlékeztessen KI AZ AKI hozzátok beszél, és a teljesen hitetleneket meg akarja menteni attól a szakadéktól, amely felé mennek.

                                                                                       Ámen.

B.D.Nr.5879.                                                                                                            1954. 02. 17.

A természeti hatalmak tombolása

Hangomat hangosan és hatalmasan halljátok, és amikor felhangzik, mind megijedtek, kik halk hívásomat nem akartátok meghallani. Ezért majd a természeti elemek tombolása emlékeztet rám benneteket - akik mindig ellenálltatok nekem, és akiknek a természeti elemek megnyilvánulása láttán el kellene hogy ismerjetek engem. Ti nem akarjátok elismerni az összefüggést eme dolgok, és a világban végbevitt tevékenységeitek között. Pedig ez a tevékenység az oka, hogy most ennyire nyilvánvalóan fejezem ki magamat. Ti nem ismertek el Isteneteknek és Teremtőtöknek, AKI előtt pedig egyszer számadást kell tennetek. Ebben nem hisztek, azért a földi életet nem élitek akaratom szerint.

És ezért felhangzik hangom, hogy gondoljatok rám, és megváltozzatok, hogy felismerjetek, és akaratomat a magatok akaratának is elfogadjátok. Megszólítalak - először halkan és tele szeretette beszélek hozzátok, figyelmeztetve, hogy forduljatok vissza erről az útról. Majd hangomat mindig jobban felemelem, míg félelmet és ijedelmet éreztek, mert életeteket féltitek. És a földi életet sokan elvesztik, de ha az utolsó órában eltalálnak hozzám, úgy a testi halál nem lesz veszteség számukra. Inkább kegyelem lesz. Mert a teljes elmerülés veszélyébe voltak, és ha elhívom őket abban a pillanatban, ahogyan felismernek - tehát a hit felébredésének pillanatában - az megkönnyíti nekik a túlvilági Birodalomba való bejutást, és felfelé emelkedésük útjának a kezdete lesz.

A természet tombolása által határozottan elismertetem magamat. Ahol valamit az emberi akarat hoz létre, ott ritkán várható, hogy az emberek bennem higgyenek. De ahol minden remény nélkül ki vannak szolgáltatva a természeti elemeknek, ott hamarabb gondolnak Teremtőjükre, és kiáltanak utána. Ezért van még remény arra, hogy ekkor a lelkeket ki lehet menteni a hitetlenség sötétjéből, engem elismernek és hagyják, hogy a Földön, vagy a túlvilági Birodalomban kormányozzam őket. Amit földi történések nem tudnak létrehozni, azt egy nagyméretű természeti katasztrófa eléri. Gondolnak Istenükre és Teremtőjükre, és szívükben helyreállítják vele kapcsolatukat azzal, hogy a veszélyben bensőséges segítségért kiáltanak hozzá. Ezzel a látszólag áttekinthetetlen pusztulás - mentési akció lesz sok lélek számára, akik így megmenekülnek az örök pusztulástól, és az életre ébrednek akkor is, ha osztályrészük a földi halál.

Mindent megteszek, ami még megmentheti azokat, akik halk, szeretetteljes beszédem elől fülüket lezárják, de akiket ennek ellenére sem akarok elejteni. Most hangos szóval hívom őket még egyszer, és áldott lesz, aki rám gondol - áldott lesz akinek szívéből még nem lettem teljesen kiutasítva, és mielőtt teljesen késő lenne, még hozzám kiált.

                                                                                       Ámen.

B.D.Nr.4359                                                                                                             1948. 07. 01.

Fényjelenség a katasztrófa előtt

Közbenyúlásomat nagy szellemi akció előzi meg. Ez megerősíti az enyémek hitét, és utolsó utalás lesz a rákövetkező természeti eseményre. Égi küldötteimet arra utasítottam, hog mint FÉNYJELENSÉG tegyék magukat észrevehetővé az enyémek számára. Világosan és határozottan a mennybolton lesznek láthatók, és ez lehetetlenné tesz minden öncsalást. Az enyémeknek jelenségeik lesznek, míg A HITETLENEK NEM LÁTNAK SEMMIT, és az utalásokat mint agyrémet - kinevetik.

Ez lesz az utolsó jel. Ekkor már biztos előkészületeket tehettek a természet elemein keresztül való megnyilvánulásomra. Ekkor minden dolgot hagyjatok földi sorsára, és már csak a lelketekkel foglalkozzatok. Szavaimat igaz áhítattal fogadjátok magatokba, engedjétek, hogy szavakkal beszéljek, és mélyen és bensőségesen kapcsolódjatok össze velem, hogy jelenvaló lehessek legnagyobb szükségetekben, amely ezután már nagyon hamar rátok tör. Körülöttetek foglalkozzatok azokkal, akik félve figyelik a természet változásait, adjatok nekik rövid felvilágosításokat, és utasítsátok hozzám őket. Beszéljetek rólam, mint a szeretet Istenéről, aki elfogad mindenkit, és senkit el nem hagy, aki segítségért kiált hozzá.

Aztán várakozzatok rám. Ne féljetek, amikor hangom olyan erővel hangzik fel, hogy az emberek beleremegnek. Maradjatok higgadtak és nyugodtak. Ti tudjátok, nektek nem történhet semmi bajotok, ha én akarom, mert védelmet ígértem, ha imában hozzám kapcsolódtok. Jelenvaló leszek, és határozottan érzitek majd közelségemet. És végbemegy, amit Szellemem útján már bejelentettem - mert szavam igazság, és örökké az marad.

                                                                                       Ámen

B.D.Nr.3776                                                                                                             1946. 05. 20.

A katasztrófa bejelentése

A közlés, amit adok - nagyon fontos. Egy előttetek álló fordulatra kell felkészülnötök, mert hamarosan láthatóan megjelenek. Az adott határidő a végéhez közeledik, és kevesek örömére - meg sok ember meghökkenésére, szavam teljesedésbe megy.

Mivel MAGAM beszélek, akaratomat és hatalmamat bebizonyítom, az embereknek fel kellene, és el kellene ismerniük.

Az utolsó lépcsőfokon álltok - hogy aztán a nélkülözések és fáradozások útját járjátok, mert az embereknek szükségük van erre. Meg kell ismerkedniük hatalmammal, hogy kezüket felém nyújtsák, és megragadják az én megmentő kezeimet. Kegyetlennek és irgalmatlannak látszik az emberek számára ez az utolsó nevelési eszközöm - és mégis szeretetbe gyökerezik, mert eme utolsó eszköz nélkül megszámlálhatatlan lélek elpusztulna - én pedig meg akarom menteni őket.

Szeretetemet azon is felismerhetitek, hogy előre bejelentem, mi előtt álltok. És még máskor is bejelentem, hogy hihetővé tegyem - netán előtte hihetetlennek tűnt volna, vagy nem akartátok volna elfogadni. Mindenki nehéz órákat él át, és a túlélők elviselhetetlennek tűnő, nehéz életviszonyokat vesznek magukra. Én viszont mindenkinek megígérem erőmet és hatalmamat, aki szükséghelyzetében, lélekben és igazságban imádkozva segítségemet kéri. Az ajakimára nem figyelek, csak arra a kiáltásra, amely a szív mélyéből száll hozzám. Ez meghallgattatásra talál, és minden szükség elviselhetővé válik AZOKNAK, akik hisznek bennem.

Közölnek veletek világi terveket és eljárásokat - de ezeket mind megsemmisítem. Majd újabb veszélyről hallatok - viszont akkor már tudjátok, egy másfajta veszély kezdődik, és az előzőtől már nem kell félnetek. Szemeteket csak reám és Országomra irányítsátok. Folyton bensőségesebben kell hozzám kapcsolódnotok, hogy a legnagyobb szükség idején még nagyobb mértékben kaphassatok erőt.

Azért mondom ezeket, mert szeretetem fel akar készíteni arra, ami visszavonhatatlan, és az Örökkévaló Terv szerint játszódik le. Még sok erőre van szükségetek. Hogy ezt megkaphassátok, komoly akarattal bensőséges imában, és szeretetből induló cselekedetekben kell élnetek. Ejtsetek el minden földi gondot és szorongást, csak a lelketekre gondoljatok, hogy többé már el ne távolodjatok tőlem, velem állandó összeköttetésbe maradjatok, hogy akkor is érezzétek jelenlétemet, mikor majd a mennydörgés hangján beszélek az emberekhez. Akkor se féljetek tőlem, hanem Örök Atyátoktól védelmet kérjetek - és én biztos hogy megadom.

                                                                                       Ámen.

B.D.Nr.7405                                                                                                            1959. 09. 05.

Egy csillag bejelentése

Ami a Szellemen keresztül jut hozzátok, azt gondolkodás nélkül elfogadhatjátok. Legyen birtokotokban a tudás, hogy a Föld vége az Univerzumban is észlelhető lesz. Kozmikus változások adódnak, mert Isten akarata, hogy a földi periódus befejezése a legkülönfélébb jelek által legyen észlelhető, amiket az ember TERMÉSZETES MÓDON nem tud megmagyarázni. Ezek a Teremtő hatalmát bizonyítják, tehát határozottan a Teremtőre utalnak.

Ezek a kozmikus változások főképpen a csillagok eddigi pályájuktól való eltérésre vonatkoznak. Átcsapnak egy másik pályára, aminek oka megmagyarázhatatlan, és az is marad az emberek számára. Ennek ellenére nem lehet tagadni hogy megtörtént. Minél jobban közeledik a vég, annál gyakrabban állapítanak meg ilyen folyamatokat. Kezdetben nem ismerik fel, majd mindig jobban és határozottabban előtérbe lép, tehát az emberek az igazságnak megfelelően mondhatják, hogy "Az egek erői megindultak."

Ez semmiféle emberi akarattal nem áll összefüggésben. Egyedül Isten AKARATA jut benne kifejezésre. Ezért minden ember hihetné Isten létét, amikor az ilyen szokatlan jelenséget figyelemmel kíséri. Aki egyszerűen NEM AKAR HINNI, azt már ÉRTHETŐBBEN nem lehet a teremtő Isten létéről meggyőzni. Mert neki a természet minden eleme engedelmeskedik. És aki ezekre felfigyel, azt is tudja, hány órát ütött az óra.

