HAMIS PRÓFÉTÁK

 

 

 

Mindent vizsgáljatok ki

 

A Sátán álarca

 

Gyümölcseiről ismeritek fel

 

 

 

 

 

János evangélium 14/21 ígérete alapján

prófétai módon kapta és írta:

 

BERTHA DUDDE

 

Ezek az írások valláson felülállók!

Valláshoz tartozástól nem akarnak senkit eltéríteni, sem valami vallási közösségre rábeszélni.
Megjelenésük egyedüli oka, hogy Isten szavát – amit Ján. Ev. 14,21 ígérete alapján ad nekünk a mai időkben –
 az embereknek hozzáférhetővé tegye.

Ján.14,21: Aki ismeri az én parancsolataimat és megtartja azokat, az szeret engem.
Aki pedig engem szeret, azt szereti az én Atyám, én is szeretem azt, és kijelentem magamat annak.

 

Német eredetiből fordította, és közreadja:

G. Szieger Magda

1913 - 2001

 

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

 

Miért esik az ember olyan hamar tévedésbe? - Igazság

A szellemi „közlések” vizsgálata

Világosság angyala ruhájában az Ellenfél munkálkodik

A Sátán tevékenysége a világosság angyalaként

Valódi és hamis próféták

A tanító kötelessége: a tananyagot kivizsgálni

Hamis Krisztusok és hamis próféták

A vezető és tanító életvitele döntő az igazság érdekében

Hamis Krisztusok és próféták

Isten Szelleme nem mond ellent önmagának

A szellemi javak komoly vizsgálata Isten segítségével

Isteni szó - Médiumi közlés - Álcázás

Az isteni Szellem megnyilvánulása

A Sátán álarcai a világosság terjedésének akadályozására

Az Ellenfél álarca - Gyümölcseiről ismeritek fel...

Hamis Krisztusok és próféták - A Sátán maszkja

Hamis szellemek - Hamis próféták

A szellemi javak vizsgálata

Milyen üzenetek garantálják az igazságot?

A szellemi üzenetekben Krisztust a világ  Megváltójaként kell megvallani

"Juhaim felismerik a hangomat..."

 

 

Engedélyezett a minden változtatás nélküli, és a forrás megjelölésével készült, fejezetenkénti fordítás és nyomtatás.

2007

 

B.D.Nr.8644.                                                                                   1963. 10. 14.

Miért esik az ember olyan hamar tévedésbe? - Igazság

Földi szolgáim - igen nehéz dolog, hogy a tévedések ellenére ti az igazságot érvényesítsétek, mert ellenfelem mindent támogat, ami tőle jön. Minden módon támogatja az őt szolgáló embereket, hogy a tévedés elterjedjen, és az emberek minél nagyobb sötétségbe jussanak. Legrosszabb az egészben, elhiteti az emberekkel, hogy értem dolgoznak. Így azt is megértitek, úgy lép fel, hogy a világosság angyalának álcázza magát, és gyakran szorosan egymás mellett van az igazság és tévedés. Látszólag ugyanaz - és mégis teljesen ellentétes tartalmában és kihatásában.

Ti felvetitek a kérdést, én miért engedek meg ilyent hiszen szeretem a teremtményeimet, a boldogságra akarom vezetni őket - és lelkük ellensége mégis megtévesztheti őket. Erre megint csak ugyanaz a válaszom mint mindig: minden ember megint állítsa velem helyre a szoros kapcsolatát, és bensőséges imában kérje, hogy védjem meg a tévedésektől. Ekkor majd tisztán és világosan felismeri a tévedéseket.

De miért van ellenfelemnek olyan nagytömegű követője? És miért van, hogy minden ellenállás nélkül elfogadják a tévedéseket?

Ez csak azon múlik, hogy közömbösek az igazsággal szemben. Keveset foglalkoznak gondolatban azzal, amit embertársaik mint igazságot előadnak. Nincs rá kívánságuk, hogy a felismerés világossága felgyulladjon bennük. Ez azért van így, mert még nem a szeretet az uralkodó, még nagyon a világhoz tapadnak, és ezért nem élik teljesen az Isten és felebaráti szeretetet. Mert ha a szeretetben élnének, világos fény sugározna rájuk, átjárná őket az igazság utáni vágy.

Azt elismerik, az emberektől azt kívánom, hogy szellemi életet éljenek. Ezért is csatlakoznak egyik vagy másik szellemi irányzathoz, majd azok vezetői ilyen vagy olyan gondolat-irányba viszik őket. Ezekben kevéssé foglalnak állást, mert még nem élik a szeretetet, aminek a következménye a velem való bensőséges kapcsolat lenne.

A magyarázatot, hogy miért jut tévedésbe az ember, mindig a szeretetben való élés foka adja meg. Épp így biztos, az igazság talaján áll akinek az életvitelét a szeretet határozza meg. Én is csak a szeretetben tevékeny embereken keresztül vezethetem az igazságot a Földre. Minden embernek lehetősége van az igazság megszerzésére, mert a saját szíve szeretete garantálja ezt.

Ellenfelem is tudja ezt, ezért igyekezik a szeretet fogalmát eltorzítani. Abban akarja az embereket megakadályozni, hogy felismerjék, mit kell tenniük, hogy viszontszeretetemet elérjék. Megakadályozza az önzetlen szeretet tetteit, mert a belső világosságot az adja. Ért hozzá, hogyan kell táplálni a hamis szeretetet, az önszeretetet. Amíg az emberben az önzetlen szeretet fel nem ébredt, addig gondolkodása téves, mert így szelleme még elsötétült, sok olyan gondolatmenetet tesz magáévá, amelyek ellenfelemtől indulnak.

Viszont az embereknek szabad akaratuk van. Ha azt akarják, hogy az igazság birtokába jussanak - akkor garantáltan meg is kapják. De amikor arra hagyatkoznak, amit embertársuk mond nekik, és önmagukban nincs égető vágy, hogy tőlem, Istenüktől és Teremtőjüktől megkapják a tiszta igazságot - akkor a tévedést sem ismerik fel, és védekezni sem tudnak ellene. Ekkor ellenfelemnek sikerült elmélyíteni a sötétséget.

A sötétség túltengése egy-egy megváltó periódus végén mindig megjelenik. Ellenfelem fél, hogy elveszítheti követőit, mert a tiszta igazság láttán felismerik valódi lényét, és eloldódnának tőle. Mindenki megkapja a teljes igazságot, aki kezeit kérőn felém nyújtja. És az igazság boldoggá teszi.

De ellenfelemet nem akadályozhatom meg tevékenységében, mert joga van, hogy követőiért küzdjön. Viszont az ember nem köteles gyalázatos eszközeit elfogadni, mert erőm minden időben rendelkezésére áll, csak hozzám kell fordulnia, hogy hatásától megoltalmazzam. És valóban - szavam, mint világosan sugárzó fény jut a Földre, és igazságát minden ember felismerheti.

De aki még mélyen benne van a maga önzésében, abba ellenfelem azt táplálja, hogy ő valamiféle magas rangú szellem itt a Földön. Ennek a téves nézetnek a következménye, hogy minden tőlem induló világosság sugarától elzárkózik. Ennek ellenére az illető mégis azt gondolja, hogy ő nekem van szolgálatomra. Még nem tudatos benne akaratom, amely azt követeli: teljesen adja át magát nekem. Majd akkor átsugározhatom teljesen az igazság fényével, és magam is megszólíthatom.

Mert a földi szolgákra nagy szükségem van - de csak azokra, akik az én akaratomat teljesen a magukévá tették, és épp ezért a Földön helyettem munkálkodhatnak.

                                                                                                Amen.

 

B.D.Nr.8337.                                                                                    1962. 11. 24.

A szellemi „közlések” vizsgálata

Szavaimat mindenhova elvezetem. Azt akarom, hogy minden ember ismeretet szerezzen róla. Ezért az utatokba vezetek mindenkit, akinek szavaimat közvetíteni kell. Szellememet kiöntöm minden test fölé, és mindenhol kiválasztom az igazi edényeket, akiket akár gondolatilag, akár a belső hangon keresztül taníthatok. Mert nagyon szükséges, hogy az emberek ismerjék földi feladatukat, és tudjanak akaratomról.

Sokszor elismételtem már, hogy direkt, vagy indirekt a világosság követein keresztül szólok hozzátok. Olyan embereken keresztül teszem ezt, akik a szavakat tőlem kapják, és hozzátok továbbítják. Szavaimat minden esetben felismeritek. Mindig belőlem való tiszta igazság lesz, mert követeim csak akaratomat teljesítik, mást semmit nem tesznek. Így csak az igazságot közvetítik azoknak, akiknek komoly a kérésük.

Ennek ellenére állandóan vizsgáljátok az igazságot. Gondoljatok rá, ellenfelem is közli magát az utolsó időben, és mint a fény angyala adja ki magát. Gondoljatok rá, én figyelmeztettelek bennetek a hamis Krisztusokra és hamis prófétákra - mert ősi gonosz lényük mesterségét ezek is folytatják, és zavart akarnak kelteni az emberekben. De amint támogatásomat kéritek, mindig végezhettek vizsgálatot, ha figyelembe veszitek a következő szavaimat: MINDEN SZELLEM, AKI MEGVALLJA, HOGY JÉZUS KRISZTUSBAN ÉN JÖTTEM TESTBEN A FÖLDRE - ARRA HIVATOTT, HOGY BENNETEKET TANÍTSON.

Figyelemmel kell lennetek arra, hogy a testbe való belenemződésemet megmagyarázzátok. - Mert egy rossz szellem is megtéveszthet, amikor szavaimat használja, mert ismeri, de magyarázatot adni már nem tud.

Ugyanígy az éretlen szellemek sem tudnak magyarázatot adni, mert nem jutottak még el a teljes világosságra. Nem is kell hogy rossz szándékuk legyen, csak ők is szóhoz akarnak jutni. És most ugyanazt közlik, amit a földi életükben ismertek. De nem lehet őket tanító erőnek elismerni.

Hogy az ilyen éretlen szellemek megnyilvánulhatnak, az a befogadó beállítottságától is függ. Mert ha annak komoly a szándéka, hogy csak az igazságot kéri akkor az ilyenek akadályokat kapnak. A Földön is vannak prédikálók, akik csak arról prédikálnak, ami ismerős nekik - nem is rossz amit mondanak - de szellemük még nem világosította meg őket. Ugyanígy nyilvánulnak meg a túlvilágról szellemek, akik a Földön hasonló hivatalt töltöttek be, és most a hivatalukat a túlvilágról próbálják folytatni. Mivel az emberekkel lépnek kapcsolatba - akiknél túlvilági tanítókként mutatkoznak be - azok beállítottságuknál fogva vagy meghallgatják őket, vagy visszautasítják, aszerint, mennyire érett a lelke, akit tanítani akarnak. Mivel ezek a túlvilági lények maguk sem tudják, hogy: Én és az Atya egy vagyunk, /Ján 10,30./ ISTEN ÉS JÉZUS UGYANAZ - ÉN JÉZUSBAN LÁTHATÓ ISTENNÉ LETTEM! Ők mindig csak az ember Jézust látják, aki a Földön tökéletessé vált. De azt nem tudják, hogy a tökéletessé válás alatt mit kell érteni. Ezért igénybe veszik Isten emberi nevét, hogy tanításukat hitelesebbé tegyék.

Viszont hiányzik belőlük annak teljes felismerése, hogy közvetítésükkel nagy bűnt követnek el - különben valóban nem tennének így. Bennük még mindig az a nézet él, hogy a "Mennyek Országát" elviszik az emberekhez, ahogyan azt a Földön prédikálták. Ezért közléseik olyan benyomást keltenek az emberekben, hogy kifogástalan szellemi javakról van szó, amely a világosság forrásából érkezik.

Viszont a szellemben felébresztett érzi, ennek a szellemi jónak nem én lehetek a forrása, mert JÉZUSBAN MEGLÉVŐ ISTENSÉGEM nincs elég világosan kifejezve. Holott szavaim által ez legyen állandóan érthetővé téve. Jézus Krisztus Megváltó Művét csak akkor értik meg teljesen, és akkor ismerik el MEGVÁLTÓ munkámat, ha az emberek az igazságnak megfelelő ismeretet kapnak.

Tehát nem elég utalást adni, hogy legyetek bensőséges kapcsolatban velem. Hozzám szellemben és igazságban imádkozzatok, hogy így ki lehessen zárni mindent ami téves, vagy számotokra érthetetlen. Tehát ami lelketeknek nem hasznot, hanem kárt okoz.

Mert ellenfelem a legnagyobb buzgalommal dolgozik azon, hogy minden világosságot valamilyen árnyékkal elsötétítsen. De ott, ahol az igazságra törő akarat van uralmon, ott annyira nagy a világosság, hogy azt az embert az ellenfél nem tudja megtéveszteni.

Ami még homályosnak tűnik, arról kérdezzetek engem. Én megajándékozlak világosságommal, és ismételten bebizonyítom szeretetemet, amely mindnyájatokat világosságra akar vinni, hogy egykor mindnyájan boldogok legyetek.

                                                                                                Amen.

 

B.D.Nr.7044.                                                                                   1958. 02. 16.

