B.D.Nr.: 7775                                                                                                           1960. 12. 17.

 

A szeretet az örök Rend törvénye

 

Mindenkinek az örök Rend törvénye alá kell vetnie magát, ha el akarjátok érni a Földön a célotokat, a tökéletességet, ahogy mennyei Atyátok is tökéletes. Ez a Rend törvénye nem kér mást tőletek, csak hogy a szeretetben éljetek, hogy lényeteket újra szeretetté alakítsátok, ahogy egykor a kezdetben volt. Minden, ami a szeretet ellen vét, az a Rend-törvényem ellen is vét, aminek mindig csak a szeretet az alapja, mivel tőlem, az örök Szeretettől származik. Amint kikapcsolódik a szeretetet, a lény a Rendből is kilépett. Amint a lény visszautasította szeretetsugárzásomat, a szeretet-áramkörömből is kilépett, és egész állapotát rendellenessé alakította, ami ellentmondott annak a lénynek, ahogy őt megalkottam. Kifordult magából, felborította a Rendet, és ezért tehát bűnös lett, mivel minden bűn, ami a szeretet ellen irányul. És mivel magam a Szeretet vagyok, így a lény ellenem lázadt föl és lett bűnös.

Ám bármikor beléphet a Rend állapotába, bármikor teljesen alávetheti magát akaratomnak, és ezzel újra teljesen illeszkedik az isteni Rendembe is. Az én akaratom azonban az, hogy ti emberek újra felgyújtsátok magatokban a szeretetet, hogy újra elfogadjátok ős-lényeteket, hogy felébredjen bennetek minden isteni tulajdonság, amit örök Rendemen kívül nem lehet elgondolni. Szabad akarattal visszájára fordítottátok a bennetek lévő istenit, felborítottátok a Rendet – amibe minden teremtett lényemet magamból kihelyeztem. És ez azt jelenti, hogy szabadon lemondtatok a szeretetről, hogy szeretet nélküli lények lettetek, és ezzel vétkeztetek ellenem – aki a Szeretet vagyok.

A földi életetek folyton lehetőséget ad számotokra a szeretetetek átalakítására, és a Rend törvényébe minden időben beilleszkedhettek, ha csupán a szeretetben tevékenykedtek. Akkor összekapcsoljátok magatokat újra velem, mert minden szeretet-tevékenységben nálatok vagyok, és ahol én vagyok, ott Rendnek is kell lennie. Ha engem jelenvalónak engedtek lenni, akkor a Rendben kell tartózkodnotok, mivel én csak ott időzök, ahol szeretet van - és ahol szeretet van, ott az isteni Rend is betartottá válik.

És újra azok lesztek, akik kezdetben voltatok: isteni lények, tele világossággal és erővel. Mert minden isteni tökéletes, és minden isteni hasonlóvá válik az Atya lényéhez, ismét tökéletesek lesztek, ahogy Atyátok a Mennyben tökéletes. Szabad akaratból tértek vissza hozzám, a gyermekeimmé váltok, ahogy kezdet óta a célom volt, tehát velem teremtetek és alkottok, és örökké boldogok lesztek.

Ámen.