És így válik el majd egy csillag a szokott pályájától, és útját a Föld felé veszi. Ez a csillag az emberek akaratától függetlenül megy az útján, és a Földnek nagy veszélyt jelent. Futása nem kap akadályt, mert a Földnek a maga kárára - de sok ember javára, el kell viselni egy megrázkódtatást. Eközben sok ember elveszti életét, ahogyan ezt sok idővel ezelőtt megjósolták.

A Föld egy lökést kap. Hogy a Föld, mint csillag milyen veszélyes helyzetbe jut, azt elképzelni senki nem tudja. Teljes pusztulásához nem vezet ez a természeti katasztrófa, de kihatását nem lehet elképzelni sem, mert megszámlálhatatlan ember halálát jelenti.

Aki túléli, az nem sokkal utána a végsőnek néz elébe. Ez egy olyan pusztító esemény, amit emberi akarat idéz elő, és amelyet Isten MEGENGED, de nem AZ Ő AKARATA!

Az előbb leírt kozmikus katasztrófának megváltó célja van, a hitetlen embereknek ad utolsó utalást ARRA A HATALOMRA, amely mindent kormányoz - tehát önkényesen nem történik semmi.

Mentőövet dobok nekik, egy utolsó eszközt, hogy higgyenek, és el ne vesszenek. Ezen a történésen keresztül ISTEN MAGA beszél AZ EMBEREKHEZ. Azokhoz akik halk hangját nem vették figyelembe. De hangos szava fájdalmasan hangzik, és sokan belepusztulnak. De megvan a lehetőségük, hogy bepótolják a túlvilágon, amit a Földön elmulasztottak.

Sokan megkapják a kegyelmet, hogy a vég előtti, utolsó rövid időt is átéljék. Mértékadó benne megint a hitet elfogadó akarat, mert a hitetlenek nem húznak lelkük számára hasznot abból, amit átélnek. Nekik a bekövetkező vég az újra-száműzetés sorsát hozza - épp azt, amitől Isten szeretete meg akarta kímélni.

Ezért Isten már előre óvja és figyelmezteti az embereket, és az utolsó időben végbemenő minden jelenségre figyelmessé teszi őket. És boldog, ha valaki ezeket figyelembe veszi, aki hisz benne, és ennek megfelelően él a Földön. Minden nehéz dolgon átvezetem, és ahogyan a dolgok érik, úgy lesz az jó a lelkének, hogy még a Földön kiérlelődjön.

                                                                                       Ámen.

B.D.Nr.7421                                                                                                             1959. 10. 03.

Jelenések könyve  16/18  -  Csillag

A Föld hatalmasan megremeg. Szellemben épp úgy, mint földi módon. Az emberek ilyent még nem éltek át, ennek a korszaknak a kezdete óta. Ezt előre megjövendölték, mert ez vezeti be a végeseményt, ami utána hamarosan bekövetkezik. Odáig már nincs hosszú idő, és folyton sürgetőbben figyelmeztetlek, használjatok ki minden napot, hogy lelketeket érettségre segítsétek. Mert az idő siet, és óriási léptekkel közeledik a véghez.

És végtelenül hosszú éjszaka következik mindazokra, akik a nappalt nem lelkük üdvösségére használták. Mert az utolsó végidőt csak kevesen élik túl, hogy az Új Föld lakói legyenek, csak kevesen lesznek állhatatosak ezen a Földön a legvégső küzdelemben.

A vég jele ismételten a szemetek elé lesz tárva, az utolsó erőteljes jel a nagy földrengés lesz. Ez hogyan jön létre, azt is elmondtam már. Egy csillag kilép a pályáról, és óriási gyorsasággal rohan majd a Föld felé. Hogy még nem tudtok róla semmit, az a nagy távolságon múlik, amit a csillagnak meg kell tenni, mielőtt azok látókörébe kerül akik majd észreveszik.

Az izgalom nagy lesz, mert mindenki felismeri, a Föld mint csillag mekkora veszélybe kerül általa. De hogy ezt a veszélyt elhárítsa, senki nem tud tenni semmit. Főképp ti, akik tudtok róla, különösen jól használjátok ki ezt az utolsó, rövid időt, mert senki sem tudhatja, túléli-e ezt az eseményt. Senki nem tudja, a Föld melyik részét éri, és senki ne számoljon azzal, hogy mellette majd elhalad. Istennek ez az utolsó figyelmeztető kiáltása, amit a VÉG ELŐTT még enged felhangzani, hogy hitelt szerezzen ennek a "vég"-nek, és vissza forduljanak bűneikből azok a kevesek, akik még nem adták meg magukat teljesen Isten ellenfelének.

Ne gondolkodjatok könnyelműen ezekről a jelzésekről, ne tévesszen meg a látszólagos építőmunka, amit a világban láttok. Tudnotok kell, hogy a pusztulás árnyai már feltűntek, hogy nem telik bele hosszú idő, és tudomást szereztek arról a veszedelemről, ami egy csillag formájában közeledik felétek.

Kidobódott a pályájáról, mert Isten akarata az, hogy a Földet nagy megrendülés érje, amely még embereket menthet - és meg is menti őket, ha van bennük jóakarat. Valóban, nem hiányzanak a közeli végre utaló jelenségek - de ez a JEL lesz a legnagyobb kihatású, és sok ember elveszti közben életét.

De egy sem állíthatja, hogy ő süket - mert ez túl hatalmas esemény ahhoz, hogy ne érintene minden embert. Csak épp az eredmény más mindenkinél. Az emberek egy részében felébred eddigi gyenge hite - és újból átadják magukat Istennek. Mások gyenge hitüket is elvesztik, és az ellenfél felé fordulnak - ami a jogtalanul megszerezhető anyagiak utáni hajszában fejeződik ki.

Nagy szükség lesz az emberek között. Az igazi hit ekkor tesz majd tanúságot, mert minden embernek segítséget nyújt, ha hittel Istenre bízza magát. Mert Isten segítséget nyújt mindenkinek, aki hozzá akar tartozni, aki a nagy szükségben ARRA gondol, aki egyedül képes, hogy segítsen.

Egy olyan időszak kezdődik most, amikor sok igazi szőlőmunkásra lesz szükség, hogy mindenki segítséget kapjon, aki szellemben még gyenge, és hitének erősítés kell. Mert az utolsó hitüldözés ideje következik, és az még utolsó döntést követel a hívőtől. Mert aki mindvégig kitart, az üdvözül.

                                                                                       Ámen.

B.D.Nr.7423                                                                                                             1959. 10. 05.

Isten a teremtés egyedüli ura  -  Csillag

A csillagok már öröktől fogva azon a pályán futnak, amelyet az isteni Teremtő adott nekik, és akarata alapján a Teremtési Terv szerint be is tartanak. Lehetetlen kezdeményezés lenne, hogy egy csillag előírt pályáját megváltoztassák, hogy egy csillagot az útjától eltérítsenek, vagy valamiképpen kormányozzanak - hogy az mást tegyen, mint amit az isteni Teremtő meghatározott.

Épp így lehetetlen megakadályozni egy csillag futását, időben korlátozni, vagy valamilyen módon megakadályozni, hogy az útját járja. Mindezeket azoknak mondom akik azt hiszik, saját találmányukkal képesek Isten megteremtett rendjébe, egy más rendet beépíteni, akik azt hiszik, hogy az isteni teremtett műbe beilleszthetik saját emberi készítményeiket, akik azt feltételezik, hogy az ilyen kísérleteket minden komoly károsodás nélkül küldhetik a világmindenségbe.

A kozmosz egyedüli ura én vagyok. Művembe való minden behatolásra megfelelő módon válaszolok. További kísérleteket tesznek - azt még továbbiak követik - amíg meg nem akadályozom. Megengedek ilyent, de amikor eljön az ideje - VÁLASZOLOK RÁ. Mert az emberek által már nem sok minden történhet a világmindenségben - mert lejárt az idő amivel számolhatnak.

Már nem használ nekik semmi tapasztalat, amit még gyűjteni akartak - mert magam tiltom meg nekik. És hasonló módon válaszolok - mert a válasz ugyanúgy a Világmindenségből érkezik, amelybe behatolni akarnak. És haszontalan lesz minden találmányuk, hogy a csillagot eltérítsék, vagy vagy legyőzzék - mert a legnagyobb veszélybe hozzák magukat. Hogy az emberek tetteit meddig bírom, reám van bízva - de korlátozottan tűröm. Beleegyezésemet nem adhatom olyan kísérletekhez, amelyeknek nincs szellemi céljuk, hanem csak megerősíti az embereket, hogy urai, vagy urai lesznek a Mindenségnek.

Viszont a vég hamar itt lesz, és ebben az időszakban az emberek még sokfélét megpróbálnak. De minden csak istennélküliségüket, szellemi gőgjüket, és szellemi szegénységüket bizonyítja. Többféle kísérletük erőteljesen hozzájárul, HOGY A FÖLD FELBOMOLJON. Tehát hozzájárul a pusztulás munkájához, és ezzel a Megváltó Periódus befejezéséhez - mely majd egy újnak ad helyet, ha nem akarom, hogy teremtményeim teljesen elvesszenek. 

Ti, akik hozzám tartoztok, akármi történik is - ne hagyjátok befolyásolni magatokat. Gondoljatok arra, hogy a Menny és Föld Ura nem engedi félretolni magát, hatalmát megmutatja, anélkül, hogy ebben az emberek megakadályozhatnák.

Én nézem - és várok, amíg az öröktől meghatározott nap el nem érkezik. Mert az időnek határa van. Ellenfelem ezt olymódon használja fel, hogy mindent amit akar, megtetet a neki engedelmes emberekkel. De ez mégsem sikerül úgy neki, ahogyan tervezi.

                                                                                       Ámen

B.D.Nr.8908                                                                                                            1965. 01. 09.

Felszólítás

Mielőtt közbenyúlásom létrejön, még nagy feladatot kell teljesítenetek. Ugyanis közbenyúlásom által teljesen más viszonyok közé kerültök, amely megnehezíti az értem való tevékenységet. Azért még előtte el kell érni azokat a lelkeket, akik szavaimat nem utasítják vissza, hogy megtudják, mi következik az emberekre. És ha kételkednek is, a nagy esemény hamarosan meggyőzi őket, hogy igazat mondtatok. Azért mindenkinek hirdessétek, utaljatok erre a közbenyúlásomra, amely mindig közelebb kerül, és mindenkit érint - habár még a táj rejtve marad, amelyen végigmegy.