Világosság angyala ruhájában az Ellenfél munkálkodik

Isten ellenfelének munkálkodása nem marad rejtve az emberek előtt. Ismeretet szerezhettek róla, és akarata szerint mindenki állást foglalhat vele kapcsolatban. Befolyása ellen védekezhettek - de alá is vethetitek magatokat neki. Szabadon dönthettek, és csak a magatok szabad akaratát kell tevékenységre indítanotok, hogy gondolkodva rajta kialakítsátok a magatok ítéletét. Azt valamennyien megállapíthatjátok, hogy Isten ellenfele a végidőben különösen tevékeny, és minden eszközzel hatalma alá akarja gyűrni az emberek lelkét. Tudomástok van róla, hogy az egész világon szégyenteljes tettek mennek végbe, és ez mind az Isten ellenfelére vezethető vissza. Erősen megdolgozza az embereket, és nagyon sokszor eléri a célját.

Sokkal többen megadják magukat befolyásának, mint amennyien visszautasítják. Csak azok tudnak ellenállni, akik átlátnak rajta, és elfordulnak tőle és cselvetéseitől. A rejtőzködéshez nagyon jól ért, és ezzel nagyon sok olyan embert is megtéveszt, akik nem akarnak hozzá tartozni. A fénylények ruhájába öltözködik, úgy viszi végbe csaló manővereit, és ezért sokan áldozatául esnek.

Ennek ellenére mégis az egyes emberen múlik, hogy annyi világosságot teremtsen magának, amelynek segítségével nem dől be ármánykodó játékainak. Ahol már mély sötétség borítja be az embereket, azok már továbbra is megmaradnak a sötétségben, mert jól érzik magukat benne, és nem kívánják a világosságot. Ez megmagyarázza, hogy Isten ellenfele épp ott tudja zűrzavart okozó játékait folytatni, ahol az emberek gondolkodása még zavaros. Tehát megvan rá az alap, hogy mindig nagyobb tévedést lehet terjeszteni. Mert az emberek nem vesznek maguknak fáradtságot, hogy valaminek utánajárjanak, és minden gondolkodás nélkül elfogadják a legvaskosabb tévedéseket is!  A végidőben különösen heves a küzdelem a világosság és sötétség között. A sötétség már nagyon mély, nem kívánják elhagyni, mert jól érzik magukat. Így csak nagyon ritkán kapnak bejárást a világosság hordozói. A világosság nem tör magának erőszakosan utat, ezért a tévedést nem lehet kiirtani a világból.

Ezt csak az ember akarata viheti végbe. Ez viszont kudarcot vall, mert amint az emberi sötétben felvillan egy igazi fénysugár - az ellenfél is azonnal meggyújtja a maga vakfényeit, és az ember ezekre jobban figyel. Viszont hatásukra a szem mindinkább rosszul lát, és mind mélyebbre jut, Isten szeretetének és világosságának hivalkodástól mentes sugárzását már nem tudja felismerni.

Amíg teljes komolysággal nem vágyódnak az emberek a világosságra, az igazságra, az isteni szeretet sugárzására - addig az ellenfél minden felismerés nélkül hatást tud gyakorolni. Az ellenfél hatása, hogy mindig jobban eltávolítja az embereket az igazságtól, a maga hazugságait igazságnak álcázza, önmagát pedig átöltözteti a világosságból való angyalnak.

Itt a vég ideje, amikor nagy a hatalma. De az egyes ember megtörheti ezt a hatalmat, HA ISTENHEZ FORDUL, MAGÁT ÁTADJA NEKI, ÉS TŐLE KEGYELMET ÉS ERŐT KÉR. Ekkor elkerüli az ellenfél csapdáit. Valóban olyan világosság lesz benne, ami végtelenül boldoggá teszi.

                                                                                                Amen.

 

B.D.Nr.7460.                                                                                   1959. 11. 21.

A Sátán tevékenysége a világosság angyalaként

Az utolsó .időben a Sátán minden eszközzel küzd, hogy a lelkeket megszerezze - és ezzel elveszítse. Trükkje: a lelket tévedésbe kergeti, hogy azt higgye, a helyes úton van. Közben az utakat úgy összezavarja, az emberek észre sem veszik, hogy az a mélységbe vezet.

De mindez azért lehetséges, mert az emberekben nincs komoly vágyódás, hogy a magasba vezető utat megtegyék. Megelégszenek annyival, ha azt mondják nekik:

"Ez az út a magasba vezet." Viszont maguk nem elég éberek, mert akkor észrevennék: ez az út lefele visz! Ellenfelem sokféle eszközt használ a megtévesztésre. Ezek mind eltérnek az igazságtól, és a csalások és megtévesztések egyetlen gombolyagját képezik. Viszont az álcázásuk olyan jó, hogy nagyon ébernek kell lenni, hogy az ember elkerülje.

A megtévesztések közül a legjobbnak tűnik neki Jézus édesanyja - akit először előtérbe helyez az embereknél, hogy aztán tisztelete és dicsőítése közben elfelejtsék az ember tulajdonképpeni földi célját, vagyis azt, hogy MAGÁVAL JÉZUS KRISZTUSSAL KERESSEN KAPCSOLATOT, MERT EGYEDÜL TŐLE FÜGG AZ EMBER LELKÉNEK MEGVÁLTÁSA.

Tehát látszatra egy helyes szeretet megnyilvánulást visznek végbe Jézus édesanyja iránt. De ennek kihatásai vannak, amiket el akar érni a Sátán! Azt ugyanis, hogy ezzel CSÖKKENJEN A SZERETET A MEGVÁLTÓ IRÁNT - AKI EZZEL MINTEGY HÁTTÉRBE KERÜL.

A földi életidő annyira rövid, hogy a cél elérése nem viselhet el kerülőutakat. Viszont az emberek hosszú kerülőutakat tesznek, AMELYEK NEM VEZETNEK A NAP MINDEN ÓRÁJÁBAN JÉZUS KRISZTUSHOZ, HOGY NÁLA MENEDÉKET KERESSENEK. A hozzá való kapcsolódás annyira fontos, hogy azt nem lehet elég sokszor megtenni. Jézus anyjának minden megdicsőítése már ez okból is eltérést jelent a tulajdonképpeni élettörekvéstől. Isten ellensége ezt a kapcsolatot akarja minden eszközzel megakadályozni. Ez akkor sikerül neki a legjobban, ha az emberek gondolatát minél inkább Máriára irányítja. És ez a szokatlan jelenések által lehetséges is. A jelenések előidézője ő maga, amennyiben a fény angyalának az álarcában láthatóvá válik azoknak az embereknek, akik KÜLÖNÖSEN ALKALMASAK A TERMÉSZETFÖLÖTTI DOLGOK ÉSZLELÉSÉRE.

A jelenések alkalmával megmond olyan dolgokat, amelyeket felismert mint jövőbeli eseményeket. Ezzel a hitelesség benyomását kelti, holott ez csak egy álcázó manőver, hogy annál nagyobb zavart keltsen. És mindig a titokzatosság kabátjába bújik, mindig rejtett dolgokat említ, és gyakran megtiltja a nyilvános közreadást. Ekkor ugyanis hazugságai felismerhetővé válnának. Mindig csak rejtett nyilatkozatokat ad, mert nincs pontos ismerete. Világos pillanataiban felismeri az idő komolyságát, amikor elveszik tőle a hatalmát. De nem tudja abbahagyni, hogy ne követeljen magának tiszteletet és dicsőséget. Ezt az álcázott fényjelenség száján keresztül teszi, amennyiben templom, vagy oltár építését követeli, ahol neki hódolnak - mert ilyen jelenségek mögé rejtőzik. Egy nem jó szellem felismerésének legbiztosabb jele, hogy megköveteli, adjanak neki a világ nyilvánossága előtt tiszteletet.

Egy igazi, a világosságból való lény mindig Jézus Krisztusra utal, mindig az Ő Megváltó Művét említi. Soha nem követel külsőségeket - templom, vagy oltár építését - hanem az embereket arra tanítja, szeretettel önmagukat alakítsák át Isten templomává. Az igazi világosságbeli szellem rejtett utalásokat nem tesz, hanem kihirdeti, amit minden embernek tudnia kell: közel a vég, és az emberek változzanak meg! Az igazi világosságbeli lény nem követel órákig tartó forma-imát, hanem arra indítja az embereket, lépjenek Jézus Krisztussal eleven kapcsolatba, mert az üdvösséget csak nála lehet keresni, és általa megtalálni. /Ján. 14,6-7./

Tehát az emberek ne vegyék komolyan az ilyen jelenéseket! Ezek csak emberek által feldíszített események. Egész primitíven jelentek meg, és csak azután lettek szokatlan élménnyé alakítva. A talaj jó volt, mert ezek az emberek már túl mályen belegyökeresedtek a maguk "Isten-anya tiszteletükbe" és ezért már apró események is lázasan dolgoznak bennük, és megteremtették az alapot, hogy mindig valószínűtlenebb dolgokat is elhiggyenek.

De ezek semmi esetre sem valódi isteni-szellemi jelenségek, hogy megerősítenék a Mária tiszteletének hitét az emberekben. Ő NEM AKAR FIA - JÉZUS KRISZTUS ELÉ LÉPNI, ha valamikor meg is jelenne, állandóan Jézust és Megváltó Művét akarná kihangsúlyozni.

Mert az ember célja az, és az is marad, hogy Jézus Krisztusban egyesüljön Istenével. A nap minden órájában erre kell törekedni, mert ez az egyetlen helyes út, ami az örök boldogsághoz vezet.

                                                                                                Amen.

 

B.D.Nr.6782.                                                                                   1957. 03. 12.

Valódi és hamis próféták

Bármennyire készülődnek a sötétség erői, hogy az igazságot elnyomják - az mégis győz, akkor is, ha a tévedés sok áldozatot követel. Akiben komoly akarat van az igazság elérésére, az a tévedést felismeri tévedésnek - és így az már nem jelent veszélyt neki.

Hogy a legtöbb ember mégis elfogadja a tévedést, az abból adódik, hogy a tévedés akár anyagi, akár szellemi téren bizonyos előnyöket ígér. Az emberek állandóan a maguk előnyét keresik. Az igazságot nem szeretik magáért az igazságért. Nekik valami előny kell, ami az igazsághoz kapcsolódik, és csak azután hajlandók azt elfogadni.

A tiszta igazság mindent világosan bemutat, és az emberek szeme elé állít. Az embernek csupán annyiban hozhat "hátrányt", hogy megmutatja, mi mindent kell még legyőznie. Ezért nem talál tetszésre. Az ember inkább elfogadja ami nem igaz, mert az előnyösebb, vagy kívánságának jobban megfelel.

Ezért nem akarnak az emberek semmit sem hallani arról, hogy a Föld egyszer elmúlik, és elpusztul rajta minden élet és teremtmény. Viszont elfogadja azt ami nem igazság, hanem hazugság, csak betakarták az igazság fedőkabátkájával. Azt elfogadja, mert némi reménységet nyújt. De a tiszta igazságot visszautasítja, mert bizonyos kötelességet róna rá. Azt ugyanis, hogy a biztos vég elkövetkezte miatt lelkileg fel kellene készülnie rá.

Mindig lesznek próféták, akik Isten megbízásából a vég bekövetkezését hirdetik. De olyanok is lesznek, akik Isten ellenfele megbízásából beszélnek, és mint hamis próféták megpróbálják Isten közléseit elerőtleníteni. Az embereknek ígéreteket tesznek, a biztos végre nem utalnak, hanem megpróbálják azt elkerülhetőnek beállítani. És ezek a hamis próféták, akik mindinkább nagyobb visszhangot keltenek. Mert az emberek nem szívesen hiszik el, hogy itt a vég, inkább azt fogadják el, ami előnyöket biztosít, és nem ijeszti fel őket álmaikból.

Aki teljesen ismeret nélkül él annak nehéz megítélni mi az igazság, és mi nem az. De aki már szerzett magának némi szellemi ismeretet, az csak használja fel azt az igazság vagy tévedés próbakövének, és kérdezze meg önmagától: mi ennek a tanításnak a célja, és mit követ? Magasabb ismeretet akar közvetíteni az embereknek? A lényeket akarja nemesebbé tenni? Segítséget akar adni az anyagtól való eloldódáshoz? Ekkor isteni az eredete, és mint igazság helyt állhat. De ha olyan szándék ismerhető fel, hogy szebb és jobb földi jólétet teremtsen, és ezt az ÁJTATOSSÁG KABÁTKÁJA alá rejti - akkor ez a tanítás gondolkodás nélkül elvethető mint tévedés - mert Isten ellenfele juttatta a világba. Ő és követői a vég bekövetkeztét nem akarják elfogadni. Megbízásából sok hamis próféta lesz a végidőben, akik meg akarják bolondítani azokat is, akik számolnak a vég bekövetkeztével. Zavart akar kelteni, amennyiben a valódi prófétai bejelentéssel szembeállítja a maga hamis prófétai szavait. Ezért a végidőben mindig nagyobb lesz a sötétség, és akinek van világossága, az óvja - nehogy kioltsák azt. Meg tudja óvni, ha van benne elég igazságérzet, és érvényesülni engedi Isten szavait.

