B.D.Nr.: 8041.                                                                                                         1961. 11. 16-17.

 

A táplálék-felvételről kért magyarázat

 

Meg akarom világosítani szellemeteket, amikor arról kértek magyarázatot, hogy a lélek a földi élete alatt kiérlelődik-e, ez eredeti földi életfeladata-e, mert szubsztanciái többé-kevésbé még éretlenek, amikor emberként megkezdi földi létét. Még sok hajlam ellen küzd, melyeket az elő-testbeöltözéseiből /értsd: kőzet-, növény-, ill. állat-formában. A ford./ hozott magával, és a földi életben mindig lesz rá alkalma, hogy úrrá legyen rajtuk, ha jó az akarata és hozzám fordult. De a luciferi birodalmon megy át, ami annyit jelent, hogy élete végéig tartó állandó küzdelme lesz.

Mindig újra érintkezésbe jut szellemben éretlen szubsztanciákkal is, amik táplálék formájában is érkeznek a test munkaképességének megtartására, és a léleknek ezeket is át kell szellemíteni, azaz megpróbál mindent a helyes Rendbe hozni. Tehát ez a szellemi /részecske/ is a testhez társul - amit a lélek külső burokként kapott - mert annak felépítését és megtartását szolgálja, s amelyben a léleknek ki kell érlelődni. Ily módon az ételben levő szellemi szubsztancia is szolgál, ezáltal lassan a magasba jut – és teljesen mindegy, hogy a növény- vagy az állatvilágból származik-e.

A táplálék – amit a test megtartásához fel kell vennie – szintén az érlelődési folyamatba beillesztett szellemi, különböző érettségi fokon állva. A test a neki nem hasznosat is felveheti, pl. olyan kosztot, ami még túlsúlyban éretlen szellemit hordoz – ez aztán a testet és lelket is sanyargathatja, ami betegség formájában jelentkezik. Egy erős lélek azonban ezeket az éretlen szubsztanciákat is rendbe tudja hozni, de akkor már magának is magas szellemi fokot kellett szereznie, hogy megváltó módon hathasson a még éretlen szellemire.

Az étel helyes elkészítése is létrehozhat egy gyorsított kiérlelődést, amennyiben a rosszindulatú szellemi rész eltávolítódik, mielőtt érintkezésbe jut az emberi testtel. Mert minden a Teremtésben még lekötött szellemi alacsony érettségi fokon áll, de időelőtti megváltást kaphat, ha készségesen szolgálja az embert. Akkor is megrövidül az útja, ha az az eset áll fenn, hogy a test megadja magát a lélek akaratának, ha a test nem akadályozza meg a lélek tudatos törekvését a tökéletességre, ha tehát ezek a szellemi szubsztanciák szintén a lelket támogatják, amennyiben alárendelik magukat a testnek, s így vele együtt átszellemülnek. De ez csak akkor történik meg, ha a táplálék - amit a test felvesz – tiszta, egészséges és hasznos a test fenntartására. Mert amint a léleknek sikerül a testet alkalmazkodóvá tenni, hogy akaratának alárendelje magát, hamarosan létrejön a test átszellemítése is, amennyiben a lélek összekapcsolódik a szellemmel, tehát tudatosan törekszik a szellemi tökéletességre.

De ha a léleknek még semmiféle kapcsolata sincs a szellemivel, akkor a test marad a meghatározója is, azaz testi burkának minden átszellemítetlen szubsztanciája erősen előlép, uralkodik a lélek fölött, annak gondolata és akarata mindig csak a test kellemes érzését próbálja emelni, és ekkor az étel és ital elfogyasztása is nagymértékben akadályozza a szellemi fejlődést. A test túlmértékben álszellemítetlen szubsztanciát vesz magába, ami a testet és lelket lehúzza, mert ekkor előtérbe tolakszik minden luciferi, és nem kap visszautasítást. Tehát veszélybe jut a felfelé-fejlődés is, hacsak nem lesz teljesen lehetetlen.