Lelketekre kötöm, hogy minden embernél, akinek szavaimat adjátok, utaljatok a hatalmas természeti eseményre. Szükséges, hogy egyszer mindenki foglalkozzon vele, hogy személy szerint érintse őket, és beállítottságuknak megfelelően merítsenek erőt és vigaszt az jövendőhöz. Erről is kapjanak ismeretet, ahova szavaim eljutnak, és mindenütt tudják meg az emberek, hogy mi előtt állnak akkor is, ha nehezükre esik, hogy elhiggyék. De amikor ez az esemény bekövetkezik, gondolnak majd a hamarosan rákövetkező végre is - mert ami föntről, a Kozmoszból érkezik, annak létrehozója nem lehet az emberi akarat.

Mert ezzel az eseménnyel újból az embereket  kívánom megszólítani. Halálos alvásukból fel akarom őket ébreszteni, tekintetüket felém irányítani, AHHOZ, akit bensőséges imával elérhetnek. Most hangos szóval akarok beszélni, mert halk beszédemre nem hallgattak. Elfogadom azokat is, akik még EKKOR eltalálnak hozzám. Lelküket megmentették, akkor is, ha testük a katasztrófa áldozata lett - ha előtte hozzám kiáltottak, és elismertek ANNAK A HATALOMNAK, amelynek alá vannak rendelve, és amely előtt meg kell hajolniuk.

Felszólítok mindenkit, hogy ezeket a szavaimat említsék meg, és ne féljenek, hogy netán nyugtalanítanák az embereket. Mert mi hasznuk van abból, ha csukott szemmel mennek a rájuk törő szerencsétlenségbe, és nem tudnak róla magyarázatot adni maguknak. De ha előtte megmondjátok, mi a célom vele, ha úgy mondjátok, mint ami biztosan bekövetkezik - egyik-másik mégis érintve érzi magát, és ha nem is hisznek benne, gondolatukból mégsem veszik el. Már tudják - olyan esemény lesz, amit AKARATOM küld az emberekre. Azt is megtudják, hogy szavam igazság - és így majd a vég bekövetkezésében is hisznek.

Mindent meg kell kísérelni, hogy az emberek higgyenek. És ez a hatalmas természeti esemény ébreszthet még hitet azokban, akiket másképpen nem lehet idáig eljuttatni, akik másképpen nem reagálnának, de akiket szeretnék mégis megnyerni, még akkor is, ha az igen nagy szerencsétlenséggel párosul. Előttetek van az újra-száműzetés veszélye, és ha ebből ki tudok ragadni lelkeket, azok örökké hálásak lesznek. Mert a természeti esemény egy éjjel megtörténik, míg a száműzetés messzemenően borzalmasabb sors, mert örökkévalóságokig tart. Igaz, hogy a katasztrófával mérhetetlen szenvedés érkezik rátok, de ezt önmaga számára mindenki elfogadható állapottá tudja változtatni, ha tud hinni bennem. Mert én az élet és a halál ura vagyok. Megadhatom amire szükségetek van, de éppúgy el is vehetem, amit szabad akaratból nem vagytok készek odaadni.

Ne mulasszátok el hát, hogy megismertessétek embertársaitokkal, hogy mi előtt állnak. Senki ne mondhassa, ő nem tudott semmiről. Az emberek nem hiszik el, hogy ennyire közel lenne a vég, Pedig az ÍRÁSBÓL is kiolvashatnák a szerencsétlenség bekövetkezését. De nem hiszik, hogy elérkezett rá az idő. Pedig minden jövőből egyszer jelen lesz, és a bejelentések teljesedésbe mennek. És ez az idő már közel van.

                                                                                       Ámen.

B.D.Nr.4940                                                                                                            1950.  07. 21.

A természeti katasztrófa megjövendölése  -  Halott földsávok

A világvégét egy hatalmas esemény előzi meg, amely minden embert - aki túléli - kell hogy gondolkodásra késztessen. Ez lesz a bekövetkezendő vég előjele. Ha a Föld végső megsemmisülését előidéző eseményhez hasonlítjátok, akkor kisebb mértékű pusztulásnak mondhatjátok, mégis akkora terjedelemben, amelyet az emberek a Föld fennállása óta még nem értek meg. Olyan természeti esemény, amely felzaklat mindenkit akit érint, vagy hall róla, mert kihatása olyan hatalmas, hogy nem lehet nem tudomásul venni.

Úgynevezett halott földsávok képződnek, amelyeken semmiféle élet nem mutatkozik, mert a Föld kigőzölgése ezeken a helyeken megfojt minden életet. Láthatóvá lesz a természeti erők hatása, mert ezt a jelenséget nem lehet emberi befolyásra visszavezetni.

Az esemény által MAGAMAT kívánom kinyilatkoztatni, hogy a közelgő véget is hihetővé tegyem az embereknek - amit a látnokok és próféták megbízásomból állandóan hirdetnek. Újabb szenvedés vár az emberekre, és ezt nem lehet addig elvenni tőlük, amíg vámot fizetnek a világnak, és engem csak mellesleg vesznek figyelembe. Keresniük kell, hogy én megtaláltathassam magamat, de ezt csak olyan esemény képes létrehozni amit emberi munkával nem lehet megmagyarázni. Érezniük kell, hogy egy magasabb hatalom van mögötte, és erre a hatalomra földi szükségükben rábízhatják magukat. Azért kell, hogy ki legyenek szolgáltatva ennek a hatalomnak, hogy saját ösztönzésből keressenek menedéket nála. Földi módon kell minden segítség nélkül lenniük, hogy látható módon érezzék a föntről jövő segítséget.

Azért hatalmas vihar keletkezik, amely kitép mindent gyökerestől - és mindent szétszór. A Föld kettéhasad, és az emberek alulról is, fölülről is ki lesznek szolgáltatva az elemeknek. Küzdeni nem tudnak ellene, mert erejük nem elég. Előtte már egy elviselhetetlen hőség teszi lustává és tompává őket annyira, hogy az első jelenségeket közönyösen szemlélik. Míg aztán felismerik helyzetüket, és szinte brutálisan küzdenek életükért, mert elvesztésétől félnek.

Mindenkinek oldala mellé odaállok szükségében, akiben jóakarat van. Ismeretet adok nekik, hogy mindenben felismerjék MUNKÁLKODÁSOMAT - és ebből kifolyóan oktassák embertársaikat. És rábeszélik őket, hogy hozzám forduljanak, predikálnak nekik szeretetemről, bölcsességemről és mindenhatóságomról, hogy hozzám kiáltsanak, amikor veszélyben vannak.

Én akarok a vezetőjük lenni. Akik hisznek bennem, és szolgálni akarnak a vég előtti utolsó időben, azok kimenekülnek minden veszedelemből. Mert ahogyan meg van írva - ezt az eseményt hamarosan a régi Föld eltünése követi. De minden előkészület nélkül ne éljék át ezt az emberek. Azért egy árnyékot küldök előre, egy utolsó utalást amit el kell hinnetek, nehogy az emberek örök pusztulásukba menjenek - megmenthetik magukat, csak használják helyesen az akaratukat.

                                                                                       Ámen. 

B.D.Nr.8014                                                                                                             1961. 10. 08.

Ismételt utalás a természeti eseményre

Még egyszer ismeretet akarok adni a Szellem hangján keresztül arról, hogy elképzelhetetlenül nagy kihatása lesz annak az eseménynek, aminek elébe mentek. Ti emberek valami olyant éltek át, ami ennek a megváltó periódusnak a kezdete óta ilyen terjedelemben még nem fordult elő. Mert fel akarom rázni az embereket, akik mintegy álomban élnek, és azt akarom, hogy észre térjenek. És ez csak olyan hatalmas kihatású természeti esemény által lehetséges, hogy tragédiája elől - amit ez az embereknek jelent - senki el nem zárkózhat.

Az egész világ részt vesz benne, mert mindenütt attól félnek, őket is érheti hasonló esemény, mert előzőleg nem mutatott rá semmiféle jel, hogy ilyesmi lenne várható. Ezért az emberek között igen nagy lesz a nyugtalanság. Az is teljesen világos lesz az emberek előtt, hogy az eseményt nem emberi akarat hozta létre - hogy itt olyan hatalom munkálkodik, aki ellen nem tudnak küzdeni. Felismerik, hogy természeti elemek jutottak áttörésre, amelyeknek menthetetlenül ki vannak szolgáltatva. És ez volt a célom. Mert amíg az emberek mindig csak a másik embert teszik felelőssé azért ami a világban történik, senki nem ébred magára. De én azt akarom, hogy hozzám az utat mindenki megtalálja. Viszont a szellemi mélypont annyira alacsony, hogy az emberek már létemet is kétségbe vonják, és a hit minimumra csökkent. Ezért végső eszközökhöz kell nyúlnom, hogy magamat bizonyítsam - habár az ember még most is olyan beállítottságú lehet, amilyent választ magának. Mert nem kényszerítem, hogy bennem higgyen, adhat magának akármilyen más magyarázatot is - és majd nem is lehet mást várni. Megint csak kevesen lesznek, akik engem és hangomat megértik, és megnyitják magukat. Valóban amikor nagy szükségükben engem hívnak - csodálatosan akarok a segítségükre sietni, mert meg akarom nyerni őket magamnak, hogy mellettem tanúskodjanak, és amikor eljön az idő, eleven hittel lépjenek föl mellettem.

Teljesen szokatlan eszközökhöz kell nyúlnom, mert már annyira eltompultak az emberek, hogy a legborzalmasabb esemény sem mond már nekik semmit. Fülük ugyan felfogja róla a hírt, de egészen rövid idő alatt már el is felejtik, mert őket személyesen nem érintette. Azért kell az olyan esemény, ami MINDEN embert érint - ijedelmet okozva - vajon nem ismétlődik-e meg, hogy csak részleges-e a pusztulás, vagy végül is az egész Földet érintette. Ilyen ijedelembe kell helyeznem őket, mert az embert csak a saját sorsa érdekli, és ezért csak aggódjanak.

Ezenkívül lehetőség van adva, hogy az emberek megtalálják, és járják a hozzám vezető utat. Boldognak mondhatja magát minden egyes ember, akinek van már kapcsolata velem, vagy azt helyreállítja, aki imádkozik hozzám szellemben és igazságban. Ismételten mondom, megmenekültök a pusztulástól, tehát az anyagba való újra-száműzetéstől - ha engem megtaláltatok. Még ha alacsony lesz is lelketek érettségi foka, bemehettek a Világosság Birodalmába. Majd a túlvilági Birodalomban magasabb fokra léphettek, és a sötétségtől már nem kell félnetek.

