B.D.Nr.: 7108.                                                                                                          1958. 05. 01.

 

Istentől megengedett örömök - a teremtés csodái

 

Elvesztek a világ számára, amint a szellemvilág megigézett. De ez nem bilincsel meg akaratotok ellenére, hanem szabad akarattal lemondtok a világról. Akkor megszabadultok eddigi uratokhoz fűződő minden kapcsolatotoktól – persze ez nem jelenti, hogy ő is feladja minden fáradozását, hogy újból megszerezzen bennetek. Viszont ti akkor már erősebbek vagytok, már nem akarjátok feladni amit épp most vettetek birtokba: a szellemi értékeket, amit az Ellenfél soha nem tud gyüjteni.

De amíg a világi javak még kellemes ingert gyakorolnak, addig még neki is van befolyása rátok, még nem szabadultatok meg tőle teljesen, és még az én Országom sincs teljesen a birtokotokban, ami nem ebből a világból való. Így magatok is meg tudjátok itélni, lelketeknek milyen szellemi eredményei – érettségi foka – van, amennyiben komolyan vizsgáljátok, mennyi kivánságtok van a földi világ felé. Ha az én Országomat akarjátok elérni – amely valóban kivánnivaló javakat akar ajándékozni – nem olyanokat, mint a földi javak, akkor nagyon kell dolgoznotok magatokon, hogy minden a világ iránti kívánságot legyőzzetek.

Ennek ellenére még sok földi öröm elérhető,és nem kell félnetek, hogy ezek az örömök ellenem való vétkek lennének, vagy lecsökkent szeretetet bizonyítanának. Azt akarom, hogy derüsen menjetek át a földi életen, hogy örüljetek teremtett dolgaimnak, hogy a javakat melyeket nyujtok hálával fogadjátok. Csak tegyetek különbséget aközött, amit én, és amit Ellenfelem nyújt. És ezt könnyen megtehetitek, ha meggondoljátok, milyen érettségi fokon áll az a szellemi, amire vágyódtok. Számtalan teremtményem van, melyeket azért hoztam létre, hogy kicsavarjam Ellenfelem kezeiből a rá hallgatókat, és a teremtmények által lassú felfelé fejlődésre segítsem. És az Ellenfélnek ezért már nincs hatalma ezek fölött a kötött szellemiek fölött. És ha ti ezeknek igazi szeretetet adtok, majd minden boldoggá tesz, ami igazolja az én igen nagy szeretetemet az egykor elbukottak iránt. Tehát örülhettek a sokoldalú természeti teremtményeknek, mert ezek látható igazolásai teremtményeim iránti szeretetemnek.

Épp így megörvendeztet a csillagos ég, a Nap a maga jóindulatú sugárzásával, az eső a mindent felüdítő hatásával – ezek az örömök mind Istenetek és Örök Atyátok ajándékai. A tiszta levegő, és a friss víz is mindenkor azt igazolja, aki mindezt életre hívta. Mindezek az örömök alkalmasak, hogy lelketeket felüdítsék, és hálával gondoljatok az örök Teremtőre. Tekinteteteket és gondolatotokat hozzám kormányozza, akit lelketeknek meg kell találni ezen a Földön. Tehát mindannak gond nélkül örülhettek, ami lelketeket megemeli, és hozzám közelíti.

De Ellenfelem részéről is számlálhatatlan csábítás érkezik, amelyek lehúzzák gondolataitokat. Ezek a gondolatok állandóan és szilárdan összekapcsolnak a még éretlen szellemivel, és azok mintegy visszahúznak benneteket egy már régen legyőzött szellemi állapotba. Ezek a földi anyagi javak, melyek birtoklására testetek törekszik, ami aztán a lélek kívánságát leigázza, és azért nem talál hozzám. Akit nem lehet ott keresni, ahol Ellenfelem birodalma van. És az ember maga is könnyen számot adhat róla, hogy a teste, vagy a lelke keresi –e a kielégülést.

Meg kell látnia, hogy a gondolkodása elsősorban a testi jólét javulását akarja – akármi is az, amire törekszik. És azt is tudja, hol és mikor képes egy igazi öröm eltévedni, és a lélek egy mérgező, alacsony szellemi öröm birtokosává változik. Mert Ellenfelem mindig azt akarja elérni, hogy a tisztát tisztátalanná tegye, hogy a természetben való örömöket összeköti tisztán testi vágyakkal, és az embert a maga földi területére húzza. Ezért kell a testet kényszernek alávetni, ha a lélak az én Birodalmamat akarja megszerezni, olyan dolgokról kell lemondania, amikre a test vágyakozik.

Mert ha már minden vágy el van fojtva, csak akkor nem káros a földi-anyag dolog. Az ilyen ember ekkor már csak az igazságos mérték szerint értékeli, és fogja kiértékelni, és csak ekkor tette szabaddá magát az Ellenféltől, holott még a Földön vándorol, a földi, materiális dolgok között. De az már nem húzza le, ő az anyag ura, maga szabadította meg magát annak uralmától, akié az anyagi világ – ő pedig azt a Birodalmat vette tulajdonába, ami nem e világból való.

Ámen.