B.D.Nr.: 7217.                                                                                                          1958. 11. 29.

 

Megpróbáltatások az öregkorban

Szeretet és türelem

 

Nagyon gyakran kell benneteket figyelmeztetnem, tartsatok ki szeretetben és türelemben életetek végéig. A megpróbáltatások nem állíthatók le, ha az utolsó szintet el akarjátok érni. Ti az életutatokat tudatosan abban az elhatározásban kezdtétek meg, hogy azt végig megteszitek, hogy ezáltal elérjétek a világosság egy fokát, ami boldog lényekké tesz benneteket. És míg ez az út be nem fejeződött, a megpróbáltatásoknak sem lesz vége, melyekben a helytállás mindig újra egy magasabb lépcsőfokot jelent. De egyáltalán nem kell félnetek földi utatok utolsó szakaszától, mert ti kapcsolatba léptetek velem, és ez mindig azt jelenti, hogy mellettetek vagyok, még ha néha általam magárahagyatottnak is képzelitek, hiszitek magatokat - én azonban annál közelebb vagyok, minél nagyobb bajban vagytok. Ezért gondoljatok mindig arra, hogy a szeretetet és türelmet állandóan gyakorolnotok kell, hogy a szeretet-tevékenység erőt hoz a legnagyobb megtételére vagy legyőzésére is. Hogy a türelem benső erőt ad, és ez egy erős ellenállás az Ellenféllel szemben, aki éppen a türelmet akarja bennetek megrendíteni, hogy nyugtalanságba és izgalomba hozzon, olyan állapotba, amelyben aztán könnyű dolga és nagy sikere van. Gondoljatok arra, hogy a türelem által mindennel megbirkózhattok, mert akkor ti vagytok az urak az Ellenfél felett, és hamarosan közelségemet is megérzitek, noha soha nem hagytalak el.

De ha az élet egészen egyformán telne, minden megpróbálás, minden megrázkódtatás nélkül, megállnátok a fejlődésetekben, és a Földön hátralevő napjaitok hiábavaló időszakasz lenne, amit egyszer a túlvilágon megbánnátok. Mert az élet vége felé természetszerűen nehezebb minden ember élete, emiatt azonban a szellemi eredmények is messzemenően nagyobb értékűek, ám nagyobb akaratot és erőfeszítést is követelnek, mint az ellenállóképes emberek esetében, akik még életerejük teljében állnak. Gondoljatok arra, hogy minden nap egy kegyelem, ami még a Földön adatik, mert dolgozhattok lelketek üdvén, és ennek értékét csak akkor mérhetitek fel, amikor bementek a túlvilági Birodalomba. Mert valóban tudom, hogy ez nektek erőfeszítést jelent, és valóban igazságos jutalmat is fogok fizetni érte - ezzel szemben semmi különösre nem várhatnátok, ha földi életetek egyformán telne, és nem követelné sem akaratotok bevetését, sem hitetek tanúságtételét. Az utolsó nap eljövetelekor megköszönitek, hogy a hosszú földi élet kegyelmét ajándékoztam nektek, mert akkor átlátjátok micsoda gazdagságot gyűjtöttetek, feltéve hogy időtöket a Földön jól használtátok.

Bármi is jöjjön rátok, én közel vagyok hozzátok. Mindig erre gondoljatok, és akkor a szeretet és türelem is eluralkodik bennetek, amikor a szenvedés által próbára lesztek téve és bizonyítanotok kell. De lelketek ellenségének ne adjatok jogot, hogy uralkodjon felettetek azáltal, hogy bensőtökben fellázadtok és minden türelmeteket elvesztitek  -  mert ez az ő fegyvere, hogy megraboljon nyugalmatoktól, és akkor maga is bekapcsolódik, többnyire eredményesen. De ha ti higgadtak maradtok, és teljes türelemmel beletörődtök sorsotokba, akkor nem tud közeledni felétek, viszont én annál eredményesebb lehetek, és tényleg nem hagylak a bajban és szorongattatásban, ha mindig kiálljátok az ilyen megpróbáltatásokat, és teljes bizalomban rábízzátok magatokat segítségemre.

Ámen.