B.D.Nr.: 8906.                                                                                                         1965. 01. 04.

 

A követők elvesztése

 

A jövendő időben még sok támadást kell kibírnotok, mert ellenfelem tevékenysége növekszik, minden erőt megmozgat, hogy szőlőskerti munkátokban meggátoljon. Viszont erőm mindig rendelkezésetekre áll, s ha akaratotok igénybe is veszi, akkor ellenállást tudtok kifejteni, mert ez a munka mindenek felett áll, és mert minden védelmet megadok hozzá.

Feltűnő lesz viszont, hogy sokan elfordulnak, akiket már megnyerteknek gondoltatok, és épp ebben a csoportban indul meg a szétforgácsolódás, akiket hűséges követőknek tekintettetek. Ez az ellenfél tevékenysége, de ez ne szolgáltasson okot arra, hogy a szőlőskerti munkában elernyedjetek. A hitbeli próbát mindenkinek le kell tenni, és gyakran kudarcot vallanak. Egy ilyen hitbeli próba, amikor egy nyilvánvaló tévedést magyaráznak olyannak, mintha megalapozott volna - és dönteniük kell, mit akarnak hinni. Ahol az ellenfél mindig be tud lopakodni, ott megteszi, és csak az igaz és a helyes utáni mély vágy tud megóvni, hogy csapdájába ne jussatok.

De ezt már előre megmondom, hogy felkészüljetek és ne csalódjatok. Ne engedjétek, hogy hitetek meginogjon, hanem tudjátok, hogy ezek mindig csak azok, akik langyosak a hitben, akiknek nincs komoly vágyuk, hogy az egyedüli igazságot megtudják, akik nem ismerték fel az ellenfél tevékenységét, mert a szellemi javakat minden embernek meg kell vizsgálni, és ezt az én támogatásommal meg is teheti. Nem fogadhat el feltétlenül mindent igaznak, ami láthatóan az ellenfél munkája.

Mivel hogy az igazság újra és újra leárad a Földre, én nem gátlom és gátolhatom meg, hogy ő is megnyilatkozzon, ha erre alkalma nyílik. Mert neki is joga van, hogy küzdjön a lelketekért. Viszont minden ember csak tőlem kérje szelleme megvilágosodását, és akkor fel is ismeri, ha az ellenfél bekapcsolódott – mert én valóban nem engedem, hogy a tévedésbe elbukjon. Minden komolysággal vágyódjatok az igazságra, és biztosan megkapjátok. Hálásak legyetek, ha egy tévedésre figyelmeztetlek, amely torzképet ad rólam és magasan tökéletes lényemről. Szíveteken viselitek az igazságot, vagy tévedésben akartok elmúlni? Az ellenfél ugyancsak hatalmas bilincseket rak rátok, de meglazíthatjátok azzal, hogy bensőségesen hozzám kapcsolódtok, és szellemetek megvilágosodását kéritek.

Ha szívetek legmélyéből külditek hozzám kérésteket, egészen világosan és tisztán felismeritek lényemet, és vissza tudtok utasítani minden torzképet rólam. Azonban titeket, földi szolgáimat ne zavarjon, ha veszítetek a követőkből, mert ti csak az én megbízásomból beszéltek, a legtisztább igazságot adjátok tovább, amit tőlem kaptatok, és akiket meg is védhetek a tévedésektől, mivel erre kértek.

Tudom, hogy nehéz hitbeli próbát kell megállnia, aki ezt a tévtanítást képviseli. Azonban nekem először kinyilatkoztatásaim szavahihetőségéről kellett részetekre bizonyítékot szolgáltatnom, mielőtt ezt a problémát szóba hoztam. De ezt a kinyilatkoztatást is elfogadhatjátok tiszta igazságként. És ha csak a legnagyobb józansággal gondolkodtok erről, úgy ez a megoldás valószínűbb kell legyen, és az is, ha bennem a legtökéletesebb lényt kívánjátok megismerni, akit már nem lehet túlszárnyalni. Az Ellenfél még sok tévedést kiszór az emberek befogásáért, és mindig kevesebben ismerik fel, mert igen csekély a számuk, akik csak a tiszta igazságra törekszenek. Ezért is nehéz áttörni az igazságnak. Csak azok lesznek készek elfogadni, akik bensőséges imában velem kapcsolódnak össze, és akiknek szellemét ezért megvilágosíthatom. Ezek viszont megvédik az igazságot, és valóban ellenpártiként tekintenek arra, aki egykor szavaimat elfogadta.

De ezt is magatokra kell vennetek, ha hűségesen akartok nekem szolgálni, mert egyedül én tudlak az igazságban vezetni, ahogy megígértem. Egyedül én igazíthatom helyre a téves tanításokat, amelyeket újra és újra Ellenfelem helyez a világba, hogy megzavarja az embereket.

Ámen.