De akinek az isteni szeretet szelíd fénye nem elég, és szeme a vakító fényeket keresi - az már nem gondozza a maga kis világosságát, hogy az világítson neki a sötétben. És Isten ellenfele könnyen kioltja neki. Sikerült a trükk, fellépett mint Isten angyala, és megtalálta áldozatát. Ebben az emberben a világ utáni kívánság győzött.

Az emberek szívesebben hallgatják Isten ellenfelét, mert az megkérdőjelezi a hamarosan bekövetkező pusztulást, a régi elmúlását, és az új érkezését. Az emberekkel elhiteti, hogy MAGUK HATÁROZHATJÁK MEG JÖVŐJÜKET. ERRE AZ ELŐNYRE VÁGYÓDNAK, és már ezen is felismerhető a sátáni tevékenység. Elhiteti, hogy fel lehet tartóztatni az Isteni Megváltó Terv kivitelezését - vagy más irányba lehet fordítani. Ez is a vég jeleihez tartozik.

Isten ellenfele még sok támadást intéz az igazság ellen. Különösen ott lesz tevékeny, ahol nincs ellenállás azáltal hogy az abszolút igazságra törekednének az emberek. Ott könnyű a dolga, ott a hazugságát nem ismerték fel. De nem tud megtéveszteni ott, ahol Istenért és igazságáért tevékenykednek. Ezeket Szellemem megvilágosítja, és ezért állandóan képesek megkülönböztetni az igazságot a tévedéstől.

                                                                                                Amen.

 

B.D.Nr.6728.                                                                                   1957. 01. 04.

A tanító kötelessége: a tananyagot kivizsgálni

Mindaddig nagy felelőtlenség az embereknek szellemi anyagot ajánlani, amíg nincs kivizsgálva, hogy megfelel-e az igazságnak. Mindenki, aki magát hivatottnak érzi hogy embertársait tanítsa, teremtsen benső meggyőződést magának, hogy amit tanít, az tiszta igazság. A meggyőződést úgy szerezheti meg, ha a szerzett tudást komoly vizsgálatnak veti alá.

A vizsgálatot az én támogatásommal kell végbevinni. Bensőségesen kérjen, hogy világosítsam meg szellemét, helyesen vezessem gondolatait, és óvjam a téves gondolatoktól. Az igazságot a tévedésektől csak ezután lesz képes elválasztani. Csak ekkor lesz igazi szolgám, szavam igaz hirdetője, aki áldásosan dolgozhat a Földön az emberek között.

De aki minden gondolkodás nélkül továbbítja a szellemi értékeket - mert maga is éppilyen gondolkodás nélkül fogadta el - az nem áll az igazi helyen. Az nem hirdetője szavamnak, nem az én szolgálatomban áll, hanem azt szolgálja, akinek a munkálkodását nem lehet áldásosnak mondani az emberek között. Embertársaival szemben felelőtlenül viselkedik, tévedésbe viszi őket, és még hitet is követel hozzá. De felébredt-e már benne a gondolat, vajon neki nem tanítottak-e tévedést? Ha erre a lehetőségre nem gondolt, úgy ez goromba mulasztással elkövetett bűn, mert szellemi kincsét nem gondolta át komolyan.

Amikor valaki értem dolgozik, akkor az sem ismeretlen előtte, hogy nekem ellenfelem van. Nem ismeretlen az, hogy a világosság és sötétség szemben áll egymással. Tehát tudja, hogy az ellenfél munkája a világosság elsötétítését célozza. Tudja, hogy a Sátán szétszórja a tévedéseit, hogy az igazságot elerőtlenítse. Magának is óvakodnia kell, nehogy tévedésbe essen. Támogatásomat kell kérnie, hogy védjem meg az ellenfelemtől, a tevékenységétől, és a tévedés elfogadásától.

Ha ezt komolyan megteszi, úgy kormányozom gondolatait, felismeri a szellemi értéket, és biztos lehet abban, hogy gondolkodása tisztulni fog. Mert senkit nem hagyok téves gondolkodásban, aki. az igazságot kéri tőlem. De aki elmulasztja a kérést, és mégis azt hiszi hogy igazságban él - az téved. A tévedésekkel teleszórt ismeretekkel magának kell megküzdenie. És teljes felelőtlenség, ha téves ismereteit továbbadja. Az illető óriási vétket vesz magára - de tudni kell, hogy hallgatóinak is ugyanazt kell tenniük. Amikor a tanítást kapják, mindjárt kérjék tőlem az igazság felismerését. Majd megvilágosult gondolkodást kérjenek, hogy felismerjék az igazságot. Ti a világban mindent megvizsgáltok, hogy az mennyit ér. Vizsgáljátok meg ugyanígy a szellemi javakat is, és gondolkodás és megfontolás nélkül ne fogadjatok el mindjárt mindent? Csak káros lesz ami nem felel meg az igazságnak - lelketeknek nem hoz áldást, mert a lélek csak az igazságon keresztül érhet célhoz. Aki embertársai tanítója akar lenni, annak előzőleg meg kell bizonyosodnia, hogy mit akar nyújtani. Csak ha biztos a tananyagban, ha annak igazságáról meg van győződve, csak akkor adja tovább. Ezt a meggyőződést nem szerezheti meg iskolaszerűen, hanem mindenkinek magának kell megszereznie. Kívánni kell a tiszta igazságot, bensőséges kapcsolatban az Örök Igazsághoz kell fordulnia, hogy részesüljön belőle. Ekkor már az igazságot tanítja amikor engem akar közel vinni az emberekhez, és tevékenysége áldott lesz.

                                                                                                Amen.

 

B.D.Nr.5861.                                                                                    1954. 01. 24.

Hamis Krisztusok és hamis próféták

Újból megismétlem: szaporodnak a jelek és csodák, amiket szolgáim és ellenfelem visznek végbe. Sok hamis Krisztus és hamis próféta lép fel, hogy elerőtlenítsék a Sötétség Fejedelme megbízásából amit igaz szolgáim tanítanak és tesznek. Azt akarja, hogy a csodák és jövendölések kételkedést keltsenek - és így az embereket mindig mélyebb zűrzavarba kergessék.

A hamis próféták csodái csak annyiból állnak, hogy megnövelik a földi gazdagságot és hatalmat. Amit véghezvisznek, az nem a szeretet tette. Olyant tesznek, amit földöntúli erők hatásának adnak ki holott csak anyagi javak halmozódásai. Ezzel is elárulják, hogy aki ezt teszi, az anyag ura.

Viszont valódi csoda a szenvedő és elgyengült emberiségen véghezvitt irgalmas cselekedet műve. A valódi csoda: föntről jövő és megnyilvánuló erőhatás. Valódi csodát csak az visz végbe, aki mint szavam igaz hirdetője tevékenykedik a Földön. Azok teszik, akik megvallanak engem és szavaimat a világ előtt, és akik felébresztik és elevenné próbálják tenni a belém vetett hitet.

Azok is valódi próféták, akik akaratom szerint meghirdetik az embereknek, milyen események előtt állnak. Azért választottam őket, hogy a meghirdetett szót összekössék a hit erejének bizonyítékaival, ezáltal az emberek felismerik milyen erő és Szellem által tevékenykednek.

A végidőben sok hamis próféta lesz, és csodáikkal az embereket meg akarják zavarni. Ellenfelem ugyanolyan eszközökkel fog dolgozni mint én, és az embereket könnyebben elhódítja, mert nem hirdet végpusztulást, hanem folytonos földi jólétet és felemelkedést ígér.

Csodái abban állnak, hogy az földi, anyagi növekedést mutat. Az ő csodái az embert megszédítő ANYAGI HALADÁS. Jövendölése a gazdagság, a megtiszteltetés, és földi eredmények ígérete, az építkezés és földi tökéletesség világa - és ezért jövendöléseinek nagyobb figyelmet szentelnek. Az emberiség ezáltal mindinkább elfordul az igazitól és valóságostól, attól, amit földi képviselőim mondanak nekik. Azt, hogy az emberiség a vég bekövetkezte előtt áll hogy nem lehet megmenteni minden anyagi dolgot. Biztos, hogy a véggel szembe kell nézniük, ha nem az én szavaimnak hisznek, hanem azoknak a szavaknak, amelyeket a Sötétség Fejedelme befolyásol. Azok szavait hiszik, akik szintén csodákat csinálnak az ellenfél erejével - akik hatalmasak a Földön, mert kiszolgáltatták magukat azoknak az erőknek, akiknek a tevékenységét mindig fel lehet ismerni.

Azokból nem beszél szeretet. A szükséget szenvedő ember számára szavaikból nem ismerhető fel a segélynyújtás. Felhasználják szavaimat, kiemelik nevemet hogy valódi prófétának számítsanak. De ahol nem a szeretet munkálkodik, ott nincs jelen Szellemem. És ott sem valódi isteni csodát nem tesznek, sem valódi prófétai szavakat nem mondanak. Viszont ellenfelem tevékenysége határozottan felismerhető, mert mindent megpróbál az utolsó időben, hogy kicsi nyájamat szétszórja, és megnyerje magának.

Az idő elérkezett. Ezért mindenre figyeljetek amit mondok, hogy különbséget tudjatok tenni a jó és rossz. - a világosságot és elvakítást szolgáló dolgok, a valódi és hamis, az igazság és hazugság között. Nehogy annak a kezei közé kerüljetek, aki el akar pusztítani benneteket.

                                                                                                Amen.

 

B.D.Nr.4794.                                                                                   1949. 12. 07.

A vezető és tanító életvitele döntő az igazság érdekében

Igen fontos nektek embereknek, hogy az igazságban oktassanak bennetek, hogy ahhoz a szellemi irányzathoz csatlakozzatok, amely az igazságot képviseli, amelynek a vezetőit és tanítóit maga Isten oktatja. Vagyis akik lehetővé teszik, hogy bennük Isten Szelleme munkálkodjon.

Akik azt állítják magukról, hogy Isten igazságának képviselői, azoknak életvitelén lemérhetitek, menynyire élnek az igazságban. Ez a mérce, ezen mindig lemérhetitek tanításuk milyen értékű. Tehát először mindig arra figyeljetek, hogy a vezetők és tanítók, akik egy szellemi irányzat képviselői, maguk hogyan viszonyulnak az isteni parancsolatokhoz, az Isten és felebaráti szeretet parancsához. Egyedül csak a beszédjükön keresztül ne foglaljatok állást. Azt nézzétek, ők maguk hogyan valósítják meg azt, amit tanítanak. Ez lesz a döntő.

Csak a szeretetben való élés sorakoztatja be az embert Isten szolgálatába. Csak az Isten akarata szerinti életvitel teszi az embert a Szellemi Birodalom várományosává. A gondolkodása is csak ezáltal lesz helyes. Az igazságot csak az ismeri fel, aki Isten parancsait teljesíti. Szelleme nagyon felerősíti ítélőképességét, mert ez a szeretetben való élés következménye.

Tehát állandó bizalmat adhattok annak az embernek, akinek életvitele megfelel Isten akaratának. És ha egy bizonyos szellemi irányzatot képvisel, úgy biztos, hogy Istenért és Birodalmáért tevékeny, mert Isten soha nem engedi hazugságban élni azt, aki hozzá törekszik, és az igazságban akar élni.

Tehát az ember akarata mindig előtérben van, és Isten is ennek alapján fogadja el, vagy fordul el tőle - hogy az illető akarata jó vagy rossz, igaz vagy téves.

A helyes akarat az Isten iránti teljes alázat és engedelmesség. Az ilyen ember nem akar soha előtérbe jutni, nem akar földi előnyöket, nem akar elismerést, dicsőséget vagy tekintélyt, magas állást elérni. Csendben, szerényen szolgálja Istent, érzi, egyedül az igazság vezet Istenhez. Az emberek iránti szeretete pedig arra készteti, hogy azokat is Istenhez szeretné vezetni.

Tehát a tanítókat Isten maga tanítja, de ezt a rendkívüli előnyt csak a szeretet hozza meg nekik. Ezért éljen szeretetben mindenki, aki igényt tart rá, hogy tanítását igazságnak, és Istentől kapott ismeretnek elismerjék.

Ahol a magát Isten szolgájának nevező embernél hiányoljátok a szeretetet, ott a szellemi javakat is utasítsátok vissza, mert az nincs fentről, az vakfény, amely a jámborság kabátkájába bújt, hogy terjedjen.

Ezért vizsgáljatok meg mindent, kérjétek Isten támogatását, hogy helyesen ítéljetek. Vizsgálat nélkül ne fogadjatok el semmit, hacsak nincs biztosíték, hogy Isten magasból érkező szavát kaptátok. Vizsgáljatok meg mindent, amit nektek Istenre vonatkozóan nyújtanak - és a legjobbat tartsátok meg. Isten ezt így akarja, hogy Szelleme hatékony legyen bennetek.

                                                                                                Amen.

 

B.D.Nr.8290.                                                                                   1962. 10. 03.

Hamis Krisztusok és próféták 

Már földi vándorlásom idején óvtalak bennetek a hamis Krisztusoktól és hamis , prófétáktól. Tudtam, hogy ellenfelem ellenem és a belőlem való igazság ellen fog dolgozni. Óvásaim még most is érvényben vannak, nehogy áldozatul essetek a hamis Krisztusoknak és hamis prófétáknak.