Mert amint engem megtaláltatok, Jézus Krisztust és Megváltó Művét is elismeritek. Ha a megváltás kegyelmeit értékelitek, és bűneitek bocsánatát kéritek, megváltottan mentek be a túlvilági Birodalomba. A másik lehetőség, hogy minden ellenállás nélkül elfogadjátok a túlvilági vezetők segítségét, akik elvezetnek az Isteni Megváltóhoz. De ehhez az kell, hogy még a földi élet ideje alatt ENGEM EL KELL ISMERNETEK, hogy szabad akarattal döntötök mellettem - ezeket pedig a hozzám intézett bensőséges szavaitok bizonyítják. És a mondhatatlan szenvedés azért érkezik az emberiségre, hogy ez a kiáltástok eljuthasson hozzám - mert a túlvilágon ez dönti el sorsotokat. Hinnetek kell létemet, mint aki Istenetek és Teremtőtök, és aki Atyátok akar lenni - azért mint gyermeknek kell az Atyátokhoz kiáltanotok. És ekkor valóban nem kell félnetek bármi jöjjön is, mert akkor egészen nyilvánvaló módon megtapasztaljátok védelmemet. Az utána következő idő, a kegyelem utolsó rövid ideje, amelyben mindenki dolgozhat értem.

Ekkor meggyőződéssel LÉPJEN FEL MELLETTEM. És ezt meg is teszi - mert már annyira nyilvánvalóan megtapasztalt és átélt engem, hogy már mindvégig hűséges marad hozzám.

                                                                                       Ámen.

B.D.Nr.7609                                                                                                            1960. 05. 28.

A vég váratlanul érkezik

Mikor elérkezik rá az idő, Isten váratlanul közbelép. Ezt a bejelentést már ismételten megkaptátok. De ti kételkedtek, mert túl hosszúnak tűnik a haladék, amit adtam. Nem gondoltok rá, hogy az idő nálam másképpen van érvényben. Hogy a határidő rövid meghosszabbítása nem játszik szerepet abban, hogy közbelépésem hatalmas lesz, és hogy közbenyúlásom, és az utána következő KÖZELI VÉG mit jelent az egész emberiség számára. Elfelejtitek hogy ezek láttán mégis csak rövid a kegyelmi idő, amit kaptok. Azonkívül, a leghosszabb idő is véget ér egyszer, ezért minden nap számíthattok rá, hogy végbeviszem amit bejelentettem.

És így nézzétek a magatok életét is. Abban a gondolatban éljetek, hogy mindennap az utolsó lehet. Egyszer majd rájöttök - az élet milyen rövid volt a Földön - de akkor már nem testben éltek. Ugyanakkor sürgető figyelmeztetéseimet is megértitek, mert felismeritek, a Földön más időfogalmatok volt, mint a Szellemi Birodalomban. De ezt már a Földön is megtanulhatnátok, és figyelmeztetéseimet és óvásaimat megtarthatnátok. Tehát ne kételkedjetek, ha hosszúnak tűnik is az idő, amire közbenyúlásom bekövetkezik.

Mégis meglepetés lesz, és az emberek nagy szükséghelyzetbe kerülnek, akik velem még nincsenek azon viszonyban, hogy egyszerűen hozzám menekülnek. A nap váratlanul érkezik, mint minden katasztrófa, amit az emberek nem tudnak előre kiszámítani, sem megakadályozni. Azonban visszavonhatatlanul megérkezik. Ezt mindig megismétlem, mert nagy szükségetek van rá, hogy felkészüljetek, hogy higgyetek, és életviteletekben tartsátok szemetek előtt a katasztrófát. Egyetlen ember sem tudja, a túlélőkhöz tartozik-e, nem tudja a katasztrófa hol történik, és milyen országokat érint.

Valamennyien számoljatok vele, és köszönjétek meg, ha elkerült benneteket. Utána feladatot kell teljesíteni, szeretet-szolgálatot végezni a szerencsétleneknél, és utat kell mutatnotok hozzám, hogy megvigasztalhassam, felemelhessem, és kivezethessem őket minden szükségükből. Mert nekem valóban semmi sem lehetetlen, és egy bensőséges ima mindent jóra tud fordítani, akárhol van a szükség és szenvedés.

Szavaimmal azért jövök folyton hozzátok, hogy már előtte erőt gyűjtsetek, és mindenre felkészüljetek - akármi is ér benneteket. És mindig ismételve mondom: gondoskodjatok róla, hogy az enyémek közé tartozzatok, mert ők mindig védelmet kapnak nálam. Őket mindig felerősítem, szokatlan erőt adok nekik, hogy értem és Nevemért tevékenykedjenek. Akkor már a vég sem lesz messze, és erre a végre készüljetek fel. Mindig erősebben higgyétek amit szavaimmal meghirdetek - mert amikor eljön az ideje, minden teljesül.

                                                                                       Ámen.

B.D.Nr.4441                                                                                                             1949. 09. 24.

A pusztulás terjedelme

Hogy Isten akarata folytán a pusztulásnak mekkora lesz a terjedelme, arról embernek elképzelése nem lehet, mert mindenen túllép, ami valamikor is volt. Tájak és tengerek változnak, folyók lépnek ki medrükből - ezzel olyan képeket teremtenek, hogy az emberek egészen más tájon érzik magukat. Ezzel már leírhatatlan káosz keletkezik, mert az emberek nem találják meg egymást. Nyugtalanul tévelyegnek, amíg az AKARATERŐ emberek rendet nem teremtenek, és gondoskodnak a gyengékről. Akkora lesz a szükség, hogy egyedül csak a szeretet TUDJA ELVISELNI. De ahol az egyik gondoskodik a másikról, ott hamarosan könnyebbség lesz, amit láthatóan föntről kaptak. Csak aki szívében istenhez fordul, és őt kéri, az kap segítséget. Szeretetével és mindenhatóságával Isten most olyan határozottan megmutatkozik, hogy könnyű lesz a gyengehitűeknek szilárd hitre jutni. Kegyelmi idő ez a hitetlenek számára, mert a hit erejébe gyökerező sok jelenség láttán könnyű lesz nekik megváltozni.

A jelenségek mindenkit gondolkodásra késztetnek, de hasznot csak az húz belőle, aki HINNI AKAR. A többiek állandóan a véletlenről beszélnek, keserűen állnak ott a nagy szegénység láttán, a Teremtő Istent visszautasítják, és cselekedeteit elítélik. Észre téríteni a szerencsétlenség nagysága sem tudja őket, mert mindent csak természetes úton próbálnak megérteni, és teljesen visszautasítják a szellemi összefüggéseket. Embertársaik véleménye iránt kemények és érzéketlenek maradnak, és nem szégyenlik, hogy embertársaikat - akik túl gyengék ahhoz hogy védekezzenek - saját helyzetük feljavítására megrövidítsék.

Mindenütt nagy lesz a szükség, ahol Isten beszélt. És beszélni ott fog, ahol a legnagyobb a szellemi szükség - hogy a túlélők egy figyelmeztető jelt kapjanak, és kihasználják az időt a vég bekövetkeztéig. És a szerencsétlenségtől nem érintett országok emberei is észhez térjenek a katasztrófa láttán, mert az túl hatalmas lesz ahhoz, hogy figyelmen kívül lehessen hagyni. És az egész emberiséget elfogja a félelem, hogy a természeti csapás megismétlődhet, és az egész Föld áldozatul eshet.

Ez be is következik - de nem közvetlenül a természeti csapás után. Sokak számára üdvös lesz ez a félelem. Majd sok emberben felötlik a hirtelen halál, és a túlvilági élet gondolata, és az életvitel megváltoztatásához vezethet. A világ majd segítő módon akar közbelépni, de nem tudja megtenni olyan mértékben, ahogy arra szükség lenne. Ennek ellenére Isten megáld minden szeretetét kimutató, minden jóindulatú embert, mert azért éri az embereket a nagy szükség, hogy szívük megpuhuljon, és eleget tegyenek tulajdonképpeni feladatuknak, a szeretetben való tevékenységnek, és általa elérjék lelkük érettségét.

Amíg az emberek csak önmaguk ellátásáról gondoskodnak, az önszeretetükben élnek, és szellemileg nem tudnak előre lépni. A másik embert ért csapás azonban elevenné teheti a szeretetből induló cselekvőképességét - és ekkor már Isten akaratát teljesíti, tehát földi feladatát. Így lesz áldásos a legnagyobb csapás, és teljesíti a célját.

                                                                                       Ámen.

B.D.Nr.1538                                                                                                             1940. 07. 25.

 A katasztrófa lefolyása

A legkevesebb ember figyel az utolsó idők jeleire. Bár csodálkoznak az egyes szabálytalanságon és változáson, ami a természetben tapasztalható, de könnyelműen elmennek a gondolat mellett. Nem látják meg benne az isteni akarat kifejeződését - hanem csak a véletlent gyanítják.

Tehát kezdetben azokra a jelekre sem figyelnek föl, hogy a természeti katasztrófa megkezdődött. A közeledő viharra az embereket először széltölcsérek, forgószelek teszik figyelmessé. Ez olyan hirtelen érkezik, hogy ember és állat nagy szorongattatásokba jut, mert a heves viharnak nem tudnak ellenállni. De ez csak a kezdet lesz.

Kisebb időközökben heves földlökéseket lehet észlelni - az ég elsötétül, és hatalmas mennydörgés lesz hallható. Mindez annyira félelmetes, hogy emberen és állaton pánik tör ki - és menekül. De ebben a sötétség akadályozza, a helyzet mindig veszedelmesebb lesz, a robaj mindig hangosabb, a földlökések hevesebbek. Majd megnyílik a föld, és a föld belsejéből hatalmas mennyiségű víz tör utat magának. És ahova a szem néz, azaz nézni szeretne, nem lesz más mint víz és sötétség, és leírhatatlan káosz az emberek között. Most ismerik fel, hogy milyen borzalmas helyzetben vannak.

