B.D.Nr.: 7130.                                                                                                          1958. 05. 25.

 

A Szellem kiömlésének megértése…

 

A legtöbb ember számára Szellemem (magyarul: a Szentlélek fogalma) tevékenysége érthetetlen fogalom lett, és ez is jelzi a mély szellemi sötétséget, ami kiterjedt a Föld fölé.

Szellemem kiömlésének valóságos jelentését nem értik, és mindig csak a „Szellemem kiömlését az apostolok fölé” kijelentés értik alatta. Egy olyan eseményt, ami minden ember részére meg lett hirdetve, amit minden ember maga is átélhetne – azt az első tanítványokra lehatárolták. Ezzel alkalmatlanokká tették magukat is, hogy Szellemem rájuk is kiömöljön. Nem értették meg ezt az eseményt, ami a tanítványoknál csak az első alkalommal jelent meg szemmel is láthatóan. De én már előtte meghirdettem e szavakkal: „El akarom küldeni a Vigasztalót, az igazság szellemét.” És szavaimat minden embernek mondottam, nem csak apostolaimnak, hanem mindazoknak, akik mint mindenkori apostolaim azon fáradoznak, hogy szeretet parancsaimat teljesítsék. Mert különben nem mondtam volna: „Aki teljesíti parancsaimat, az az aki szeret emgem… hozzá akarok menni, és megnyilvánulok neki..” Én azonban csak Szellemben adhattam hirt magamról, mert mint embernek a földi vándorlásom már befejeződött a kereszten való halálommal és mennybemenetelemmel. Ezek földi misszióm érthető végét képezték. Viszont azoknak, akik hittek bennem, megígértem Szellememet, hogy szellemben mindig velük akarok maradni.

A legtöbb ember nem érti ezt a kijelentést, különben nem lenne ismeretlen számukra a: „Szellemem tevékenysége” kijelentés sem. Mert épp ez a Szellemem tevékenysége az, ami mindenhol kételkedést vagy visszautasítást idéz elő. Egyrészt mert ritkán lehetséges, másrészt mert nem ott kerül napvilágra, ahol az emberek magukat az apostolok utódjainak adják ki – de az igazság szerint nem ők az igazi követők, és a feltételeket sem teljesítik, amik maguk után vonnák a Szellemem tevékenységét… Mert ezek az állítólagos „követők” vagy másképpen „Isten képviselők” teljes ismeretlenségben vannak a Szellemem kiömléséről. A belőlem való Szellem az én részem, mindent lát, mindenről tud, és ezek alapján világosságot, fényességet terjeszt, felvilágosít dolgokról, amit az emberi tudomány nem tár fel.

A belőlem való Szellem: erő, amit az ember is felhasználhat, ha Szellemem átjárja. Tehát a belőlem való erő visszavezet a helyes rendbe mindent, ami kilépett az egykori rendemből, kinyítja a szemeit, hogy lássa az eddig még soha nem látottat, kinyítja a füleket, hogy hallja az eddig még soha nem hallottat…

Szellememnek ezt a kiömlését ígértem meg az embereknek, ha akaratom szerint élnek, azaz teljesítik szeretet-parancsaimat. Ha most a Szellemnek ez a kiömlése egy emberen észrevehető azzal, hogy önmagából olyan dolgokról ad hírt, ami eddig rejtve volt az emberiség előtt, hogy tisztán és érthetően tud sokféléről felvilágosítást adni, ami eddig az embereknek érthetetlen volt, akkor az embertársak nem ismerik fel, hogy Szellemem nyilatkozik meg, hogy ígéretem teljesült – hanem visszautasítanak mindent,és az illetőt fantasztának és hazúgnak mondják. Pedig ezzel csak önmagukról tanúsítják, hogy teljesen tudatlanok, és Szellemem egyáltalán nem tölti be őket. Amennyiben gondolkodásuk az eljövendőben helyes irányba változna, akkor tisztelettudóan állnának szembe szokatlan tevékenységemmel, és eltöprengenének rajta – akkor is Szellemem tevékenységének csak legkissebb fokát képviselnék. Pontosan Szellemem kiömlése volt az oka az általuk indított végtelen sok üldözésnek és ellenségeskedésnek azok iránt, akik első tanítványaim igaz követői, és Szellemem felvevő edényei lettek. Számtalan gonoszságot elkövettek, akik maguknak tartották fenn a jogot, hogy Szellemem megvilágosította őket - és mégsem tudták a legkisebb jelét sem felmutatni Szellemem tevékenységének. Eltűnt erre vonatkozóan minden megértés, és csak kevesen teszik lehetővé, hogy magam Szellemben megnyilatkozzam, hogy ígéretem teljesülhessen: hogy Szellemben magam megyek az enyémekhez.

Ámen.