De amikor hamis prófétákról beszélhetünk, akkor kell lenniük valódiaknak is! Ezért nem dobhattok mindent félre, amit rólam átadnak nektek, mert én a valódi próféták száján keresztül adok hírt magamról. Számomra ugyanis nagyon fontos, hogy a tiszta igazság a kezeitekbe jusson.

Tehát a téves szellemi értékkel ne utasítsátok vissza a valódit is! Mert amíg a vég el nem érkezik, én mindig megnyilvánulok azokon az embereken keresztül, akiknél megvannak az előfeltételek. Ilyen alapon szólítom meg azokat, akik igaz szolgaként töltik be hivatalukat, és a tőlem kapott szellemi kincseket kiviszik a világba.

Enélkül hogyan lehetne az igazságot eljuttatni a Földre, amikor az akarati szabadság megtartása miatt nem szólíthatom meg az embereket hangosan és érthetően a magasból? Mindenkinek joga és kötelessége, hogy mindent megvizsgáljon, amit mint igazságot eléje terjesztenek. Erre akkor lesztek képesek, ha engem, az Örök Igazságot segítségül hívtok. Csak legyen bennetek jóakarat, és biztosan megkülönböztetitek az igazságot a tévedéstől. Azonkívül magam adtam át nektek az igazság felismerésének a jegyeit, amikor azt mondtam: akkor igaz, ha ezzel hírt adnak nektek Jézus Krisztusról és Megváltó Művéről. Ezek alapján hitelt adhattok minden szellemnek, akin keresztül azt a hírt kapjátok, hogy: JÉZUS KRISZTUSBAN ÉN VAGYOK A MEGVÁLTÓTOK.

Az emberek tehát nem mehetnek el Jézus Krisztus mellett. A Megváltás Művét meg kell érteniük. Mindenről tudniuk kell, ami a Megváltás Művének alapjait szolgálja. Tehát azt, hogy Jézusban, az emberben ÉN TESTESÜLTEM MEG. Ez igen fontos ismeret ahhoz, hogy az emberek céljukat elérjék, ezért magam adom meg hozzá az igazságnak megfelelő magyarázatot. Ezeket kinyilatkoztatásaimon keresztül adom, amelyeket alkalmas eszközeimen keresztül vezetek a Földre.

De az én kinyilatkoztatásaimat soha nem lehet azokkal a médiumi közlésekkel azonosítani, amelyeket az emberek médiumokon keresztül kapnak a Szellemi Birodalomból.

Megkülönböztetést kell tennetek az én tevékenységem, - tehát Istennek az emberek szellemén keresztül végzett tevékenysége - és a különféle szellemek tevékenysége között, amelyek elérik az embereket, de azok nem tudják megállapítani, hogy kitől ered. Viszont ha valaki komolyan vizsgálódik, annak szíve megmondja, hogy milyen szellem beszél hozzá. Tehát mielőtt valamiről komoly ítéletet mondanátok, megfontolt vizsgálódást kell folytatnátok. Mert engem hazugnak nem mondhattok, amikor már földi életemben megígértem Szellemem tevékenységét. Magam mondottam: "Elküldöm a Vigasztalót, az Igazság Szellemét, és az minden igazságba bevezet titeket." "Aki megtartja parancsolataimat, az szeret engem, én is szeretem, és kinyilatkoztatom magamat neki." "Isten tanít mindnyájatokat." "Aki hisz bennem, annak oldalából az élő víz folyamai áradnak."- ahogy az írás mondja. Amikor én szükségesnek tartom, hogy az emberiség ismét megkapja az igazságot - mert szellemi sötétségben vándorolnak - akkor ti engemet ebben valóban nem tudtok megakadályozni.

Kinyilatkoztatásaimon keresztül a kereső embernek felvilágosítást adok minden összefüggésről - Örök Megváltó Tervemről kap oktatást - és mindannak a kezdetéről és végéről értesül, ami létezik. ismeretet adok sok tévtanításról is, amelyeket ellenfelem helyezett a világba, hogy a szellem sötétjébe tarthassa az embereket.

De szavaim által ezeket a tévedéseket mindig helyesbíteni lehet. Mert azt is mondtam: "Menny és Föld elmúlnak - de szavaim mindörökre fennmaradnak."

Viszont az én szavam alatt mindig csak a tiszta igazság értendő. Mert minden tőlem érkező tiszta szellemi érték folytonosan torzítást szenved a tökéletlen emberek részéről - amit azonban szabad akaratuk miatt nem akadályozhatok meg. Ezért ismételten gondom lesz arra, hogy az emberek mindig megkapják a tiszta igazságot.

Magam mondtam a szavakat: „Szellemem minden igazságba bevezet titeket!" Gondoljátok meg, egykor én az igazságot hoztam néktek! Vajon miért volt szükség erre a kijelentésre? - Azért, mert előre láttam, az igazság nem marad meg tisztán!

Tehát adjatok hitelt a fentről érkező közvetlen kinyilatkoztatásoknak - előrebocsátva - ha azok tőlem származnak. Ezt pedig arról ismerhetitek fel, hogy Jézus Krisztusban való emberré válásom mindig említést kap.

Ha Megváltó Művemről már felvilágosítást kaptatok, akkor ezeket a szavaimat is megértitek: "...legyenek bűneitek vörösek mint a vér, én mégis hónál fehérebbre moslak benneteket..!" Mert életemet ezért adtam oda a kereszten! Ezért vettem magamra a legkeservesebb fájdalmakat és kínokat! Ki akartam engesztelni értetek a bűnöket, hogy amint engem és Megváltó Művemet elismertek, és bűneitek bocsánatát kéritek - megszabaduljatok tőlük.

Örök Megváltó Tervem nem alapszik az emberek értelmi gondolkodásán, semmiféle logikán - mert végtelenül sok eszköz áll rendelkezésemre, hogy elérjem végső célomat: minden egykor elbukott lény visszatérését hozzám.

Viszont Örök Rendem Törvényétől - amelyen Megváltó Művem is felépül - soha el nem térek. Ha én Jézus Krisztusban nem teljesítettem volna a Megváltás Művét - ezer földi megtestesülés sem lenne elég, hogy kiengeszteljék és megsemmisítsék az egykori elfordulás vétkét. Ezért szálltam alá a Földre, hogy meghozzam ellenfelem hatalmából való szabadulástokat. Aki a Megváltás kegyelmeit nem veszi igénybe, akinek a földi élet nem hozza meg hogy a legnagyobb szerencsétlenségtől megszabaduljon, aki a túlvilágon sem veszi igénybe a neki felajánlott segítséget - tehát nem engedi hogy elvezessék hozzám, Jézus Krisztushoz annak számtalan teremtési formán kell újból átmennie. Ezek után jogosan beszélhet a Földön való újramegtestesülésről. De ez csak akkor megy végbe, miután ÖRÖK IDŐK elteltek, és a lény mint ember újra eljut odáig, hogy leteheti az akarati próbáját a Földön.

Az biztos, hogy igazságosságom minden elkövetett vétekért engesztelést követel. Viszont az is biztos, hogy csak én tudom, az engesztelést milyen formában lehet teljesíteni, amikor az ember szabad akarattal nem akarja vétkei terhét elhozni nekem a kereszt alá.

                                                                                                Amen.

 

B.D.Nr.8077.                                                                                   1962. 01. 11.

Isten Szelleme nem mond ellent önmagának

Nyugodtan képviselhetitek szavaimat mint tiszta igazságot, mert gondolataitokat úgy vezetem, hogy azonnal felismerjétek, ellenfelem hol tolakodott közbe, hogy az emberi gondolatokat megzavarja. Én a tiszta igazságot adom, hogy elterjedjen. Akihez közvetlen formában eljuttathatom, az képes tanítani. Az mindig minden érvet meg tud cáfolni, amit embertársai felvetnek. Akarom, hogy az igazság áttörjön, hogy a sötétséget elhajtsátok és világosság legyen, azaz hogy az emberek helyesen tudjanak gondolkodni. De ez szabad akaratot követel, ezért nem lesz könnyű dolog. Viszont az ember maga felelős, hogy igazságban, vagy tévedések között mozog-e. Magam sok világosságot adok, amit csak el kell fogadni, ha lelke kiérlelődését komolyan veszi. Ezért adom azt a felvilágosítást is, hogy soha nem kell attól félnetek, hogy Szellemem ellentmondana önmagának. Minden eszközömön keresztül, mindig ugyanazt az igazságot vezetem a Földre. Ami kinyilatkoztatásaimmal ellentétes, az mind ellenfelemtől származik.

Könnyen felismerheti mindenki - aki az igazságot komolyan veszi - hogy az én Szellemem nyilvánul-e meg. MERT MEGKÜLÖNBÖZTETŐ KÉPESSÉGET ADOK, mert úgy érzi, mintha magam szólítottam volna meg. Viszont szavaimat a szívével kell elfogadnia, és nem az értelmével. De aki előítélettel kezd a vizsgálódáshoz - az már képtelen a helyes megítélésre. Akkor már túlsúlyba került az értelme, és túlharsogja szíve érzéseit. Viszont én csak a szíveteken keresztül szólok hozzátok. Ezért amikor direkt, vagy szolgáim által közvetítve szólok hozzátok - nyissátok meg szíveteket.

Tehát AKARJATOK BESZÉLNI VELEM, és valóban, gondolkodástok megvilágosodik. Megértitek, ami azelőtt érthetetlen volt. Képesek lesztek világos döntések hozatalára. Boldogok lesztek, hogy hangomat halljátok - hiszen minden gyermekemhez beszélni akarok, mindenkihez aki vágyódik, hogy meghallja hangomat.

                                                                                                Amen.

 

B.D.Nr.7584.                                                                                    1960. 04. 23.

A szellemi javak komoly vizsgálata Isten segítségével

Azt a jogot, hogy dönthessen, egy embertől sem veszik el. De ehhez tudnia kell: egyedül az értelem még nem garantálja, hogy helyesen ítélt. Akkor sem, ha ez az értelem nagyon fejlett. Ez különösen a szellemi javak megítélésére szól, ahol bizonyítékokat nem lehet felsorakoztatni. Hogy valamilyen ismeret megfelel-e az igazságnak vagy nem, azt az ember csak akkor tudja megítélni, ha gondolatainak megvilágosodását tőlem, az Istentől kéri. Enélkül képtelen helyes vizsgálatra, és helyes ítélethozatalra.

Az embernek joga van arra, hogy amit nem tud elfogadni, azt visszautasítsa. Természetesen feltétel, hogy jóakarattal és előítélettől mentesen vizsgálódjon. Tehát ne higgyen vakon, és gondoljon át mindent aminek elfogadását tőle megkövetelik. De kérje hozzá Isten támogatását, hogy Szelleme helyesen tanítsa. Ez egy helyes igazság utáni vágy - és megkapja az igazságot, fel is ismeri mint igazságot.

De igazságként sokféle dolgot tárnak az emberek elé - amelyek egymásnak is ellentmondanak. Ilyenkor önmagának kell döntenie, hogy kikutassa az egy igazat. Aki azt hiszi, hogy egyedül az értelmével rájön az igazságra, az biztos lehet benne, hogy mégjobban belebonyolódik a tévedéseibe. Az igazság ellenfele, a Sötétség Fejedelme is képes az értelem befolyásolására. És el is követ mindent, hogy az embert az igazságtól eltérítse, tévedésbe vigye!

Az ember védekezhet a téves eszmék ellen, ha Istenhez fordul és arra kéri, ajándékozza meg az igazság megismerésével. Ezért senki sem élhet azzal a kifogással, hogy ő képtelen döntés hozni az igazság és tévedés között. Amint Istennel kapcsolatba lép, amint Szelleme megvilágosulását kéri, érzés szerint rájön, hogy a felajánlott szellemi értéket elfogadhatja-e vagy sem. Belső biztonság lesz benne, hogy helyesen ítélt, és tudja, ítéletét nem maga alkotta. Gondolkodását Isten világosította meg.

De a helyes ismeret megtételéhez mindig hozzátartozik a jóakarat is. Az értelem embere nem vizsgálja meg önmagát, mi indítja arra, hogy elfogadja, vagy visszautasítja a nyújtott ismeretet. Nála csak az értelem dolgozik, és az saját utakon jár. Istent nem kéri tanácsért, hanem képesnek tarja magát a kivizsgálásra. Ezért téved gyakran. Isten nem akarja, hogy őt kihagyják - azonkívül minden igazság tőle indul. Másrészt azért nem lehet egy kivizsgálást elengedni, mert egy ember állítólag képtelennek érzi magát a helyes döntésre. De nem hivatkozhat mások ítéletére, amit gondolkodás nélkül elfogadott - mert így kívánták tőle. Az eleven hitre magának kell eljutnia. Ez pedig azt követeli, hogy gondolkodjon azon amit tanítanak neki. Istent csak az eleven hit érdekli - és csak azt értékeli. Szálmára a formaszerinti és halott hit - nem hit. Ahhoz, hogy döntést hozhassatok ismételten lesz alkalmatok, hogy állást foglaljatok egyik vagy másik tanítás mellett, egyáltalán a nyújtott szellemi értékek között.

