B.D.Nr.: 5745                                                                                                           1953. 08. 12.

 

A túlvilági lelkek Isten szavát erőáramnak érzik

 

A Szellemi Birodalommal való kapcsolat által szilárd erőáramlás jut mozgásba, és ennek az erőáramnak mindenütt hatása van, ahol hasonló felfelé törekvés észlelhető. Ott is, ahol az ember törekvése még nem tudatos, de ellenállást sem gyakorol. Az erő hatása felismerhető, mert kezd kinyílni, felfigyel, és követ mindent, ami a Szellemi Birodalommal összefüggésben állhat, hogy magának ítéletet tudjon alkotni.

Higgyétek el földi szolgáim, nem mentek el észrevétlenül embertársaitok mellett, higgyétek el, tetteitek és beszédetek figyelemre talál, és ez már az erősugárzás kihatása, amit mozgásba hoztatok, csakhogy ezt a hatást - mert szellemi oka van – éppen ezért csak szellemben lehet megfigyelni is. Az embertársak gondolataiban jut kifejezésre, ami számotokra nem felismerhető, de az emberek belső megváltozásának az oka lehet. És lesznek nem földi emberek, akik az erő-áramlásból hasznot szereznek: a túlvilági lelkek, akiknél semmilyen gondolat nem marad rejtve amint tapasztalatot akarnak gyűjteni nálatok, akik akaratom szerint járjátok utatokat. Jólesően éreznek minden erőáramlást, ami ima vagy szeretetből induló cselekedet, a Földön szavaim közlése, vagy e szavak felolvasása által fénysugárként érkezik hozzájuk - amint készek ezt elfogadni. Ezért vagytok ilyen lelkekkel körülvéve, akik mind erőt szeretnének kapni tőletek.

Embertársaitok bizonyára épp így bőven szereznének erőt mellettetek, ha benneteket meghallgatva szavaim kegyelmi erejében részesednének, de akaratuk még nem fordul kizárólag a szellemi javak megnyerésére, mert még túl sok figyelmet szentelnek a világnak. Eközben a túlvilági lelkek mint erőt, mint jótettet érzik ami általatok nekik nyújttatik, mert a túlvilágról való  erőáramlást, amit a Világosságból való lények vezetnek hozzájuk, csak akkor ismerik el ugyanilyen jónak, ha már megszerezték az első ismeretet, ha segítségetekkel a sötétség vagy derengés birodalmából megtalálták az ajtót a Világosság felé. Mert ők még nagyon földközelben tartózkodnak, és ezért a Földről könnyebb megdolgozni őket, mint a Világosságbeli lények által. Ezek már ott állnak segítőként mögöttük, és megkönnyítik annak a megértését, amit ti nyújtotok nekik.

De mindig az isteni erő áramkörében állnak, szereteterőm mindig érinti őket, és érzik a hatását. Csakhogy magam nem hathatok rájuk, amíg megmaradnak ellenállásukban, amíg még a sötétség tereiben tartózkodnak, amiből azonban kiszabadíthatjátok őket szerető felvilágosítás, közbenjárás és gondolati befolyásolás által.

Minden jó gondolat erőként hat a Földön éppúgy mint a túlvilágon. Ezért embertársaitok felé is csak jó gondolatokat küldjetek, és ezzel erőt is küldtök nekik, ami segítheti őket a belső megváltozáshoz. Mert minden jó gondolat, akarat és tett megváltó hatást gyakorol - mert ez az az erő, amely soha nem marad hatás nélkül.

Ámen.