Előtte a napok annyira ragyogóak lesznek, hogy az embereket egyfajta gondtalanságba ringatja, majd az összeomlás olyan hirtelen jön, hogy földi vonatkozásba senki nem tesz előkészületet. Ez teljesen haszontalan is lenne, mert az elemeknek földi hatalom nem állhat ellen. Isten mindenhatóságát csak a hívő ember érzi, és Teremtőjére bízza magát. Szíve aggódik és fél, amikor az elemek kavargását látja, de vár türelemmel, amíg segítség nem érkezik, mert eközben gondolatait hozzám küldi. Aki az élet értelmét felfogta, az tudja, hogy most ÉRKEZETT EL A DÖNTÉS ÓRÁJA MINDEN EMBER SZÁMÁRA, és ezért mindenütt, ahol csak lehet, megpróbál szellemi segítséget nyújtani. VIGASZTALJA a szerencsétleneket, UTAL ISTENRE, AKI majd segít, amennyiben a legmélyebb sötétségben is gyújt egy kis világosságot.

Mert Isten mindenkinek megadja a lehetőséget, hogy érte tevékenykedhessenek. Mindenkinek, aki neki felajánlja szolgálatát. Gazdag tevékenységi területet kapnak, és a mag majd jó talajra hullik. Mert Isten megkíméli azt, aki őt tiszteli, és azokat is, akik a nagy veszélyben eltaláltak hozzá.

                                                                                       Ámen.

B.D.Nr.7151                                                                                                              1958. 06. 22.

A vég előtt természeti katasztrófa lesz

A Föld megrendül alapjaiban. Az ember még egyszer megkapja a határozott utalást a bekövetkező végre. Egyszer fel kell merülni benne a halál gondolatának, mikor olyan hatalmaknak látja magát kiszolgáltatva, amelyekkel szemben tehetetlen. Sok ember megkérdezi majd, hogyan keletkeztek ezek a nagy földrengések - de az események gyors egymásutánjában nem lesz idő a válaszadásra.

Hatalmas méretű detonációk lesznek a Föld egyes tájain, és ez elveszi az emberek gondolkodási képességét. Csatlakozik hozzá a természeti elemek elképzelhetetlen dühöngése, amelynek következményeit majd csak a túlélők tudják áttekinteni. És ezek hajlamosak lesznek azt gondolni, az áttekinthetetlen nagy pusztulást az emberek kísérletei okozták.

De tévednek. Az én hangom volt, ami ilyen erővel felhangzott, és fel kell hangzania, mert az emberek már nem hallják meg, ha halkan beszélek, és erre a mentési akcióra nekik maguknak van szükségük röviddel a vég előtt. Eközben a pusztító munka jót és rosszat egyformán elsöpör, és számtalan ember elveszti életét. A túlélőknek meg áldásos lehet, ha a maguk számára levonják belőle a tanítást - és megismernek, utána pedig az utat velem együtt járják.

Már régóta hirdetem ezt az eseményt de hitelt nem igen kapott. Az emberek nem tudnak elképzelni ilyen hatalmas terjedelmű természeti eseményt, azonkívül ennek a földperiódusnak a kezdete óta ilyent még nem éltek át. Említést mindig kapott. Ha az emberek szikrányit hinnének szavaimnak, akkor számon tartanák, amit hosszú idővel ezelőtt megjövendöltek. De az utolsó időben kiveszett minden hit, és még az enyémeknek is nehezére esik, hogy ezeket a bejelentéseket komolyan vegyék - habár engedelmesek, és mindig szeretettel kapcsolódnak hozzám.

Hirtelenül és váratlanul lesznek észlelhetők a jelek, hogy kozmikus változások mutatkoznak, hogy a kozmikus rendből a dolgok látszólag kilépnek. Különleges megfigyeléseket tesznek a csillagos égen - rövid időre fenyegető elsötétedések lépnek fel. De utána mindig látszólag nyugalom lesz - míg csak az elemek el nem szabadulnak. Ez pedig olyan gyorsan és rettenetesen történik, hogy az embereknek nem marad semmi idejük megfontolásra.

Ekkor már csak egy lehetőség lesz: a nagy veszedelemben gondolatban hozzám kiáltani segítségért. Azok, akik előtte már ismeretet szereztek az elkövetkezendő eseményekről – még ha nem is hitték el - most nagy kegyelmet élveznek, mert eszükbe jut az EGYETLEN ÚT, és most lélekben és igazságban HOZZÁM kiáltanak. De közülük sokan még gondolkodni sem lesznek képesek, azért azt a tanácsot adom, hogy már most forduljatok hozzám, kérve, majd AKKOR LEGYEK SEGÍTSÉGETEKRE. És én elfogadom kéréseteket, mert hitet bizonyít - amit akkor majd láthatóan is megerősítek. Hogy az esemény miképpen játszódik le, azt nem kell az embereknek elmagyarázni, mert semmire sem szolgál. De hogy lejátszódik - azt elhihetitek! És túltesz minden eddigi csapásnál. Erről meggyőződéssel adhattok hírt az embereknek. Mert csak áldásos lehet, ha valaki tudja - istenetek és teremtőtök mindent előre elhatározott, de nem a ti károtokra, hanem lelketek hasznára - mert az már a legnagyobb veszélyben volt, hogy elveszik.

Rövid idővel utána bekövetkezik a Föld vége. De ezt nem én idézem elő, hanem az emberi akarat. Én a mindent elpusztító kísérletek gyakorlatát nem akadályozom meg. Mert a kisiklott emberiség számára is elérkezett a szellemek szétválásának az ideje. Mindent vissza kell vezetni a Rendbe, ami a rendből kilépett - hogy az Új Földön újra meginduljon felfelé az elakadt szellemi fejlődés amit szeretetem, bölcsességem, és hatalmam öröktől való tervem alapján, újból létrehoz.

                                                                                       Ámen.

B.D.Nr.3209                                                                                                            1944. 08. 01.

A végidő jelei  -  Hit küzdelem  -  Kaosz

Nem volna előnyös az emberiség számára, a szellemi fordulat időpontjának a meghatározása. Mert ez a pontos tudás a szabad akaratot befolyásolná - az ember arra kényszerülne, ahogyan közeledik az előre meghatározott időpont, úgy változtassa életvitelét.

Ezért NINCS AZ ISTEN AKARATA SZERINT, hogy ismerete legyen róla, mikor érkezik el a nap és óra, amikor ítéletet tartok fölöttük. Csak annyit tudjanak, közel van a vég, és ez észrevehető az idők jelein. Ha a hívő ember Istentől felvilágosítást kér, majd olyan választ kap, ami lelki üdvének legjobban használ.

Az utolsó ítéletet egy utolsó szakasz előzi meg, amelyben rövid időre rendkívüli módon szigorú hitbeli küzdelem lesz. Amint teljesen nyilvánvalóvá válik ez a küzdelem - amint minden titkosságot figyelmen kívül hagynak, és nyíltan és tekintet nélkül megtámadnak minden szellemi törekvést - amint parancsokkal és rendeletekkel tiltanak el minden szellemi törekvést - amint már egyetlen isteni parancsot sem akarnak figyelembe venni, és üldözést indítanak minden hívő ember ellen, és ezeknek már semmi joguk nem lesz - az utolsó idő végső fázisába lépett, és az utolsó ítéletet naponta, sőt óránként lehet várni.

Mielőtt ez a hitüldözés fellángolna, az emberiség földi és szellemi káoszban lesz. Visszafejlődést mutat minden, amit csak szemléltek. Ezt a visszafejlődést a Sátán uralma alatt álló emberek okozzák. Ez mindenféle pusztításban, megsemmisítésben, szeretetlen rendelkezésekben, istenellenes életvitelben, az uralkodó hatalom elleni lázadásban és felkelésekben jut kifejezésre - majd ismét, hogy ezeket a jog és igazságosság megkerülésével, szabadságvesztéssel brutálisan elnyomják.

Ezek az állapotok egy hatalmas földrengés után lépnek fel, amelyet Isten akarata hoz létre, hogy lezárja a népek küzdelmét - amit azok emberi akarata nem fejez be. Ez a földrengés nagy átalakulást idéz elő az érintetteknél - nagy lemondásokat és nehéz életviszonyokat.

Kezdetben ez az idő alkalmas lesz az isteni szó elterjesztésére - de arra már nem, hogy a VILÁGI-EGYHÁZI HATALOMNAK fellendülést adjon. Mert az emberek törekvése az lesz, hogy földi módon javítsák föl életviszonyaikat, és ezek a törekvések nem viselik el egymást a Szellemi törekvésekkel - azzal a hittel, hogy van egy hatalom amely felelősségre vonja őket, és azzal az isteni paranccsal, amely szeretetet követel. Így aztán támadnak mindent, ami a régi jólét visszaállítását akadályozza. Ezért az ISTENI KÖZBENYÚLÁS után nem sokkal hitbeli küzdelem lángol föl, amely más pályára kormányozza az eseményeket.

Az események gyorsan követik egymást, mert az emberek alacsony szellemi nívója meggyorsítja. A szellemi mélypontot felismerhetitek az emberek szeretetlen tettein, helytelen gondolkodásmódjukon. Ezek a legmélyebb romlottságot mutatják, és olyan tetteket készítenek elő, amelyeket sátáninak kell mondani. Ti emberek, ezeken felismerhetitek az időpontot, amikor Isten közbenyúlását várhatjátok. Maga a világi esemény az időmérő. Azokon a tetteken amire az emberek képesek, felmérhetitek, és megláthatjátok, mennyire eltávolodtak Istentől. Ez egyértelműen megcáfolja a nézetet, hogy az emberek között szellemi felvirágozást lehet látni.

Igen, az Istenhez közelálló emberek megerősítik velem bensőséges viszonyukat - valóban az "egyházam" lesznek, amely fennáll a nyomor és szorongattatás közepette is. Csak ez a nyáj nagyon kicsi. A világ pedig megtagadja Istent, mindenben ellenséges, és minden ellen küzd, ami Istenért van. Ez szellemi ínség, és jellemző a vég idejére.

Figyeljétek ezért az idők jeleit, az emberek viselkedését, Istentől való elszakadásukat, és ragaszkodásukat a világhoz és javaihoz. Az emberek nyilvánvalóan a Sátán befolyása alatt vannak, engedelmesek neki, és mindent megtesznek, ami az isteni parancs ellen van. Ezért már nem szent nekik semmi, sem az emberélet, sem az ember javai. Ezért ül győzelmet a hazugság, és ezért ellenségesek az igazsággal szemben. Ezért lehet tudni, hogy a vég már nincs messze. Ahogy meghirdettem nektek, az eseményeket majd figyelemmel kísérhetitek. Minden EGY FÉRFI kora alatt megy végbe, aki bizonyos mértékben a feloszlást meggyorsítja, aki a pusztulás elvének hódol, tehát nem építően, hanem pusztítóan tevékenykedik. Ennek a férfinak a végével, a világ vége is elérkezik. Azaz, a Föld mostani formájának a vége, és a Földet most elevenné tevő azon embereknek a vége, akik nem tartoznak az Istenhez.