Ebből újra az következik, hogy minden étel megáldásáért való ima a legjobb eszköz e veszély elkerülésére. Mindent, ami káros a lelketeknek, át tudok alakítani, és meg is teszem, ha mindig rám gondoltok, mielőtt táplálékot vesztek magatokhoz, ami többé-kevésbé éretlen szellemit tartalmaz, hiszen még minden földhöz-kötött, ami átmegy a teremtett dolgokon, és teljesen mindegy, hogy milyen fejlődési fokot ért el. Értékelem az akaratotokat, hogy még a Földön el akarjátok érni a tökéletességet, és az ima mindazok megáldásáért amit magatokhoz vesztek, mindig az akaratot bizonyítja nekem, és ennek minden időben megfelelek.

Mindaz ami a test felépítésére és fenntartására szolgál ezzel betölti a valódi rendeltetését - és szolgál. És így kell mindig az étel elfogyasztását néznetek. Hogy tehát egy bizonyos mértékletességet figyelembe kell venni, hogy nemcsak a testi vágyaitoknak kell megfelelni az magától értetődik, ekkor megszüntetitek a veszélyt, hogy testeteket alacsony szellemi szubsztanciák szokatlanul zaklassanak. Nem szorultok különös felvilágosításra sem, mert az örök Rendem szerinti életre való akaratotok megadja a helyes érzést az ételek kiválasztására – és mindegyik lehet hasznos vagy lehet káros, ha nem tartjátok meg a mértéket, vagy ha alacsony vágyak ingerelnek, amit csillapítani kívántok.

Mert tudnotok kell, hogy egyedül szabad akaratotok határozza meg mennyire tanúsítsatok ellenállást az ellenfél kísértésével, lelketek ellenségével szemben. Mert ő mindig mindent igénybe fog venni, ami veszélyes lehet számotokra. Felébreszti bennetek a hajlamokat, a testen keresztül a lelketekre hat, és ott zaklat, ahol csak lehetséges. Nem kényszeríthet benneteket, mert ő sem gyakorolhat semmi közvetlen befolyást a még formában lekötött szellemire. Azonban akaratotokat hajlamossá tudja tenni, amennyiben követitek a rátok átvitt gondolatát, amennyiben megteszitek amit ösztönzés által közvetít, amennyiben ezeket a kívánságokat teljesítitek, tehát mind a táplálék kiválasztásában, mind a mértékben elővigyázatlanok vagytok, vagy tudatosan vétkeztek Rendem ellen – amit jól ismertek, és jóakarat mellett be is tarthatnátok.

Ti magatok tehát bizonyos értelemben hozzájárultok az éretlen szubsztancia anyagtól való megváltásához, ha az ételt és italt helyes mértékben veszitek magatokhoz, mert minden szellemi részecske kiérlelődéséhez hozzátartozik hogy szolgál, és amint az anyag szolgálatát lehetővé teszitek, ezeket is érlelődésre segítitek. A szolgáló feladatkört, valamint a szolgáló rendeltetést is minden teremtett dolog tőlem kapta. És ha az ember maga az isteni Rendemben van, úgy soha nem akadályozza meg a szellemi felfelé-fejlődését, teljesen mindegy, hogy milyen formában van még az megkötve. Mert az embert is én teremtettem minden igényével együtt, és rajta múlik csak, hogy mindig betartja-e a helyes mértéket, és igénybeveszi-e azt is, amit szeretetből és bölcsességből neki rendeltem.

És aki nem akar tudatosan vétkezni, az minden használatra rendelt teremtményt – teljesen mindegy, hogy az milyen szellemi fokon található – az általam kívánt Rendben használ. Állandó kapcsolatban állva velem áldásomat kéri magának, és aztán maga is hozzájárul, hogy a teste még éretlen szubsztanciái, és azok is amiket teste fenntartásához felvesz, helyes Rendbe jussanak, hogy kiérlelődjenek a földi élet alatt – ahogy az az én akaratom.

Ámen.