B.D.Nr.: 5980.                                                                                                         1954. 06. 19.

 

Isten áldást ad a megváltó munkához

Túlvilági lelkek

 

Majd utatokba vezetem az embereket, akiknek adjátok oda szavaimat, benneteket pedig úgy kormányozlak, hogy megváltó módon tevékenykedhessetek. Körül vagytok véve lelkekkel, akik általatok fogadják magukba szavaimat. Szellemem állandóan rátok ereszkedik, amikor értem és Birodalmamért akartok dolgozni, mert ez a megváltó munka a vég előtti utolsó időben a legfontosabb, és ezért áldásomat is megkapja. És valóban nem hiábavaló ez a fáradozás, mert mindig van eredmény a túlvilági Birodalomban, mert ott már a legkisebb világosság-szikrát is értékelik, mert mindig vannak lelkek, akik elérték már azt a fokozatot, hogy minden tőletek jövő szellemi tevékenységből hasznot húzzanak.

Amint nekem akartok szolgálni, egy fénysugár vesz körül benneteket, ami odacsalja a lelkeket, ezért ne fáradjatok bele, vagy ne legyen közömbös az Birodalmamért végzett munka. Még ha kevés földi eredményt észleltek is, nem dolgoztok hiába, és minden gondolatnak, minden szónak, minden tollvonásnak kihatása van: vagy a Földön, vagy a Szellemi Birodalomban megváltást hoz. Csak komoly akarattal kell cselekedni, nekem szolgálva, és a tévelygő lelkek megváltását segítve.

Ennek a szellemi munkának nem lehet az alapja semmiféle számítás, sem önszeretet, mert előttem minden világos, az emberi szív legtitkosabb gondolata is, és egyedül a megváltó akarat, az akaratnak teljesen az én akaratom alá helyezése teszi a munkát és az eredményt értékessé. Ezért törekvésetek ne csökkenjen akkor sem, ha minden oldalról akadály lép elétek, vagy látszólag minden eredmény nélkül dolgoztok.

Ezt az eredményt nem láthatjátok meg, de az megvan, és egykor boldogan látjátok munkátok áldását, amikor a Szellemi Birodalomban az általatok megváltott lelkek seregei fogadnak. És minél buzgóbban végzitek ezt a szőlőskerti munkát, minél szeretetteljesebben viselitek a még sötétségben tartózkodó lelkek gondját, minél bensőségesebb lesz vágyatok, hogy ezeknek a lelkeknek segítsetek, annál áldottabb lesz megváltó munkátok, és magatok is kegyelemben és áldásban részesültök, mert minden szellemi tevékenység szeretetemet hozza, és biztosítja minden segítségemet.

Bár az emberek részéről állandóan több visszautasítást fogtok tapasztalni, mert a vég előtti időben fokozódik a szellemi mélypont, és már maga ez egyedül is jelzi a vég közelségét és szavaim igazságát. Kigúnyolnak és gyaláznak szellemi tevékenységetek miatt, próbálják megakadályozni szavaim terjesztését, üldöznek és sokféle földi nehézség által próbálnak elbuktatni és ellenem fordítani.

Ez ne tévesszen meg, arra gondoljatok, hogy ezeket előre megmondtam, és tudnotok kell, hogy a vég következik, hogy közel vagytok hozzá, hogy magam jövök és megszabadítalak a nagy szükségből, ahogy megígértem. Földi szőlőskerti munkátok eredményén felismeritek milyen óra ütött, mert még elkönyveltek különféle eredményt, de ezután alig lesz aki jóakarattal meghallgat a kicsi nyájatokhoz tartozókon kívül, és nektek szilárdan össze kell tartanotok, és kölcsönösen erősítenetek kell egymást a hitben.

Hangom és szavam ismételten felhangzik, hogy el ne veszítsétek velem a kapcsolatot, amikor a világ szorongat, és a szellemi világosság csak egészen gyengén világít ebben a világban. De ahol szavam felhangzik, ott világosan sugárzik a végtelenségbe, odacsalogatja a világosságra vágyódókat, és ezeknek most odaadhatjátok amit az emberek visszautasítottak. És minden általatok megváltást kapott lélek örökké hálás lesz érte.

Ámen.