Jól teszitek ha ilyenkor Istenhez fordultok, mert ő, az ÖRÖK IGAZSÁG viszi végbe hogy elfogadjátok az igazságot. Ő helyezi szívetekbe a képességet hogy saját ítéletet tudjatok hozni, ítéletet ami megfelel az igazságnak. Csak a magatok erejében ne bízzatok! Ha Isten nem kapcsolódhat be a döntésbe a ti szabad akaratotok miatt, akkor a magatok akaratát nem irányítottátok feléje, és nem kértétek megvilágosító kegyelmét: akkor más kapcsolódik hozzátok, és az csak az értelmeteket szolgálja. Ilyenkor viszont mindig jobban eltávolodtok az igazságtól, mert az ellenfél addig nem nyugszik, amíg a célját el nem érte.

                                                                                                Amen.

 

B.D.Nr.5182.                                                                                    1951. 08. 01.

Isteni szó - Médiumi közlés - Álcázás

Elfogadom azt aki szolgálni akar nekem, és a szőlőskerti munkát magam osztom ki rá. Mert egyedül én tudom Birodalmamban ki milyen munkákra képes. Az enyémek szolgálhatnak nekem tudatosan vagy öntudatlanul is - azaz tudhatják, milyen hivatalt néztem ki számukra. De szívük is hajthatja őket tettekre, és ezt is szőlőskerti munkának tekintem. Maguk nem is tudják, hogy a vég-előtti idők megváltó munkáiban hűségesen résztvesznek.

Egy valaminek azonban mindenkinél meg kell lenni és ez a hozzám és embertársaikhoz való bensőséges szeretet. Enélkül nem tud értem és Birodalmamért dolgozni. Ez a bensőséges szeretet - azaz szeretetparancsom teljesítése - közvetíti az erőt szolgáim áldásos munkájához. Mivel az értem való szolgálat megköveteli hogy legyenek bizonyos ismeretei, azokat is csak önzetlen szeretetszolgálattal lehet megszerezni. Az ismerettel együtt erőt is vezetek szolgámhoz, és ő mindkettőt önzetlenül használhatja az én akaratom szerint.

Megérthetitek, a szőlőskerti munkának az is előfeltétele, hogy örök igazságaimról ismerete legyen. Ez egyúttal FÖLDI SZOLGÁIM ISMERTETŐ JEGYE IS, mert náluk állandóan választ kaptok minden kérdésre ami reám, és Birodalmamra vonatkozik. Kell, hogy bizonyos fokú ismereteik legyenek, ami igazi képviselőimmé teszi őket. De állandóan vizsgáljátok, hogyan és milyen módon szerezték meg, mert szavahihetőségükre döntő mérték az ismeret eredete és értéke.

Igazi képviselőimet állandóan magam tanítom, az igazságot csak én oszthatom ki, mint az igazság forrása. Mindenüvé elvezetem, ahol megvannak a feltételek, ahol az emberek mint hűséges szolgáim értem munkába állnak - hiszen szavaim hirdetéséhez emberekre van szükségem.

Azokhoz is beszélek, akik befele figyelve hallják meg hangomat, akik a hozzám való hitből és szeretetből beszélnek velem, és Szellememet kérik. Megadok mindent ezeknek az embereknek, megadom hogy mit vigyenek el embertársaikhoz, hogy elterjedjen az igazság. De hitnek és szeretetnek is kell lenni bennük, mert e nélkül nem beszélhetnek embertársaikhoz.

Befelé csak a hívő ember hallgatózik, és csak a szerető szív érti meg hangomat. Az ilyen emberrel tehát bensőséges kapcsolatba lépek szavam által. A szó belőlem folyik, bizonyságot ad rólam. A szavakat magam mondom neki - énem kisugárzása érthető gondolatokká formálódik, vagy mint zengő hang szólal meg a szívében.

Amikor a Szellemi Birodalom üdvözült lényeit akarom boldoggá tenni, közvetett módon is hozzátok vezethetem szavaimat - amennyiben ők közvetítenek köztünk, mert nekik is fokozott boldogságot jelent, ha belőlem való erő feléjük fordul. Ebben az esetben szavaimat a világosság eme követei által kapjátok. Ez szavaimat semmiben sem befolyásolja, mert amíg kiindulása a Szellemi Birodalom, addig nem változhat meg. Csak akkor változik, amikor változtató szándékú emberi akarattal találkozik.

Viszont figyelembe kell vennetek, hogy csak a saját szavaimról beszélek, A TISZTA IGAZSÁG HOZZÁTOK VEZETÉSÉRŐL, amely akaratomról, a ti hozzám való viszonyotokról, és földi feladatotokról ad hírt. Mert a Szellemi Birodalomból érkező minden közvetítésre NEM MONDHATÓ KI, HOGY AZ ÉN SZAVAM!

Az én szavam a legtisztább igazság. Az én szavam a direkt kisugárzásom, és csak olyan lény vezetheti tovább, aki maga is a világosságban él.

De vannak lények, akik közölni akarják MAGUKAT, bár nincsenek a világosságban, csak nagyon csekély ismeretük van. Van rá lehetőségük, hogy megértethessék magukat földi emberekkel, akár gondolat átvitellel, akár médiumon keresztül. Ha médiumon keresztül üzennek, akkor annak akaratát és testi működését veszik igénybe a maguk számára.

DE EZEKET A KÖZLÉSEKET NEM SZABAD ÖSSZECSERÉLNI AZ ÉN KÖZLÉSEIMMEL, ÉS A SZAVAIK NEM MONDHATÓK AZ ÉN SZAVAIMNAK!

Ez tehát nem az én Szellemem munkálkodása az emberben. Az csak bizonyos előfeltételek esetén tevékeny. Ezeket a közléseket viszont minden ember meghallhatja - aki rááll hogy kapcsolatba lép velük, és nem figyel arra, hogy a lények jó vagy rossz szándékkal közlik a maguk mondanivalóját.

Bár igazságot ezek a lények is közölhetnek, de nincs rá garancia, hogy a tiszta igazságot mondják. Az érettségi fokuk teljesen különböző, és az ember képtelen felmérni azt. Közléseiket nem lehet isteni kinyilatkoztatásnak tekinteni - inkább veszélyeztetik a valódi isteni megnyilvánulást. Különösen ha az embernek nincs tiszta ítélőképessége, amivel a Szellemi Birodalomból érkező közléseket megkülönbözteti, és egymástól szétválasztja.

Hogy valaki szavaimat direkt, vagy a világosság követein keresztül megkaphassa, annak elsősorban az a feltétele, hogy ENGEM HALLANI AKARJON. Mert az illető befogadóképessége nélkül hangom nem hangzik fel szívében. Ez igazolja hogy hiszi: Szellemem tevékeny lehet az emberben. Azonkívül szükséges, hogy a szeretetben töltött élet a szívet méltó felvevő edénnyé alakítsa. A szavaimat befogadó embernek ezzel kell értem és Birodalmamért dolgoznia.

Szavam a tudás, akaratom összessége, a felismerés közvetítése, mély bölcsesség. Egy bizonyos formába öntött igazság, aminek el kell jutnia az emberiséghez. Ennek az odajuttatásnak nincs más útja, csak a kinyilatkoztatás, amit egy ember fogad magába azzal a céllal, hogy továbbadja a többi - a fogadására alkalmas - embernek.

Szavam tehát bizonyos mértékben bizonyított érintkezésem az emberekkel. Szavaim által az emberek igazságot és világosságot kapnak a Mennyekből. Érthető, ha ellenfelem utat és módot keres, hogy a világosságot elsötétítse, az igazságot meghamisítsa, és ezzel munkálkodásomat hatástalanná tegye. Nem szégyenli, hogy azonos módon megnyilatkozzon ő is, ha az emberi akarat ezt lehetővé teszi. Ezt ott teheti, ahol az emberi akarat megkönnyíti neki. Olykor egész csekély indító ok elég, hogy hatni tudjon. Például amikor egy embert világi gondolatok mozgatnak. Ezek állandó kísértések, amely által a Sátán próbál belopakodni. Az én birodalmam nem e világból való. Aki tehát velem akar beszélni, aki hangomat kívánja hallani - annak teljesen el kell oldódnia a földi világtól. Vágya csak szellemi értékek elérése lehet.

Ha az ember gondolkodása még földi dolgokhoz tapad, akkor ellenfelem is ismételten bekapcsolódik, mert erre joga van, mert a földi világ az Ő Birodalma. Magatok bármikor védekezhettek, amennyiben gondolataitokból elűzitek a világi dolgokat.

Aki engem akar hallani, annak a világgal törésre kell vinni a dolgát - akkor is, ha még benne él. Ezért csak óvni tudlak titeket - akik hangomat hallani kívánjátok - hogy ne forduljatok a világ felé, mert akkor szavaimat a maguk tisztaságában nem tudjátok felfogni. A Világ Fejedelme gyakran bekapcsolódik, mert megragad minden alkalmat, hogy az igazság ellen dolgozzon. A lehetőséget ti adjátok neki, ha gondolataitokkal a világ felé fordultok. Nehezen ismeritek fel hogy ő az, mert felhasználja szavaimat hogy megtévesszen. A világosság angyalának álcázza magát, látszólag szeretetteljesen beszél, és bölcsen. Viszont lassan mégis zűrzavart okoz, amennyiben kételkedést visz az emberi szívbe, és ezzel akarja a velem való érintkezést megakadályozni.

Ezért nem minden ember alkalmas a tanító tevékenységre, mert az feltétlen igazságot követel, ez pedig teljes elfordulást jelent a világtól.

Ezért kell az embereknek megtanulniuk, hogy különbséget tegyenek az ÉN TISZTA EVANGÉLIUMI SZAVAM, A VILÁGOS FELISMERÉS, AZ IGAZSÁGNAK MEGFELELŐ TUDÁS és az egyéb, a Szellemi Birodalomból érkező közlések között. Azok is lehetnek jók és igazak de átszőheti őket a Sötétség Birodalmának a közlése is - amire az ember a maga beállítottságával nyújt lehetőséget.

Szavam a tiszta igazságot garantálja. Egyenesen tőlem kapjátok. De akaratom szerint szavamat a világosság követei is közvetíthetik. Ekkor is megmarad az ÉN SZAVAMNAK.

De az olyan médiumok, akiken keresztül megnyilvánulhatnak a szellemi lények, akik mintegy beszélő szervei azoknak - azok óvakodjanak, nehogy alacsonyfokú erők vegyék birtokukba. Szép szavak által ne engedjétek magatokat elvakítani, mert ez annak az álarca, aki az igazság ellensége. Mert a szép szó az eszköz, amellyel olyan körökbe is bejuthat - akik bár komolyan keresnek engem - de a világot nem tudták még teljesen feladni. Még hiányzik náluk állandó jelenlétem, és ezért nem mentesek az alulról érkező támadásoktól.

Viszont szavamat tisztán és világosan kapják az emberek, mert olyan szolgákat választottam, akiket alkalmasnak találtam hogy szavam befogadói és terjesztői legyenek. Amíg akaratuk csak nekem szól, meg is védem őket, ha eszközeim akarnak lenni. Soha ne adódjon olyan helyzet, amikor az emberek panaszkodhatnak, hogy nem kapják meg az igazságot. Szavaimat mindig elvezetem a Földre, és arról is gondoskodom, hogy elterjedjen. Az emberek lelki üdvössége függ tőle, hogy igazságban vannak-e oktatva.

                                                                                                Amen.

 

B.D.Nr.5240.                                                                                   1951. 10. 25.

Az isteni Szellem megnyilvánulása

"Veletek vagyok minden nap - a világ végéig." Ezek a szavak bizonyítják, hogy ahol megengeditek jelenlétemet - mindenütt ott vagyok veletek. Ha jelenlétem nem is látható, Szellemem állandó kísérőtök. Viszont az ajtót magatok nyitjátok - vagy csukjátok neki, és ilyenkor nem mondhatjátok, hogy én nálatok vagyok. Mindenkinél jelen lehetnék, ha szeretetetekkel magatokhoz vonnátok. Sőt, magasabb fokú szeretettel képemet is szemlélhetnétek magatokban! De milyen kevesen vágyódnak rám, és készítenek ezáltal magukban lakást nekem! Milyen kevesen alakítják úgy szívüket, hogy abba be tudjanak fogadni! Ennek ellenére ELÉJE MEGYEK AZOKNAK IS akikben nincs irántam vágyódás. Szavammal sietek eléjük, mert egyedül szavam képes szeretetet ébreszteni bennük - ha meghallgatják, ha szívükben fontolgatják, és ha szerinte cselekszenek.

Nem nehéz a hozzám vezető út, és biztosan célhoz vezet. A rajta haladó átéli jelenlétemet, elmondhatja: az Úr minden nap velem van! Ennek csak az a meggyőződés a feltétele, hogy jelenlétemet mélyen higgye. Ezt a hitet a szeretet hozza meg. TEHÁT ELSŐ A SZERETET! Szeretet nélkül velem nincs kapcsolat! E nélkül hazugság minden, ami jelenlétemet feltételezi. Jól jegyezzétek meg: SENKI SEM ÉBRED JELENLÉTEM TUDATÁRA, AKIBEN NINCS SZERETET - VISZONT MINDENKI AKI SZERETETBEN ÉL, ÁLLANDÓ KÍSÉRŐ TÁRSRA LEL BENNEM.