Tehát tudhatjátok, hogy már nincs sok idő, nincs sok haladék, és előttetek lesz a vég.

Ezért kell felkészülnötök, úgy kell élnetek, mintha MINDEN NAP AZ UTOLSÓ LENNE. Nem tudjátok, hogy mikor hívlak el a túlvilági Birodalomba, vagy megéritek-e a világ végét. Ezért ha arra kaptok késztetést, hogy mint Isten bajnoka, küzdjetek a vég előtt, úgy Isten helyes irányba viszi gondolkodásotokat, és Isten közbenyúlása, a hitbeli üldözés, és az utolsó ítélet idejét felismeritek. Isten azt akarja, hogy az embereket figyelmeztessétek. Tehát megvilágosítja szellemeteket, és úgy irányítja gondolkodásotokat, hogy a helyeset felismerjétek, a helyeset kimondjátok, és így közvetítsétek az embereknek. 

                                                                                       Ámen.

B.D.Nr.8876                                                                                                            1964. 10. 29.

Újbóli utalás a közeli végre

Hányszor kaptatok már utalást - hogy közel a vég! Hányszor figyelmeztettelek: ne járjátok közömbösen a földi életet, hanem végezzetek buzgó lelki munkát magatokon. De ti nem tesztek semmit, hogy elkerüljétek az új-száműzetés rettenetes sorsát. Ezeknek az utalásoknak nem hisztek, amíg erőszakkal rátok nem ront minden, és már képtelenek lesztek megváltoztatni gondolkodásotokat és akaratotokat. Mert én betartom az arra megállapított időt, és úgy jön el az utolsó nap, mint tolvaj az éjszakában.

De előtte komolyan fel akarlak rázni álmotokból, mert a nagy események előre vetítik árnyékukat. És majd ez is érthetetlennek tűnik nektek, mert a természeti elemek olyan hatalmas erővel jelentkeznek, hogy elsöpörnek sok embert, és nagy jajkiáltás lesz.

És mégis csak annyi lesz ennek a természeti eseménynek a következménye, hogy az emberek még a szokottnál is gyöngébben ismerik fel, itt most magasabb hatalom tevékenykedett. Fokozódnak kételyeik, mert a szeretet Istenét nem ismerik fel ott, ahol megszámlálhatatlan embernek kell áldozatul esnie.

Viszont hogyan adjak jelt nektek hatalmamról és erőmről - akik nem akartok hinni hatalmamban - holott ki vagytok szolgáltatva neki? Amikor halkan szólok - nem halljátok meg, mert elzárjátok szemeteket és fületeket, és nem veszitek észre azt a szelíd fényt, amit rátok sugárzok.

És mert halk beszédemre nem figyeltek, hangosabban kell beszélnem - olyan hangosan, hogy ezt a hangot már senki le ne tagadhassa. Igaz - ti majd mindenféle kifogással éltek, csak ne kelljen elismernetek, hogy üdvösségetek érdekében maga Isten beszélt veletek. Viszont akik ezt a figyelmeztetést felismerik, akik a természeti elemek tobzódásában felismernek engem, és hozzám menekülnek - azokat megmentem, ha testi életük el is veszik. Viszont az örökkévalóságba a felismert Isten tudatával mennek át, és a felemelkedésük útját ott folytatják.

Akármennyire valószínűtlennek is gondoljátok, a közbenyúlásom után hamarosan bekövetkezik a vég. Az ideje öröktől fogva meg van állapítva, és nem befolyásolhat semmi, hogy ettől eltérjek. Mert nem csak a csődbe jutott emberekre gondolok, akiknek sikertelen az utolsó akarati próbájuk. Nekem az egész teremtés a szívügyem, azok is, akik fejlődésükben az ember alatt állnak. Ők is teremtményeim, akiket megajándékozok irgalmammal, és magasabbra vezetek

E célból kell megújítanom a Földet. A Föld felszínét teljesen át kell alakítanom, és ennek a napja végérvényesen meg van állapítva. Nektek embereknek még meg kell mondanom, figyeljétek az idő jeleit - hogy azt mondtam: "minden olyan lesz, mint volt a vízözön idején". Az emberek az élvezeteket nagy kortyokkal isszák, bűneikből már nem tudnak kilábalni, mert csak önmagukat szeretik, és ez a fordított szeretet mindent megenged nekik. Gondolkodásuk zavaros, mert az isteni szót - ami akaratomat bemutatná - már senki nem veszi tekintetbe. Majd a hitüldözés rövid szakasza következik - ez lesz a végső pusztulás előtti utolsó fázis. Ez az az idő, amikor az enyémeknek igazolniuk kell engem, amikor uruknak és megváltójuknak kell elismerniük, hogy mint megmentettek mehessenek be az Új Föld paradicsomába.

Nagyon közel van az ítélet órája - és az emberek mégsem akarnak tudni róla. Földi életüket közömbösen és lelkiismeret furdalás nélkül élik tovább. Akárhányszor meg lehet nekik említeni az ítélet közelségét - nem hiszik el. És hit nélkül nem változtatnak életmódjukon. Pedig a nap elérkezik - mint éjjel a tolvaj - és azok mondhatják boldognak magukat, akik dicsőítenek, akik elhiszik szavaimat, és úgy élnek, hogy egyetlen nap sem ijesztheti meg őket, mert mindvégig kitartanak.

                                                                                       Ámen.

B.D.Nr.8311                                                                                                              1962. 10. 27.

Az elszabadult természeti elemek

Gondom örökké nektek szól, akik távol tartózkodtok tőlem, és tiltakoztok, hogy hozzám visszatérjetek. Szánalommal nézem az emberiséget, mert nem tesz semmiféle intézkedést, hogy felém forduljon, és ellenfelemtől elforduljon. A Föld pusztulása mindig jobban közeledik, és ez a földlakók távolabbi sorsára döntő kihatású lesz. Harcom mindig erőteljesebb és figyelmeztetőbb. A szenvedés és a szükséghelyzetek tömege azért megy át a Földön, hogy megváltoztassa az emberek fölfogását. Viszont a legtöbbjét addig nem érinti, amíg őt magát nem éri. Igen - az önszeretet mindig erősebb lesz, és a világ élvezeteivel kártalanítják magukat - alig gondolva a másik szerencsétlen emberre.

Bár szaporodnak a katasztrófák és szerencsétlenségek, az ember még saját mesterkedéseivel is szaporítja ezt a bajt, és súlyosan szorongatott helyzetbe juttatja a többi embert. A bűn elhatalmasodik, és majdnem minden ember felelőtlenül cselekszik embertársával szemben.

Tőlem annyira távol vannak, hogy alig ér el hozzájuk a hangom. Ezzel kényszerítenek arra, hogy fölülről adjak hangos hangot - hogy még a természet elemei által is a legnagyobb szükségbe jussanak - hogy többé embertársukat ne tehessék felelőssé azért, ami rájuk jön - hanem kénytelenek legyenek egy hatalom megnyilvánulását elismerni, amellyel szemben nem tudnak ellenállást gyakorolni

Igénybe kell vennem ezt a hatalmi eszközt, habár ez sem lesz az, amely hitre kényszeríti őket, mert majd mindenfajta egyéb magyarázatot adnak maguknak ama egy magyarázat helyett, hogy Istenük és Teremtőjük szól hozzájuk, hogy meghallgassák.

Nagyon gyenge az egy Istenbe vetett hitük, és a pusztulás láttán még ezt a gyenge hitet is sokan elhagyják. Ennek ellenére mégis felhasználom ezt az utolsó eszközt, mert lesznek, akik általa mégis hozzám találnak. Kényszerű szükségükben megtalálják az utat, és lélekben és igazságban küldik felém imájukat. Majd csodálatos módon megmenekülnek, de már rólam sem akarnak lemondani, mert annyira nyilvánvaló volt segítségem. De ezt csak azok élhetik át, akik szellemben és igazságban hívnak engem magukhoz. Sokan elvesztik földi életüket, és felcserélik a túlvilági léttel. Nekik lehetőségük van, hogy odaát is magasabbra jussanak, mert a Szellemi világ kapui még nincsenek bezárva. Sok embernek jelent nagy kegyelmet, hogy még a vég előtt magamhoz hívom. Valóban - én ismerem lelkük minőségét, hogy még mennyire lesznek tanulékonyak a túlvilági Birodalomban.

De a Földön a túlélőknek lesz még egy olyan időszakuk, amelyet csak segítségemmel, és erőm igénybevételével tudnak elviselni. Egy áttekinthetetlen káosz lesz, és az emberek nem tudnak úrrá lenni fölötte. Majd bebizonyosodik, hogy az enyémeket minden szükségen átvezetem, mert nyilvánvalóvá válik rajtuk segítségem. Így ők is erőt és vigasztalást nyújthatnak, amennyiben utalnak rám, aki az egyedüli, aki segítséget tud nyújtani, de azt akarja, hogy szívük mélyéből kérjék és hívják.

A vég előtt ez a közbenyúlásom nagy kegyelmeket közvetít. Pedig majd a legtöbb ember kételkedik szeretetemben - sőt, nyíltan tagadni fogják azt az Istent, aki ilyen szerencsétlenséget enged az emberekre. Viszont a vég bekövetkeztéig már nincs sok idő, azért meg kell próbálni mindent, hogy az embereket az Új Föld teremtményeibe való újra-száműzetéstől megmentsem. Ez rettenetes sors, és az emberek nem tudják elképzelni. Meg akarlak menteni tőle. Ezért előtte még mindent megteszek, ami valami eredményt ígér. Még akkor is, ha kételkedtek az ELEVEN ISTEN MUNKÁLKODÁSÁBAN, AKI ÖNMAGA A SZERETET.

Nekem egyedül az fontos, hogy szükséghelyzetében az ember reám gondolva utat találjon hozzám. Hogy szívükben elismerjenek mint Istent, és így ne vesszenek el, amikor elszólítom őket. Ezzel már biztosított, hogy a túlvilágon magasabbra jutnak. Ha meg túlélik a hatalmas természeti katasztrófát, akkor már nem mondanak le rólam. De egy kegyelmi idő van még biztosítva nekik a vég előtt - amikor komolyan dönthetnek, ha netán még határozatlanok lennének.

