B.D.Nr.: 7145.                                                                                                          1958. 06. 15.

 

A legkisebb történés is Isten szeretetébe és bölcsességébe van megalapozva...

 

Semmi sem adjon okot, hogy szeretetembe, bölcsességembe és hatalmamba kételkedjetek. Mindig olyan Istenre gondoljatok, aki bölcsességében mindent, a legkisebb eseményt is előre meggondolta, és szeretete egy célt akar elérni.

Ti emberek nem látjátok át, sem helyesen nem tudjátok megérteni Megváltó Tervemet, mert gondolkodásotok még lehatárolt. De én örökkévalóságokon előre látok, a legkisebb eseménynek is tudom a kihatását, és látom, hogy mindig vannak lelkek, akik ezáltal magasabb érettségre juthatnak. Ezért engedjetek át nekem mindent, és keressetek magatokban mindenre megértést. Tudnotok kell, hogy mindig szeretetem, bölcsességem és hatalmam van az események mögött, akármennyire kétségesnek is tűnik ez számotokra.

Mert a sötét világ is akaratom alatt áll, és ha a legrosszabb nézeteket is követik, elsősorban engedélyem teszi kivitelezésüket lehetővé, és az ilyen megengedéseket olykor – később – áldásnak ismertek fel, és ezért teljesen nem tiltom el ezeknek az erőknek a tevékenységét. De nektek hinnetek kell szeretetemben, bölcsességemben és hatalmamban.

Sok mindent nem tudtok megérteni, amíg nem vagytok a felismerés világosságában. De hogy egykor szeretetemből indultatok el, azt el kell hinnetek, és azt is, hogy az én szeretetem örökké el nem múlik. És ha már tudtok szilárdan és meggyőződéssel hinni szeretetemben, akkor nem esik nehezetekre mindent ebből a nézőpontból látni. És ez megadja a boldogságot, a belső békét, és azt a biztos érzést, hogy szeretetemben védve érezhetitek magatokat.

Ha teljes hittel átadtátok magatokat nekem, akkor mindig abban a bizonyosságban élhettek, hogy csak az jöhet fölétek, az érinthet bennetek, ami üdvösségetekre szolgál. Mert akkor nem kételkedtek abban, hogy nekem minden hatalom a rendelkezésemre áll, és a határtalan bölcsességemet sem fogjátok letagadni, mert ezt bizonyítja minden amit teremtettem. Akkor azt is tudni fogjátok, mit értsetek ezen szavak alatt: „Isten elismerése” és „Istenben való hit”. Mert azt a tényt, hogy az emberek fölött van egy legmagasabb lény, ezt csak kevesen fogják tagadni. De ha ebben a meggyőződésben az is benn van, hogy ez a lény önmagában szeretet, bölcsesség és hatalom, azt úgy értékelem, mint az énem „elismerését”. És erre a meggyőződésre kellene mindnyájatoknak eljutni akkor is, ha az események és élmények pillanatnyilag érthetetlennek tűnnek, ha szeretetemmel, bölcsességemmel és hatalmammal nem tudjátok összhangba hozni – ekkor se kételkedjetek tökéletességemben. Mert én minden fölött állok, mindenről tudok, kormányzom a Mennyet és a Földet, a világos és sötét világot. Az, hogy a különböző erőknek bizonyos szabadságot hagyok, az szintén szeretetembe, bölcsességembe és hatalmamba van megalapozva. Mert végső soron minden – ha jól kiértékelitek – minden a ti tökéletesedéseteket szolgálja.

Ha az emberben felnő ez a mély hit, akkor ez átvisz a legnehezebb sorscsapáson is, mert már nem fognak különösebben érinteni, mert szeretetemben mindig védve érzitek magatokat. Ezért a csapás is csak áldást hozóan tud érinteni. Ez a tény egykor majd tisztán áll szellemi szemeitek előtt, és ti akkor majd meglátjátok azt a sok felesleges aggódást, gondot és gondolatokat, amelyekkel megterheltétek földi életeteket.

Szeretetem, bölcsességem és hatalmam valóban minden embert körülvesz. Senki sem érezheti úgy magát, hogy őt elhanyagolták, mert mindenkivel szemben ugyanaz a gondosság érvényesül, minden egyes ember lelki üdvéért harcolok, mindenkinek a legnagyobb segítséget hozom. Mert mindenkit vissza akarok nyerni magamnak, mindenkinek meg akarom mutatni az utat az atyai házba. De mindenkinél más az eszköz, ami eredményt hoz. Viszont mindig ugyanaz a szeretet, bölcsesség és hatalom áll mindazon események mögött, amik rajtatok vagy körülöttetek történnek.

És ha gondolkodás nélkül reám bízzátok magatokat, akkor tulajdonképpen mindent megtettetek, amit a Földön tennetek kell. Mert ha itt most teljesen átadjátok magatokat nekem, akkor lehetővé teszitek, hogy belétek folyassam akaratomat, és akkor már akaratom szerint élhettek. Ekkor visszatértetek hozzám, és földi vándorlástok is eredményesen ér majd véget. A földi életet elcserélhetitek a Szellemi Birodalomban való élettel, és ott az összefüggéseket is villámgyorsan felismeritek, és nekem dicséretet és hálát énekeltek, hogy megengedtem a nehéz földi út megtevését.

Soha ne kételkedjetek szeretetemben, bölcsességemben és hatalmamban. Akkor az elismerésetek eleven lesz, és ekkor már csak egy kis lépésre van szükségetek a tökéletességhez.

Ámen.