Jelenlétem valamilyen formában mindig megnyilvánul. Vagy nagyon erős hittel - vagy a legkülönfélébb szellemi adományokkal - missziós tevékenységgel hangomat éber állapotban hallja - vagy olyan segélynyújtás által, amely szokatlan erőt követel. Szellemem folyton és mindig hatóképes, és ez jelenlétem látható jele. Nem lehet letagadni a szeretetben önzetlen embereknél. Szemeteket azokra az emberekre irányítsátok, akik szolgáimnak mondják magukat és figyeljétek meg, milyen természetű az irántam és embertársaik iránti szeretetük. Ekkor arra is rájöttök, hogy szellemi megnyilvánulásukat hogyan kell értékelnetek. Az igazi szeretet védelmet biztosít nektek a tisztátalan szellemi erők ellen. Ezek állandóan az emberek köré nyomulnak - de lényetek, igazságszeretetetek, szeretetben való élésetek állandóan legyőzi őket. Bizonyos mértékben érzik jelenlétemet, ezért eltávoznak tőletek. Ennek ellenére előfordul, hogy utat találnak hozzátok. Ekkor maga az ember nem tartja magát a szigorú fegyelemhez - és a legkisebb szeretetlenség már jogot ad a közeledésre. Mert a szeretetlenség azt testesíti meg, akiből minden szeretet hiányzik, és hatalmat nyer ott, ahol ezt megadják neki.

Ezért jelenlétemet csak a szeretet garantálja. Minden ember számára jogos, hogy megvizsgálhassa ezt a szeretetet, amikor annak igazságosságáról akar meggyőződni, amit az illető közlő mint szellemi értéket képvisel.

Én valóban csak jó adományokkal lépek elétek. Nem ajánlok fel semmit, amin szívetek megütközhet. Én a szeretet Istene vagyok, és gyermekeimnek hű Atyja. Amikor hozzátok beszélek, felismerhetitek az ATYA hangját, és nem kell félnetek, hogy tévedésnek lettetek áldozatai, amikor szavaim jólesően érintenek. Mint gyermekeim közeledjetek ti is tele szeretettel hozzám, különben nem halljátok meg szavaimat.

Szeretet nélkül hamar ellenfelem áldozatai lesztek. Az megtéveszt, hamis szavakkal akar megnyerni, olykor úgy is, mint a világosság angyala, ha ezzel eredményt tud kiküzdeni magának.

Tehát a szeretet mindig döntő marad. Szeretetet sugárzó emberhez ellenfelem nem tud közeledni, mert én állok közte és az ellenfél között - hiszen én vagyok a SZERETET. Ezért nem lehet a jó és szeretetteljes embert megtéveszteni.

Viszont ellenfelem minden időben közeledhet a szeretetet nélkülöző emberekhez, akik még túlságosan benne vannak az önszeretetben. Akik a világban akarnak érvényesülni, előre törekszenek mert nincs alázatuk.

Ismerem az emberszíveket - és távol vagyok azoktól, akikben nincs szeretet. Viszont gyermekeimet jelenlétemmel boldoggá teszem. Legyen meg a bizonyosságuk, hogy szeretetük magukhoz von engem. Rám bízhatják magukat, lakást veszek magamnak náluk, és náluk maradok - mert a szeretet a szeretethez vonzódik, és elválaszthatatlanul összeolvadnak.

                                                                                                Amen.

 

B.D.Nr.5427.                                                                                    1952. 07. 03.

A Sátán álarcai a világosság terjedésének akadályozására

A Sátán sok furfanggal és alattomossággal dolgozik. Olyan ruhába öltözködik, amelyben nehéz felismerni. Igen - olykor választottaimmal azonos alakban gyakorol hatást, hogy ezáltal erőtlenné és kérdésessé tegye tevékenységemet. Állandóan azon dolgozik, hogy ahova világosságot adok, ott azt hatástalanná tegye. Hogy kiolthassa a világosságot, vagy valamiképpen megakadályozza, hogy a világosságom érinthessen bennetek embereket.

Az igazság veszély a számára, mert felismerik mint ellenfelemet. Tudja, hogy eszközeimen milyen módon vagyok tevékeny, ezért gyakran ugyanolyan módon dolgozik ő is hogy követőket szerezzen - és az én szelíd fényeimre az emberek már ne figyeljenek oda. Folyton azon mesterkedik, hogy elerőtlenítse az .emberekre tett befolyásomat. Eközben magát állítja középpontba, hogy isteni elismerést kapjon. Azt hiszi hogy ő nyer, és az emberek szívében elfoglalhatja a helyemet. Sajnos lesz is sikere, amint az emberek megfosztják magukat a még meglévő ismereteiktől. Amíg van az emberekben közös vonás az ellenfelemmel, - akárcsak egy hibájuk is - amíg szellemükben gőgösek, és nem közelednek hozzám a legmélyebb alázatban, hogy istenellenes befolyásától megóvjam őket.

Ellenfelem gyakran azzal zavarja meg az emberek gondolkodását, hogy DICSÉRŐ ÉS ELISMERŐ SZAVAKKAL veszi körül őket - és ez elveszi minden alázatukat. Aki ezeket a szavakat elfogadja, az már be is hódolt neki. Azt már a kezeibe kaparintotta, szívesen látott eszköz lett tervei számára - amelyekben a tiszta igazságot, a tőlem kapott világosságot látszólag ugyanolyan tevékenységgel veszélyezteti. Tőlem nem indul ki olyan tevékenység ami a gőgöt táplálja, és nem az alázatot. Csak az ellenfelemtől. Célja hogy zavart okozzon, az embereket elámítsa - és azok elutasítsák a tiszta igazságot, Szellemem tevékenységét.

Ott ahol hamis próféta van, kell lenni igaz prófétának is. A hamis próféta ugyanolyan módon lép fel és mégsem az én küldöttem. Értsétek meg, emiatt óvlak bennetek a hamis prófétáktól! Abban is biztosak lehettek, ellenfelemet mindig megtaláljátok ott, ahol nagy szellemi akció kerül bevetésre. Ahol a világosság világa láthatóan kapcsolatba kerül a Földdel, és kétségen kívül megállapítható az isteni tevékenység, ott ellenfelem is elterpeszkedik. Besorakozik azok körébe, akik hozzám törekszenek. Bizonyos mértékben felhasználja kegyelmeimet, hogy azokhoz kapcsolódva lassan de biztosan ellenmunkába kezdjen. Megpróbálja az igazságot visszaszorítani, és aztán előtérbe kerül a maga tevékenysége.

Az igazság mindig érvényre jut, de nem késztet elfogadásra. Viszont ahol az igazság AKARÁSA gyenge, ott ellenfelem az embert könnyen a maga fogságába veti. Az általam annyira tisztelt szabad-akarat valóban lehetővé teszi - hogyha nem kap ellenállást - ellenfelem is terjeszkedhet. De aki hozzám törekszik, aki gyermekeim sorába akar tartozni, az már nem hagyja magát ilyen vakfénnyel elvakítani. Az igazság utáni vágya felismerteti vele, hogy ezek a vakfények nem sugároznak igazi világosságot.

Én folyton és mindig óvtalak bennetek a hamis Krisztusoktól és hamis prófétáktól. De azért vegyétek figyelembe őket, mert ezzel a közléssel magam igazolom a létüket! Megjönnek - sőt már itt is vannak, és a végidőben még gyakran hallatok róluk. Viszont ahol hamis van - ott igaznak is kell lennie. Ezért mindent vizsgáljatok!

Ismét csak azt mondom: a nektek nyújtott isteni igazság világossága legyen a mércétek. Ha olyan közlést kaptok, ami bizonyíthatóan ismeretet és világosságot ad - akkor tőlem indult. Akkor ezek a próféták valódiak, azaz az én megbízásomból tevékenyek.

De ami nem tűnik világosnak, ami csak látszatfény, ami úgy tűnik mintha ugyanolyan lenne - de komolyabb vizsgálatnál kiderül hogy vakfény - azt utasítsátok vissza mint ellenfelem szemfényvesztését. Ő az utolsó időben azokra kíván fokozott buzgalommal hatni, akiknek az elvesztésétől fél.

Minden alkalmat észrevesz, ahol az emberek szívében engem félretolhat. De ne féljetek. Képesek vagytok hogy felismerjétek - mert hiányzik belőle a bölcsesség. Ezért mindenből, amit a neki behódolt embereken keresztül mint szemfényvesztést felvillant hiányzik a bölcsesség.

Ezek az emberek az ő jegyeit viselik magukon: szellemi gőg - világi felfogás - és önszeretet. Valamennyien ugyanazt az álarcot viselik mint amely mögé ellenfelem is behúzódott.

                                                                                                Amen.

B.D.Nr.2904.                                                                                   1943. 09. 30.

Az Ellenfél álarca - Gyümölcseiről ismeritek fel...

Az embert jótettekre csak isteni beáramlások tudják késztetni. Alulról való erő az embert sohasem készteti szeretetre, nemhogy még arra, hogy Istennek tetsző életet éljen. Hiszen tudjátok: "Gyümölcseiről ismerni fel a fát..." Tehát azt is felismerhetitek, az ember mikor milyen erőnek adja át magát. Legyen ez elég nektek, akik máig kételkedtek. Melyik szellem taníthatna szeretetre bennetek, ha nem maga Isten? A szeretet isteni, ezért nem képviselhetik olyan lények, akik elfordultak Istentől. Ahol él a szeretet mert gyakorolják, ott az ellenfél hatalma is megtörik. Magát rabolná meg egy fegyvertől, ha egy álarc miatt szeretetre akarna indítani. Maga adná a legjobb eszközt, amivel felismerhető lenne Ő maga, és Istentől elfordult munkája. Ő az embereket csak el akarja vakítani, ítélőképességüket akarja gyöngíteni. Amikor a szeretet kabátkájába burkolja magát, és odaáll mint jó és nemes, akkor a maga és hozzá hasonlók számára keresi az előnyöket. Ezek mindig földi javak, és csak mások kárára érhetők el. Nem a szeretet cselekedeteire készteti az embereket - csak a szeretet kabátkájával burkolja be, és álcázza őket. Nem követ szellemi célokat, hanem földi-anyagiakat, de azzal az ürüggyel él, hogy magasabb célokat szolgál vele. Erről felismerhető az alulról érkező munkálkodás.

De amint belső lényetek szeretetre való átalakítását tanítják, akkor rögtön felismerhető az isteni eredet, és tudhatjátok, hogy ilyen tanítást csak a Menny követei közvetítenek. Mert a szeretet által az ember megváltja magát, a szeretet által hasonló lesz Istenhez, aki maga a SZERETET, és általa szabaddá válik Isten ellenfelétől. Az viszont szeretetlen cselekvésekre ösztönöz, és ezzel akarja magához láncolni az embert. Nyílt küzdelemre hajtja Isten, és minden jó ellen. Gondolatait igyekszik minden jóról elfordítani, hogy csak az anyagi dolgokra törekedjen. Úgy igyekezik befolyásolni az embert, hogy az különösen törekedjen minden dolog szétzúzására, ami Istenért van, vagy Istenről tanúskodik. Elsősorban az embereket kívánja megerősíteni a maguk önzésében, a valódi felebaráti szeretetet soha nem fogja hangosan hirdetni - mert lelkeket csak így szerezhet magának.

Viszont az isteni szeretet abban nyilvánul meg, hogy az embereket önzetlen szeretetre neveli. Arra az útra terel, amely az ősállapot visszaszerzésére vezet - az pedig a legtisztább szeretet volt. Ezért mindaz ami szeretetre tanít, isteni eredetű, feltétlenül Istenről tanúskodik - mert ISTEN MAGA A SZERETET és minden elbukottat igyekezik visszavezetni önmagához. Ez akkor lesz lehetséges, ha az ember ismét átalakul szeretetté. Ezért a fénylények előtt csak egyetlen cél van érvényben - hogy az embereket szeretetre tanítsák, és segítséget adjanak hogy Istenhez jussanak.

                                                                                                Amen.

B.D.Nr.5677.                                                                                    1953. 05. 16.

Hamis Krisztusok és próféták - A Sátán maszkja

Ne adjátok magatokat a Sátán csapdájába. Mindenkorra meg akar nyerni magának, mivel a gondolkodási módotokat akarja megzavarni. Látszólag az ÉN NEVEMBEN BESZÉL, holott messze van az igazságtól. Maga is, és a beszédje is hamisságot terjeszt. Gondoljatok rá, hogy sok hamis Krisztus, és hamis próféta lép fel.

Figyeljetek ezekre a szavaimra, és ne higgyétek, hogy mind igaz szellem, aki szavaimat felhasználja! Ezáltal csak a maga táborába akar vonni benneteket. Íly módom aztán sok ember hagyja, hogy a végidőben megtévesszék. Ez azért történhet meg, mert maga is csak langyos a szeretetben, és nem menekül hozzám, hogy igazságot kapjon.

Ellenfelem tudja, hogyan lehet embereket a legjobban megnyerni, különösen azokat, akik még nem tartoznak teljesen hozzám. Nem szégyenli, hogy a jámborság álarcában hasson az illetőre. Célja, hogy eltorzítsa a rólam alkotott képet, elidegenítse tőlem az embereket, és megnehezítse a lényem felismerését. Ezért olyan szavakat használ, amelyeket sokféleképpen lehet értelmezni. Úgy fogalmaz, hogy az félreérthető, és inkább elvezet az igazi belém vetett hittől és szeretettől - mert az Ő magyarázata szerint én nem vagyok igazán felismerhető.