Egy korszak a végéhez közeledik - és az emberiséget még sok nehéz dolog éri. Akik hisznek bennem, ennek is nyugodtan elébe nézhetnek, mert állandóan segítségemet tapasztalják, és amint célját elérte, a csapás is elmúlik. Amint elérkezik az utolsó nap - ahogyan Öröktől való Tervemben le van fektetve - MAGAM jövök, hogy enyéimet elvigyem erről a Földről.

                                                                                       Ámen.

B.D.Nr.8542                                                                                                            1963. 06. 28.

Földi felvirágzás – Gyors pusztulás

Világi tekintetben állandó felvirágzást figyelhettek meg. Az emberek túlságosan is buzgón törekszenek a földi dolgok feljavítására, a jólétre. Minden gondolatuk a földi dolgokra irányul, az életviszonyaik javításának mindent alárendelnek. Szellemileg tekintve ez állandó visszalépés, mert állandóan Istentől elfelé törekszenek, elvesztik beléje vetett hitüket, és ezzel minden vele való kapcsolatukat. Ez annyit jelent, hogy Isten ellenfele veszi birtokba őket, a világi emberek között nagy a sikerük - csak arra az országra figyelnek, és ezért csak neki engedelmeskednek.

Földi jólét, megtiszteltetés, hírnév - ezek az ember céljai. Szellemi célt nem ismernek. Szívük ürességét és sivárságát sem érzik, mert azt teljesen betölti a földi terv és gondolat. Ezt a gondolkodást csak ritkán tudja valamilyen élmény megrendíteni, vagy megváltoztatni. Az emberek ebbe a hajszába csak ritkán fáradnak bele, és ritkán keresnek valami más célt.

Ezért érinti őket keményen a sors, ezért kell erőszakkal másfelé terelni a gondolataikat. Csak amikor maguk válnak képtelenné, hogy sorsukon változtatni tudjanak, amikor maguknak kell küzdeni - csak akkor adott a lehetőség, hogy ráébredjenek földi életük értéktelenségére. Maguk fölött olyan hatalmat kell elismerniük, aki erősebb, mint az ő életvágyuk, és felismerteti velük saját gyöngeségüket. De minden kemény sorscsapás csak eszköz, hogy az embereket fölrázza földi életük nyugalmából. Eszköz, amit Isten a felfogás megváltoztatására használ. Ilyenkor szenvedés vagy betegség, vagy egyéb nehéz élmény által kell felismerniük a földi törekvések értelmetlenségét. Ilyenkor gondolkodni kezdenek saját hiányaikon és gyengeségeiken, amely csődöt mondott hogy úrrá legyen az ilyen csapáson. Fel kell ismerniük, hogy függőségben vannak egy magasabb hatalommal szemben.

Csak ekkor kezd megváltozni gondolkodásuk, és törekvésük is más célra irányul, mint eddig. De mindig csak egyesek lesznek, akik visszafordulnak életútjukról - akik elszakadnak a világi törekvésektől, és akiket már nem téveszt meg, hogy a világ felvirágzik és sikeres.

Viszont a világi sikerek mindig nagyobb csodálkozást keltenek - és ez is a vég egyik jele. Mindig nagyobbak és nagyobbak lesznek a tervek, amiket kiviteleznek. De ezek mindig jobban eltérnek attól, amit Isten az embertől kíván, és aminek értéke van a túlvilágra.

Ahol a földi anyagé az elsőbbség, ott részes fél az ellenfelem is. Mert AZOK tartoznak hozzá, akik az anyag után vadásznak, és folyton az anyagi jólétre vonatkozó terveket kivitelezik. Ezek az emberek készségesen szolgálják ellenfelemet, és mindig jobban láncolódnak az anyaghoz, így későbbi sorsukat is meghatározzák. Mert ha láttok is felvirágzást és haladást - csak rövid ideig örülhettek neki, mert hamarosan megsemmisül, és ti elvesztitek minden javatokat, amit anyagiakban szereztetek. Isten be akarja bizonyítani, mennyire múlandó minden, és mennyire értéktelen, ami gondolataitokat foglalkoztatja.

Azért akik már jó úton vannak, ne engedjék megtéveszteni magukat. Gondolataitok ne jussanak tévútra, amikor azt hiszitek, a Föld még sokáig fennmarad, hiszen annyi emberi terv vár még megvalósulásra, melyek mind világi haladást, és magas életszínvonalat jelentenek.

Minden a földi utakon halad, és hamarabb véget ér, mint gondolnátok. Az emberek olyan életviszonyok közé kerülnek, amit elképzelni nem tudtok. Mert az isteni közbenyúlás a természeti erők által olyan változást teremt, amihez az embereknek alkalmazkodniuk kell. De erre csak akkor lesznek képesek, ha kapcsolatban állnak Istennel, és erőt kérnek tőle. Ezt biztosan meg is kapják, mert mindenki segítséget kap, aki az utat megtalálja hozzám - és járja is.

Csak ekkor ismeritek fel, mennyire mulandó dolog az anyag. Jó annak, aki ebből levonja a következtetést, aki el tud szakadni az anyagiaktól, és csak szellemi javak elérésére törekszik. Átadja magát Istennek, és Isten minden szükségen átvezeti, tőle állandóan áldást és támogatást várhat.

                                                                                       Ámen.

B.D.Nr.5798                                                                                                             1953. 10. 29.

A bejelentéseim iránti hitetlenség

Ti emberek nem akarjátok elhinni a vég bekövetkezésére vonatkozó közléseimet. Benne éltek a világban, és nem akartok semminek hitelt adni, ami a földi világon kívül van készülőben. Pedig amit mondok, az általam meghatározott időben biztos hogy megtörténik. Belétek plántálni nem tudom, hogy ezt higgyétek - ennek magatokban kell keletkezni. És én csak segíthetek, amennyiben szemeteket a kor eseményeire irányítom, mert azok valóban figyelemre méltók. Én elmondtam, hogy mi lesz a végidők jele, és a próféták és látnokok csak az én akaratomat mondták ki. És most is csak figyelmeztethetlek - most is csak óvhatlak, vegyétek már észre ami körülöttetek van.

Akkor biztosan rájöttök, hogy milyen korban éltek. Mert előzetes figyelmeztetés nélkül nem engedem, hogy a végső időket átéljétek. Tehát bejelentés nélkül nem jön rátok semmi. De ha nem hiszitek el, úgy váratlanul érkezik egyesekhez, mert szavam teljesedése biztos, mert szavam az egyedüli igazság. És ha emberi részről ígérik is a fellendülést - a vég bekövetkezését ez nem tartja fel. De szembeszökően ez csak ott jelentkezik, ahol már nincs hit, ahol csak a világra néznek - ahol ellenfelem uralkodik. És ez is a közeli vég jele, "mert minden úgy lesz, mint volt a vízözön idején". Az emberek bűnben élnek, az emberek csak élvezni akarnak, és kiküzdeni a világtól amit csak lehet - de engem már nem vesznek figyelembe. És ha csak azt követitek, öröktől fogva milyen volt az ember beállítottsága Istenéhez és Teremtőjéhez - már abban is megláthatnátok az utolsó idő jelét. Nincs már az emberek között hit, és azért nincs, mert hiányzik belőlük a szeretet. Az emberek között elhidegült a szeretet, és azért elhalt a hit is. Mert még azoknak sincs eleven hitük, akik magukat hívőknek nevezik, és nem tagadják teljesen az egy Istent és Teremtőt - mert akkor nem kellene őket felkészíteni a vég bekövetkezésére, mert akkor gondolkodás nélkül hitelt adnának közléseimnek.

A figyelmeztetés és óvás épp azoknál nem kap hitelt, akiknek szól. És ha egészen hangosan és érthetően kopogok is szívük ajtaján, ha fel is riasztom őket a szokatlan eseményekkel, ami őket, vagy környezetüket éri az életben - csak földi szemmel nézik  . . . és hangomat nem ismerik fel benne . . . még ha határozottan is beszélek hozzájuk. A vég pedig minél jobban közeledik, annál biztosabban visszautasítják, mindig valószínűtlenebb nekik, hogy egy magasabb hatalom közbenyúlhatna - és így mindig érettebbek a pusztulásra. Az pedig úgy érkezik, ahogyan megmondtam.

                                                                                       Ámen.

B.D.Nr.7643                                                                                                             1960. 07. 08.

Természeti esemény és káosz

Közbenyúlásom után példátlan káosz következik, és ebben kell a helyeteket megállni. Viszont bármi jön is - segítségemre számíthattok. Elviselhetőbb lesz az élet, ha velem élitek, ha kezemet szilárdan fogjátok, és minden lépést velem tesztek meg.

A KÁOSZ BIZTOSAN MEGÉRKEZIK. Akkor is, ha most hihetetlennek gondoljátok, és nagyságát és módját nem tudjátok elképzelni. De a vég ideje van, részemről az utolsó ébresztő kiáltás, az utolsó nagy megrendülés amit még át kell élnetek - hogy felém vegyétek utatokat, mert még más úton jártok. Jól fel kell használnotok az utolsó időt, amit a végső napig megengedtem.

A természeti hatalmak által történő közbenyúlásom után leírhatatlan lesz a káosz, és sok erőre lesz szükségetek, hogy kitartsatok. De bármikor kérhettek tőlem erőt, és a szeretetből induló tettekkel biztosíthatjátok magatoknak. A sorsnak nem lesztek soha erőtlenül kiszolgáltatva, ha csak egyetlen emberen is akartok segíteni, és ehhez kéritek segítségemet.

A természeti eseményt a szellemi ínségetek miatt engedem meg - hogy más felfogásra jussatok, és meggondoljátok, mit ér a földi élet, ha csak világi módon élik át. Mert elvesztitek az anyagi tulajdonaitokat, és olyan viszonyok közé kényszerültök, ahol sok segítségre lesz szükségetek. És ezt a segítséget csak nálam találhatjátok meg, mert a földi módon gyakorolt minden segélynyújtás lehetetlen lesz. De én TUDOK segíteni, és segítek is, amint szellemben és igazságban hívtok - amint bensőséges, kérő gondolatot küldtök felém, hogy szükségetekben gondoljak rátok.

