B.D.Nr.: 5413                                                                                                           1952. 06. 15.

 

Viszontadomány:   Az isteni szó terjesztése

 

Naponta megtapasztaljátok szeretetemet, Szellemem megállás nélkül tevékeny rajtatok és bennetek, meghalljátok szavaimat, erőt és kegyelmet kaptok szokatlan mértékben, mindig és tartósan meríthettek az örökélet kútjából, magam kísérlek minden utatokon, fenntartom testeteket, hogy a lélek kiérlelődését szolgálja. Őrködöm felettetek, akik szerettek engem, mert gyermekeimmé kell válnotok. Elküldöm hozzátok Világosságom követeit a gonosszal szembeni védelemhez. Egy nap sem múlik el, hogy ne adnám szeretetem megnyilvánulását, mert nálatok vagyok, és nálatok maradok a világ végéig.

De hogyan teszitek mindezt hihetővé embertársaitoknak, akik maguk minderről nem tudnak semmit, akik eltávolodtak tőlem, és akik nem is ismernek fel, ha közeledek hozzájuk? Hogyan akartok engem bemutatni, hogy hinni tudjanak bennem és helyreállítsák velem a kapcsolatukat?

Szeretetemből nem vesznek észre semmit, mert vakon járkálnak, és nem lehet szellemi világosságot gyújtani bennük akaratuk ellenére. Az életet nem szeretetben élik, mert a világ és örömei csak az önszeretetüket ébresztik és erősítik. Ezért hinni sem tudnak, mert a hit a szeretetből fakad.

Én azonban azt a feladatot adom nektek, hogy tanítsátok embertársaitokat, és szavamat vezessétek el hozzájuk. Ezzel a feladattal tehát megtudjátok, hogy csak szavam lehet a bizonyíték önmagamról, mert szavam által beszélek magával az emberrel, és akkor többé nem is tagadhatnak le - feltételezve, hogy készek szavamat meghallgatni. A vonakodók nehezen jutnak el a belém vetett hithez, és ezek sem kaphatják meg akaratuk ellenére személyem bizonyítékát. De a készségeseket fogadjátok el, azokat akik leszoríttattak életútjukról Ellenfelem Birodalmába, akik a világiasságban élnek, és mint teljesen világtalanok áldozatul eshetnek ha nincs egy Világossághordozó, aki ezekkel az emberekkel törődik, nekik mindenekelőtt kis tiszta fényt közvetít - ami felébreszti őket a hosszú halál-alvásból - és amit aztán erősíteni szeretnének, mihelyt készségesek több világosság elfogadására. Őket tehát megbízásomból taníthatjátok, és ők majd tőlem megszólítva érzik magukat, ha magatokon keresztül engem hagytok beszélni, amikor a tőlem átvett szavakat közvetítitek. 

Az óriási kegyelembőség, amit szeretetem kiárasztott fölétek, legyen hatékony általatok az embertársaitoknál, legyetek közvetítők köztem és köztük, mivel magam nem gyakorolhatok közvetlen hatást ott, ahol még olyan sötétség van, hogy világosságom elvakítaná őket. De ti naponta megkapjátok szeretetem bizonyítékát, naponta elfogadhatjátok kezemből azt, aminek kimondhatatlan értéke van az örökkévalóságban. Hallhatjátok szavaimat, az erőt és világosságot teljes bőségben átveszitek, amivel aztán dolgozzatok az embertársaitok áldására. Ez a ti viszontadományotok. Amit kívánok: hogy hasznosítsátok az ajándékot, amit szeretetem ad, hogy helyettem beszéljetek, és így lehetőséget adjatok hatást gyakorolni az emberekre, akik még nem találták meg a hozzám vezető utat, de nem vonakodnak azon járni. Még nincs kapcsolatuk, de törekedhetnek arra, amint magatokon keresztül beszélni hagytok engem.

Ezért terjesszétek szavaimat, menjetek ki, és tanítsatok minden népet. Ezt teszitek, amennyiben megragadtok minden alkalmat, ahol hírül adhatjátok a rajtatok végzett tevékenységemet, ahol a kapott szellemi javakat továbbíthatjátok. Ne hagyjátok kihasználatlanul azt, aminek óriási értéke van a szellemi fejlődés számára. Dolgozzatok a tőlem juttatott talentummal, legyetek buzgón tevékenyek szőlőskertemben, hirdessétek az embertársaitoknak Isten Birodalmát, és tevékenységetekért megkapjátok áldásomat. Akkor méltók lesztek a szokatlan kegyelmi adományra, akkor szavam utat tör az ember-szívekhez, és visszhangzik mindazoknál, akikben jóakarat van.

Amen