Ellenfelem tehát a gyenge, még nem sziklaszilárd elkötelezettségű embereket befolyásolja. Szavaimat is ily módon magyarázza - látszólag értem beszél - de valójában ELLENEM. Mert amit ily módon terjeszt, az nem az igazság.

Ezt a veszélyt kiküszöböli, ha valaki igaz akarattal értem és Birodalmamért akar dolgozni. De hányan vannak, akik még nem jutottak el az irántam való eleven hitre, a mély szeretetre, és felebarátjaikat sem szeretik eléggé! Ezért Szellemben még nem megvilágosultak. Viszont közülük az életben sokan állnak olyan helyen, ahol szavaimat hirdetik! Így azon fáradoznak, hogy szavaimat értelem szerint magyarázzák! Pedig egymagában az értelem ellenfelem befolyása alatt áll! Az pedig zűrzavart akar okozni, hogy ELLENEM dolgozzon!

Újból hangsúlyozom: egyedül az ember akaratán múlik, igazságot akar-e hallani, igazságot akar-e terjeszteni - tehát igazságot kap-e, és ad tovább! Az embert töltse be a tiszta igazság utáni vágy, és akkor meggyőződhet róla, hogy az igazság eljut hozzá.

Viszont ellenfelem buzgón el akarja ásni az igazságot, és ott van eredménye, ahol nem nagy az igazság utáni vágy. Én pedig mint az igazság adója nem állhatok védően az elé az ember elé, mert egyedül az ember akarata a döntő, hogy milyen szellemi javakat kap. Tehát jámbor szavakkal ne hagyjátok megtéveszteni magatokat, mert ezeket ellenfelem is használja ott, ahol ennek alkalmazása jó talajra talál.

NEM MAGA A SZÓ AZ ENYÉM - HANEM A SZELLEM, AMIT A SZAVAIMBA HELYEZTEM!

Szellemem nélkül maguk a szavak megváltoztathatók ezért céljai elérésére ellenfelem is felhasználhatja, hogy elválasszon benneteket az igazságtól. A szellem az ÉN RÉSZEM, és ha a szavakban a szellemet keresitek, a Szellemem felvilágosítást ad.

De ez eltérő lesz attól a magyarázattól amit ellenfelem ad - aki bár használja szavaimat - de Szellemem nem tölti be.

Elérkezett a vég ideje, amikor ellenfelem nagy zavart okoz az emberek között. Ezért legyetek éberek, vizsgáljatok meg mindent. Ha közben támogatásomat kéritek, megismeritek az igazságot, és megtartjátok ami jó.

                                                                                                Amen.

 

B.D.Nr.7714.                                                                                    1960. 09. 29.

Hamis szellemek - Hamis próféták

Szolgálatomra azért választalak bennetek, mert úgy látom, hogy erős és jó akaratotok van - és érvényesíteni tudjátok amikor arról lesz szó, hogy az igazságot képviseljétek. Az embereknek sokmindent nyújtanak mint igazságot - holott az nem tőlem ered. Ha egy szolgám ezt felismeri, akkor nem hallgathat, hanem beszélnie kell. A tévedéssel szembe kell állítania az igazságot. Meg kell mutatnia, hogy mint a szolgám, engem képvisel a Földön. Tehát nevemet meg kell vallania az egész világ előtt. Teljes egészében képviselnie kell, amit tőlem kapott, mert arra választottam, hogy a végidőben apostolom legyen. És akit erre választottam, annak erőt is adok hogy Nevemben beszéljen. Felléphet mint az igazság apostola, és le leplezheti az ellenfelemet. Persze az szintén kiválasztotta eszközeit, hogy zavart keltsen az én soraimban.

Ezért vegyétek amit szellemem hirdet: az idő már rövid, és hamarosan bekövetkezik a vég. Örök idők óta meg van állapítva a vég napja. Akárhol éltek, mindannyian értesültök az elkövetkezendő végről. Még egészen nyilvánvaló jeleket adok, amelyek mindenhol megfigyelhetők lesznek, és az emberek gondolatait foglalkoztatják.

Viszont épp ezek a jelek szülnek majd ellentmondó véleményeket, mert ellenfelem itt is megjelenik, és megzavarja az emberek gondolkodását. Az egyik majd nem érti meg a másikat. Mindenkinek más-más nézete lesz, más célt követ, és arról nem akar lemondani. Kevesen lesznek felébredt szellemmel, és vonnak le helyes következtetéseket.

Sok lesz a hamis próféta. Pontosan ezektől óvlak benneteket, nehogy higgyetek minden szellemnek, aki közölni akarja magát veletek. Különösen azoknak ne higgyetek, akik a vég bekövetkeztét TAGADJÁK. Akik nem tartják összeegyeztethetőnek ezt a tényt az én szeretetemmel.

Ekkor legyetek figyelmesek, és komolyan kérjétek tőlem az igazságot. Ne higgyetek minden szellemnek, aki a neki engedelmes emberen keresztül próbál megnyilatkozni. A magasból fölhangzott tiszta szavaimat hasonlítsátok össze minden tanítással. Nektek embereknek az igazságban kell élnetek, mert célhoz csak az igazságon át juthattok.

Sok az olyan szellem köztetek, akik nem az én megbízásomból beszélnek. De azon felismerhetitek őket, hogy megütköznek az olyan kinyilatkoztatáson, amely a közeli végről szól. Ezt letagadják, és a hirdetőikkel ellenségesen állnak szembe.

Az idő beteljesedett. Sok hamis próféta lesz, aki el akarja erőtleníteni a belőlem való tiszta igazságot. Szokatlan dolgokat visznek végbe, hogy higgyenek nekik. De nem az én Szellemem beszél belőlük, és nem az ÉN ERŐM tevékeny bennük. Ezek a mindenütt dühöngő ellen erők, amelyek az ellenfelem követői, és annak erejével vannak felruházva. Neki engedelmeskednek, és a Földön az Ő akarata szerint tevékenyek.

Ezért álljatok ti is hűségesen Uratok mellé, és védjétek meg az igazságot! Ne engedjétek magatok megtéveszteni, hiszen tudjátok, hogy az én Nevemben beszéltek. ERŐT is tőlem kaptok, hiszen rajtatok keresztül én beszélek. Mindenütt, ahol a tiszta evangéliumot hirdetik - legyen szó arról is, HOGY AZ EMBEREK RÖVIDDEL A VÉG BEKÖVETKEZTE ELŐTT ÁLLNAK,. ÉS EZÉRT KÉSZÜLJENEK FEL RÁ!

Ahol szavatok ellenállásba ütközik, ott határozottan felismerhetitek az ellenfél hatását. Mindenekelőtt különüljetek el tőlük, és ne prédikáljatok közösen azokkal, akik - bár azt vallják magukról hogy az én szolgáim - de tagadják a közeli vég lehetőségét. Ezek nem engem képviselnek, hanem a Sátán küldöttei. Az pedig ott munkálkodik különös erővel, ahol a világosság utat akar törni magának.

De a világosságot - amit magam sugárzok a Földre nem sikerül kioltania neki. Ez világossá teszi az enyéim szívét, tisztán felismerik mikor és hol beszél Atyjuk hozzájuk - aki az örökkévalóság VILÁGOSSÁGA.

                                                                                                Amen.

B.D.Nr.8407.                                                                                   1963. 02. 09.

A szellemi javak vizsgálata

Még majd sok szellemi érték jut a kezeitek közé, ami állítólag mind tőlem való. Komolyan ki kell ezeket vizsgálnotok, hogy eredetüket tőlem vették-e. Ezt meg tudjátok tenni, ha támogatásomat kéritek, ha csak a tiszta igazságot vagytok hajlandók elfogadni.

Szellemem mindenhol tevékeny, mert szükséges hogy az ember szellemi sötétségében felgyulladjon a világosság. De ezt ellenfelem is felhasználja, amennyiben a világosság szellemének álcázza magát, hogy megzavarja az emberek gondolkodását. De igazi világosságot nem tud adni, ezért csak szemfényvesztés amit csinál. Ezekkel a vakfényekkel akarja a szemeteket gyengíteni, hogy az én szelíd fényeimet már csak nehezen ismerjétek fel. Eközben ellenfelem nagy nevek mögé bújik. Ezzel csinálja a zűrzavart, mert ezek után az emberek már nem merik a közléseit visszautasítani.

Megijednétek annak láttán, hogy a Sátán micsoda terjedelemben indította el ellentámadását, és még mire lesz képes amíg elkövetkezik a vég. Az emberben benne van a szokatlan megismerésének a vágya. Ez teszi lehetővé neki a nagy hatást, amennyiben megjátssza magát, hogy szellemtudományokba kapnak bevezetést. De csak olyan ismeretet ad nekik, aminek a legcsekélyebb haszna sincs hogy az ember lelke kiérlelődjön, holott ezért él a Földön. Ezek a "tanítók" is megtévesztő szavakat használnak. De egy figyelmes vizsgálódó megállapíthatja, hogy nem nyer semmi hasznot ezekből a tanításokból - nem világít belőle világosság - mert ilyennel ellenfelem nem rendelkezik, tehát nem oszthatja ki..

Ismételten csak azt tanácsolhatom, kérjétek tőlem bensőségesen szellemetek megvilágosulását, akkor bennetek is világos és átlátszó lesz minden - és felismeritek, vagy visszautasítjátok ami nem tőlem való.

Tehát sok oldalról mindig ugyanazt kapjátok, mert ellenfelemnek nincs ismerete, és ezért nincs is amit közvetítsen. Annak, aki komolyan kér, csak igazi és a valóságnak megfelelő tudás adhat világosságot. Azt fogadjátok el, ami kérdéseiteket valóban megvilágította. Ami rólam, lényemről, és Örök Megváltó Tervemről igazi ismeretet ad. Annyira, hogy általa tisztán és világosan felismeritek földi feladatotokat. Ez olyan fény, amit magam gyújtottam meg.

De amikor csak üres szavakat kaptok, amelyek nem adnak arról mélyebb ismeretet, hogy mi az igaz és mi nem - hogy kik vagytok és mivé kell válni - vagy csak felszólítást kapsz hogy dolgozz Isten Országáért, de magyarázatot nem hogy miből áll ez a munka, miért kell végbevinni - akkor a közlést mint frázist visszautasíthatjátok, mert csak blöff.

Tehát kérdezzétek meg mindig magatokat, ez a közlés adna-e valamiféle nyereséget ha ezen kívül mást nem ismernél? Ha mint teljesen tudatlannak csak ebből a közlésből kellene magyarázatot kapnod?

Valóban, nem lenne nyereségetek belőle, mert üres szavakból áll az egész ami az ellenfelemből indult hogy megzavarjon, és távol tartson a tiszta igazságtól.

Ismételten zavart akar kelteni az enyémek között, hogy különféle nézetek kapjanak lábra. Hogy belefáradjanak a szellemi törekvésekbe, ha nem kapnak teljes felvilágosítást. Viszont nektek van már annyi világosságotok, hogy amint előítélet nélkül vizsgáljátok - a hatását is felismeritek.

Ezért utatokat mindig felém vegyétek, kérjetek mindenre magyarázatot, és szívetekben megérzitek, hogy mit fogadhattok el, és mit utasítsatok vissza. Mert ellenfelem hatalma megtörik, ha trükkjeit azoknál akarja alkalmazni, akik akaratuk folytán hozzám tartoznak. Megóvom őket a tévedésektől, mert a maguk számára az igazságot kérik.

                                                                                                Amen.

B.D.Nr.9013.                                                                                    1965. 07. 12.

Milyen üzenetek garantálják az igazságot?

Nagy szeretetem ellenére sem vehetlek fel bennetek addig Birodalmamba, amíg Jézus Krisztus megváltó kegyelmének ellenálltok. Ezzel magatok zárjátok be a kaput, mert a kapu Jézus Krisztus. vele együtt engem is visszautasítatok, mert Ő ÉS ÉN EGY VAGYUNK. Csak amikor már megértettétek, hogy én, az Örökkévalóság Végtelen Szelleme - Jézus által lettem számotokra látható istenné, szeretetem csak akkor boldogíthat.

Csak akkor ismertek fel engem őbenne, és én megbocsáthatom az egykori elválástok bűnét. Ha megengeditek - mint egykoron- hogy rátok sugározhassam szeretetem erejét.

Az a tény, hogy Jézus Krisztus nagy, irgalmas Megváltó Műve iránt nincs kellő megértésetek, az megint a közeli vég jele, mert itt az ellenfél teljes munkát végzett. Sikerült emberré válásom fölé egy áthatolhatatlan fátylat borítani, mert a ti megváltásotokat akarja megakadályozni. Ezért van itt az idő, hogy tevékenységének véget vessek.