És minél önzetlenebb lesz imátok, annál jobban megtapasztaljátok segítségemet. Utána az enyémektől elvárom, hogy beszéljenek rólam, és így embertársaikat felém irányítsák. Hogy őket a bennem való hitben, a végtelen ATYAI SZERETETBE vetett hitben megerősítsék - tehát, hogy értem és Országomért tevékenykedjenek. Mert akkor ők is nyitott szívekre és fülekre találnak - még ha az emberek többsége nem is akarja meghallgatni őket.

Meg kell nyerni még azokat, akik miatt megengedtem, hogy a világra katasztrófa jöjjön. Nekem fontos minden egyes lélek. Egyetlen lelket sem akarok elveszíteni - amikor még meg lehetne menteni. Ezért adok beszédkészséget nekik, hogy szőlőskertemben eredményes szolgák lehessenek. De előzőleg már sok erőt kell össze gyűjteniük, mert a szükség igen nagy lesz. De biztosítalak, lesz bennetek kitartás, ha hozzám fordultok. Én minden embert betöltök erővel, aki rám gondol a nagy szükség idején.

Ha hisztek és bíztok a segítségembe, mindannyian erősek lesztek, és legyőztök minden földi csapást. Csak irányítsátok felém utatokat, nehogy megint végtelen hosszú időre elvesszetek, mikor a vég bekövetkezik - mert közbenyúlásomnak ez az egyetlen oka.

                                                                                       Ámen.

B.D.Nr.8345                                                                                                             1962. 12. 02.

A megváltás új szakasza

Nagy szellemi fellendülés ezen a Földön már nem várható. Csak kevesen találják már meg, és járják a helyes utat, amely hozzám vezet, vissza az Atyai Házba.

Mindenütt lesznek emberek akik értem és Országomért dolgoznak, akik az irántam érzett bensőséges odaadás miatt síkraszállnak a hitbeli előírásokért, amelyek a különböző egyházi szervezetekben érvényben vannak. Lesz bennük jóakarat, hogy az igazságot mondják az embereknek, ha általuk Szellemem tevékenykedhet amikor értem és Birodalmamért predikálnak.

Viszont kevés az az ember, aki komolyan foglalkozik lelke alakításával, és a bennem való hite feltehetővé teszi, hogy irántam felelősséget érez, és így tudatosan éli a földi életét.

A többség azonban közömbös, és az is marad, akármilyen erőteljes szónokkal is találkozik. Minden szellemit egy fölényes mosollyal elintéznek, az nekik csak fantázia és valótlanság, és így nem is jutnak el odáig, hogy valamit is elfogadjanak. A kevesek miatt kell még buzgón dolgozni, akiket még meg lehet menteni, hogy ne tegyék meg még egyszer az utat a Föld teremtményein keresztül. Csak egyetlen lélek megmentése is olyan hatalmas eredmény, hogy nem kell sajnálni érte semmi fáradtságot. A lélek örökké hálás lesz megmentőjének, aki a helyes útra vezette.

Látszólag sok ember visszatér a hithez. De sokkal nagyobb azoknak a száma, akik lehullanak, és könnyelműen lemondanak a belém vetett hitről. Jézus Krisztus megváltó munkáját sem ismerik el, amit az egész emberiségért tett. És mert éppen a Jézus Krisztusba vetett hit lesz mindig kevesebb, azért lesz mindig nagyobb a szellemi ínség - ami végül a Földnek, mint teremtett dolognak a feloszlásához vezet. Mert a még mélyebb sötétségbe való lesüllyedést azzal akadályozom meg, hogy az ellenfelemhez tartozó szellemit egy új anyagi teremtésbe száműzöm, és ezzel kicsavarom a kezeiből. Ismételten mondom, hogy ezen a Földön jóra irányuló szellemi fordulat már nem várható - egy új megváltó korszak kezdődik. Ez egyszerre földi és szellemi fordulat lesz, mert nem marad meg semmi, ami a földön, a föld fölött, vagy a föld alatt él és van. Minden megváltozik - egy Új Föld keletkezik, és az Új Föld törvényes rendben kezd működni, hogy biztosítva legyen rajta minden szellemi továbbfejlődés. Tehát, hogy törvényes rendben folyhasson a visszavezetés előrehaladása.

Hogy ti emberek ezt elhiszitek-e, vagy nem, az Örök Tervemet nem befolyásolja. De ti, akik szavamat nem akarjátok elhinni - meglepődtök, hogy milyen gyorsan rátok tör a nap, amikor az első bejelentés megtörténik. Ezzel egy utolsó jelt kaptok tőlem, amely igazolja minden ilyen bejelentésem igazságát. Azok az emberek tagadják a végidők bekövetkezését, akik értelmileg a többi fölött levőnek érzik magukat. Tehát szavaim igazságában is kételkednek, amelyeket közvetlen módon vezettem föntről hozzátok. De hát ki más adhatna ennyire határozott bejelentést, ha nem az, aki minden hatalommal bír, és aki úr az ég és föld erői fölött? Szavaimat biztosnak és igaznak tekinthetitek, mert nem csak beszélek, hanem minden eseményt megokolok, amit szeretetem és bölcsességem rátok tesz. Mert szükség van rá a lelkek miatt, akik az utolsó órában hozzám kiáltanak, még mielőtt a vég bekövetkezne.

Jövendölésemmel nem akarok mást, mint felébreszteni bennetek a felelősségtudatot, hogy amikor röviddel a vég előtt sejtitek magatokat, kérdezzetek rá, hogy meg tudtok-e állni - és hogyan tudtok megállni Istenetek és Teremtőtök szeme előtt.

Ne higgyetek azoknak, akik tagadják, hogy a vég következik. Akik egy jóra forduló világ reményét akarják felébreszteni bennetek. Akik szellemi fordulatra számítanak, amely még lesz ezen a Földön, csak egy másfajta emberi nemzedék kellene, amely akaratom szerint él . Már nem lesz ilyen emberi nemzedék a Földön, mert folytatódna a szellemi kisiklás - és egyedül ez az, ami maga után vonja ennek a föld-periódusnak a végét. Mert kell, hogy a Föld a szellem iskolája legyen - viszont az emberek gondolatait csak az anyag uralja. Azért válnak ismét maguk is anyaggá, mert minden fölött csak arra vágyódnak, és miatta teljesen elfelejtik Istenüket, AKI a földi életet egy meghatározott cél betöltése miatt adta. Ezt a célt az emberek nem teljesítik. Maga a Föld sem képes már teljesíteni ezt a célt, mert az ember már feldöntötte az egész isteni Rendet. A Föld ellenfelem birodalma lett, az pedig a szellemi dolgok fejlődését akarja megakadályozni.

És ti, akik még hiszitek, hogy az emberek ezen a Földön szellemileg megváltoznak - szellemileg vakok vagytok, hiányzik belőletek minden belső megvilágosultság, csak azt mondjátok amit az emberi értelem feltételez - az isteni kinyilatkoztatásokat pedig tagadjátok, és úgy állítjátok oda, mint egy ellen-szellem kijelentéseit.

Egyébként magatoknak is fel kellene ismernetek, milyen fokra jutott az emberiség. Ha már nem tudtok hinni a végben, akkor legalább maradjatok csöndben, és ne adjátok közre hiányos ismereteiteket a téves feltételezések által - amelyek az én közléseimmel ellentétesek. Mert ti is feleltek érte, hiszen megakadályozzátok hogy az emberek belássák, mennyire elhibázták életüket - megakadályozzátok abban is, hogy hozzám forduljanak. Holott ennek a változásnak még a vég bekövetkezése előtt kell megtörténnie, hogy a lélek megmeneküljön az újra-száműzetés rettenetes sorsától.

                                                                                       Ámen.

B.D.Nr.5259                                                                                                             1951. 11. 25.

Istennek sok munkásra van szüksége a világ vége előtti időben

Mindenkit szolgálatomba veszek, aki készséges. Mert a világ vége előtti időben sok munkásra van szükségem, aki megváltó módon tevékenykedik. Ha készségeteket elém tárjátok, úgy akaratotoknak megfelelően alakul életsorsotok. Azaz, mindig lesz alkalmatok, hogy akaratom szerint tevékenykedjetek értem és országomért, és szívetekben érzitek a feladatot amit adok. Ha egyszer szolgálatomra ajánlottátok magatokat, úgy érzelem szerint engem képviseltek embertársaitoknál - benső ösztönzést éreztek, hogy értem és nevemért beszéljetek, és tanításomat mindenkinek hirdetitek, aki utatokat keresztezi. Velük szellemi vitát folytathattok, és segítségetekre szükségük van, mert különben nem vezettem volna őket utatokba.

Nem kell, hogy missziós munkának látszódjon az értem és országomért folytatott munka. Minden feltűnés nélkül végbemehet a napi életben. Azokat az embereket kell megnyerni, akiknek semmiféle kötelezettségük vallásos irányban nincs, nem tagjai semmiféle egyházi szervezetnek, vagy csak forma szerint tartoznak valahova. Épp ezeknek kell Evangéliumomat megismerniük, mert amikor gondolatcsere jön létre, és mindenki elmondhatja saját nézetét, akkor hatékonyabb.

Amint arra indítják az embereket, hogy gondolkodjanak valamin, úgy hamarabb várható eredmény. Így azoknak, akik a Földön szolgáim akarnak lenni, és engem képviselnek - hogy meggyőzően tudjanak embertársaikhoz beszélni, maguknak is kellően meg kell győződve lenniük RÓLAM ÉS TANÍTÁSOMRÓL. Aki befogadta magába az igazságot, azt az igazság átjárja, és alkalmas lesz a világvége előtti utolsó időben a szolgálatra - mert állandóan és mindig az ösztönzi, hogy megadja az igazságot ott, ahol az hiányzik.

Részemről nem szükséges hogy különleges feladatot adjak, mert szíveteken keresztül mondom meg, hogy mit csináljatok, és ezt a szívbeli közlést ti mint saját akaratot, mint belő ösztönzést érzitek. Azért miután már kifejeztétek, hogy értem és országomért dolgozni akartok - tegyétek azt, amire ösztönzést éreztek. MINDENKIT elfogadok, és áldásomat adom munkátokra, mert nagy a szellemi ínség, és sok segítséget igényel. És ezt emberi száj által kell megadnom, hogy az emberek szabad akarata megmaradjon, de mégis kirajzolódjon előttük az út, ami az ínségből kivezet. Megáldok minden jóakaratot, amely az embertársak lelkének szól, és segítséget adok a kivitelezéshez.

                                                                                       Ámen.