A világon mindenütt észlelhetők az igazságtól eltávolodott szellemi áramlatok. Mert ellenfelem a túlvilágról gyakorol hatást az emberekre, hogy megtévessze őket. Sajnos vannak emberek, akik a túlvilágról érkező minden üzenetnek hitelt adnak. A szellemvilágban ellenfelem sok emberre képes hatást gyakorolni. Ezek szintén a valótlanságot terjesztik, és átviszik a földi emberekre. Az, hogy az emberek megtévesztésére gyakran van alkalmuk, annak megint az az oka, hogy az emberek nem direkt tőlem kérik az igazságnak megfelelő felvilágosítást. Ezért kell folyton mondanom: Ne higgyetek olyan üzeneteknek, ahol nem kerül előtérbe Jézus Krisztus Megváltó Műve. Az üzenet akkor is megtévesztő, ha van benne részigazság.

Jézus Krisztus megváltói tette annyira fontos tény, hogy ezen a közlések hitelességét lemérhetitek. Olyan ismerettel nem elégedhettek meg, amelyről nem vagytok hiánytalanul meggyőződve. Éppen azért, mert nem ismerteti veletek azt, ami a fény világába való bemenetelt garantálja - pedig ez a legfontosabb. Hogyan akartok az igazságról tudni és róla dönteni, ha nem AZ TANÍT aki mindenről tud, és az igazságnak megfelelően felvilágosítást ad?

Ellenfelem tevékenységét az emberek szabad akarata végett nem akadályozhatom meg. De Magam mindig megmutatom az embereknek a helyes utat, hogyan juthatnak az igazság birtokába.

Már annak is a Jézus Krisztus által végbevitt megváltás az előzménye, hogy Szellemem tevékeny lehet az emberek lelkében. Mivel ellenfelemnek a túlvilágról nagy hatalma van, ezért a megváltás megismerésének gáncsot vethet, és JÉZUS KRISZTUS LÉNYÉT ISMERETLENSÉGBEN HAGYJA. Minden eszközzel meg akarja akadályozni, hogy az emberek még a Földön megtalálják Jézus Krisztus által a megváltottságukat. A túlvilági lényeket - akik mindig is ellenálltak hogy megváltó munkáját elismerjék - most arra befolyásolja, hogy tévtanításaikat vezessék a Földre. Én folyton azon fáradozom, hogy ezeket a tévedéseket fénylényeken keresztül felfedjem - hogy általuk is a tiszta igazságot .vezessem az embereknek. Ez viszont nem szolgáltathat okot arra, hogy ti az igazságnak megfelelő magyarázataimat hamis szellemi értékekkel vegyítsétek. Azaz, igaz és téves közléseket egyenértékűnek tekintve engeditek azokat érvényesülni. Hiányzik belőletek a megkülönböztető képesség, ezért gyakran a világosságbeli jó üzenetek a téves tanítások közé kerülnek. Ennek az az eredménye, hogy akik hallják vagy olvassák a közléseket, sokan minden közlés szavahihetőségéban kételkednek.

A téves közlések biztos jele: hogy Jézus Krisztusban való emberré válásomat és Megváltó Művemet nem említik vagy letagadják. Ezen mindig lemérhetitek az igazságot. Egy valóban szellemben felébredt ember tudja, mit kell tartania az ilyen közlésről. Az embereket ezek által tudatosan félrevezetik, és fénylényeim közlései is csökkennek értékükben. Nem tudnak érvényt, szerezni maguknak, mert a legtöbb emberből hiányzik a tiszta igazság utáni vágy.

Ha az igazság utáni vágy erős lenne minden emberben, akkor ellenfelem minden működése feleslegessé válna, és érthető lenne nekik Jézus Krisztus Megváltó Műve. A hiba tehát az emberekben van, mert hitelt adnak a szellemvilágból érkező minden közlésnek - és csak azért, mert onnan érkezik. Azt viszont nem tudják, hogy ellenfelem is onnan bontakoztatja ki hatalmát, - és csak az emberek igazságot kereső akarata nyújtja ellene az egyetlen védelmet. HA EZ MEGLENNE - NEM ADHATNA TÉVES KÖZLÉSEKET, MERT A TISZTA IGAZSÁG UTÁNI VÁGY GARANCIÁT AD, HOGY AZ ILLETŐ MEGKAPJA AZ IGAZSÁGOT.

Mindezeket tudnotok kell, és akkor átadhatjátok magatokat a belőlem való Szellem közléseinek. Mert az örök Igazság én vagyok, belőlem csak tiszta igazság indul. Ezt pedig Jézus Krisztus megváló tette fémjelzi. És aki hisz benne - az már mindörökre nem tévedhet. Mert maga az Örök Igazság megnyilvánult neki, és ahogy megígérte - bevezette minden igazságba.

                                                                                                Amen.

B.D.Nr.8826.                                                                                   1964. 07. 06.

A szellemi üzenetekben Krisztust a világ
Megváltójaként
kell megvallani

Higgyétek el, nem engedem hogy tévedésben éljetek, ha készek vagytok elfogadni az igazságot. Ennek különösen nagy jelentősége van most, amikor alig vannak akik helyes módon gondolkodnak. Mert akármit tanítanak nektek, az már mind eltér az igazságtól. Már csak kevesen vannak, akiknek szellemi értékeimet közvetíthetem. De ez ne szomorítson el, mert a szavam mint a fény az éjszakában, úgy világít. Akiket közvetlenül ér sugara - vagy általatok követeim megszólíthatok - azok az emberek jól érzik magukat.

A tiszta igazságban csak kevesen élnek, és csak ezek adnak hitelt nektek. Ezek tudják, hogy az igazságot csak a Szellem tevékenysége által lehet megkapni tehát hogy köztem és eszközöm között direkt kapcsolat áll fenn, így ők ennek a kapcsolatnak az eredményét képviselik.

De fennáll a kapcsolat a szellemvilág felé is. Ezt elővigyázattal kezeljétek, mert már sokakat veszélybe sodort, hogy természetfeletti dolgokkal akartak foglalkozni. Az emberek szeretnék, ha a túlvilágiak gondjukat viselnék, holott még azok sincsenek abban az állapotban, hogy meg tudnák különböztetni az igazságot a tévedésektől. Ezért ismételten mondom: ha Szellemem, aki bevezetne minden igazságba, még nem ébredt fel annyira bennetek, hogy tanítani tudna - addig ne higgyetek minden lénynek, aki odaátról közli magát.

A Könyvek Könyvében rámutattam, hogy MAGAM IS MEGNYILATKOZOM. Azt mondtam, mindannyiatoknak Istentől kell tanítást kapnotok, mert csak ez garantálja a tiszta igazságot. De vajon hol van AZ LEÍRVA, hogy én ettől eltérek, és más utat választok hogy az embereket a tiszta igazsághoz elvezessem?

Akkor is, ha fénylényeken keresztül világítom meg az utat - hogy lelketek hallhatatlanságáról meggyőzzenek - ők is az emberben dolgozó Szellemi szikrára fognak utalni, és arra igyekeznek rávenni, hogy elsősorban a bensőséges kapcsolatot állítsátok vissza velem, hogy aztán Istenetek és Atyátok taníthasson benneteket. SZELLEMEM BEVEZET TITEKET MINDEN IGAZSÁGBA! Hogy ez direkt megy végbe, vagy a világosság követein át - az nem változtat azon az ismereten, amit hozzátok vezetek.

Viszont mindig veszélyt jelent a túlvilágról érkező tanítás - mert ellenőrizhetetlen. Ebben a világban még ellenfelem kormányoz, aki mindenütt ahol erre alkalom nyílik, a tévedését akarja elterjeszteni. De nektek módotokban áll, hogy minden hozzátok érkező közlést átvizsgáljatok. A mértéket a BEÁLLÍTOTTSÁGRA kell helyezni, hogy az illető lény milyen viszonyban van Jézus Krisztussal. Hitelt azoknak adhattok, akik Jézus Krisztust megvallják, hogy Ő A VILÁG MEGVÁLTÓJA - AKIBEN ÉN TESTESÜLTEM MEG. Ekkor a túlvilágról egy általam megbízott szolga beszél hozzátok. Őket akkor küldöm, ha még ismeretlen előttetek, hogy Szellemem tevékeny lehet az emberben. Biztos hogy felvilágosít benneteket, tudatos szellemmel ti is bármikor kapcsolatba léphettek velem, hogy további oktatást kaphassatok.

Amint együtt van egy kör, akinek az igazság a legfontosabb, akkor túlvilági tanítók oktatják őket. Elsőként mindig Jézus Krisztus megváltó tevékenységét állítják a szemük elé. ÖRÖKTŐL VALÓ ISTEN Ő MERT Ő ÉS ÉN EGY VAGYUNK. Ekkor ezt a szellemet úgy ismertétek meg mint az igazság hordozóját, és követhetitek azt az utasítását is, hogy velem lépjetek tudatos kapcsolatba. Ha az enyémek akartok lenni, én nem kötöm a szívetekre, hogy utasítsátok vissza ezeket a "szellemi vezetőket" - ha azok akaratom szerint tevékenyek, ha nem terjesztenek tévedést. Erős ellenhatás figyelhető meg - és ez mindig azokat érinti, akikben nem elég erős az igazság utáni vágy, és mindenféle túlvilági közlést elfogadnak. Eközben nem is gondolnak arra, AKI MEGHOZTA NEKIK A MEGVÁLTÁS ÁLDOZATÁT. Ezért lehet félrevezetni őket. Ha mindnyájan hinnétek Jézusnak a kereszthalálában, az én benne való emberré válásomban - akkor gondolkodástok megvilágosult volna, és a túlvilágról semmi téves nem érkezne hozzátok. Így viszont az emberek megelégszenek a hazug közlésekkel, holott ezek semmi értéket nem tartalmaznak.

Kevés szóval is kifejezhető, hogy mit kérek az emberektől: A HOZZÁM ÉS EMBERTÁRSAIK IRÁNTI SZERETETET. Ez életre ébreszti bennük a nyugvó szellemet. Majd bensőségesen összekapcsolódnak velem, és én bevezethetem a legmélyebb tudásba. Eredetükről, bukásukról, és öröktől való visszavezető tervemről. Minden megnyílhat előttük, amit elveszítettek a bukással. Megtudják, hogy a világban micsoda nagy tévedés van elterjedve, és én hogyan akarom azt helyrehozni. De ez csak akkor lehetséges, ha az emberekben lévő Szellememen keresztül magam jelenthetem ki azt az embereknek.

Tehát elsősorban a bennetek lévő szellemet hívjátok életre - és az majd elvezet minden igazságba. "Ekkor oldalaitokból az élővíz folyamai ömlenek..." Valamennyien Istentől kapjátok a tanítást, minden ígéret teljesül - de ezek érthetetlenek lesznek mindaddig, amíg SZELLEMETEK fel nem ébred.

                                                                                                Amen.

B.D.Nr.4726.                                                                                   1949. 08. 28.

"Juhaim felismerik a hangomat..."

Amilyen a ti szavaim iránti beállítottságotok olyan az én beállítottságom is irántatok. Szavam az én hangom, Atyátok hangja, aki hozzátok beszél, akit felismerhettek, ha szeretitek és parancsait megtartjátok. Aki közelről megismeri szavaimat, az felismer és szeret engem - elfogadja azokat. De ha nem szeret, ha visszautasít, nem teljesíti parancsaimat, és nem él Isten és a felebaráti szeretetben - akkor szavaimat nem ismeri fel mint az Atya szavát. Érthető tehát, ha áldásom van azokon, akik magukévá teszik szavaimat. Viszont áldásomat megvonom azoktól, akik nem fogadják el, akik visszautasítanak, ők nem mondhatják, hogy elismernek. Juhaim felismerik hangomat, és aki felismerte, az cselekvően tesz is érte. Kiáll szavaim mellett, nem fél továbbadásuktól - mert hol van olyan gyermek, aki ne hinné el édesapja szavait?

Az enyémekhez jöttem, de azok nem ismertek fel. Ma ismét gyermekeimhez jövök - de szavaimra csak nagyon kevesen figyelnek fel. Nincs meg bennük a hozzám való gyermeki viszony - a világnak több jogot adnak mint nekem, számomra már nem tartogatnak semmit. Ennek ellenére HÍVŐNEK MONDJÁK MAGUKAT! De én nem tekintek hitükre, mert SZÍVÜKBEN NEM LÁTOK SZERETETET. Ha lenne bennük szeretet, vágyódnának szavaimra és énrám, akárhol és akárhogy jutnának hozzá, figyelnének szavam halk csengésére.

Aki a világ miatt elnyomja hangomat, azt nem tekintem gyermekemnek. Bár Atyai szeretetem mindenkit átölel, de az viszonzást is vár. Szeressetek és tartsátok meg szavaimat - akkor szavam atyainak tűnik, nem száll fel bennetek visszautasítás, akkor örömmel közlitek szavaimat embertársaitokkal, és terjedéséről is gondoskodtok. Ha viszont nincs szeretet irántam, akkor szavam nem érint meg, terhesnek tartjátok. Először szívetekben utasítjátok vissza, majd látható módon is. Ezzel szeretetemet utasítjátok vissza, ami szavaimban elétek lép. A szavakon keresztül bizonyítja, hogy mint Atya beszélek gyermekeimhez. De azt akarom, hogy meg is hallgassanak.

Ezért végezzetek komoly vizsgálatot, hogy a világ gyermekei vagytok-e, vagy az enyémek, a Mennyei Atyáé. Gondoljatok szavaimra: "Juhaim felismerik hangomat..." és ezért ne legyetek hitetlenek, hanem hívők.

                                                                                                Amen.