B.D.Nr.: 5321.                                                                                                          1952. 02. 20.

 

Kozmikus áramlatok - asztrológia

 

Tevékennyé kell válni bennetek szellemeteknek, ha minden dologban tisztán akartok látni, ha helyesen akartok gondolkodni, és az isteni igazság szerint élni. A helyes megértés nem adatik ajándékba nektek embereknek, hanem először az előfeltételeket kell teljesíteni, amelyek a teljes megértést garantálják, és ez az előfeltétel éppen azért kell, hogy a bennetek levő szellemet felébressze, hogy az tanítson benneteket, gondolkodásotokat helyesen vezesse, megértést adjon magasabb bölcsességre, amit ti emberként csak az értelmi gondolkodástokkal nem tudnátok megérteni.

Teljesen haszontalan kezdeményezés, ha a Teremtés titkaiba a szellem segítsége nélkül akarnátok behatolni, aki – mint Isten része – mindent tud és nektek embereknek a tudást is közölheti. Szellemi tevékenység nélkül tehát sohasem kaptok betekintést az isteni Teremtés- és Üdvösségtervbe, így ha az ismeretet kívülről vezették hozzátok, azt nem tudjátok megérteni. De amit az Istenből való szellem közöl róla, az a legteljesebb igazság, és megemeli ismereteiteket, mert kiindulópontja Istenből való, az Istentől származó igazság direkt közvetítője.

A teljes Teremtés – legyen az anyagi vagy szellemi – az Isten akaratának formává alakulása, az ő szeretetében gyökerezik, és a bölcsességén keresztül céltudatos. Ezek alapján a Teremtés minden műve a keletkezésében és céltudatosságában bölcsesség-telien megfontolt, és beilleszkedik az Összteremtésbe, ahogy Isten azt üdvösséghozóan meglátta az öröktől fogva felfelé fejlődő szellemi részére.

Minden teremtési mű kiegészítése a másiknak, és az egész szellemi és anyagi Teremtés egy felfoghatatlan szellemi komplexum, ami megváltásra vár.

Az ember csak a legapróbb töredéket képes értelmével felfogni,

02.21-én: tehát olyan magyarázatokkal kell megelégednie, amelyek csak halvány fogalmat adnak, amelyek csak elnagyolt vonalakban teszik érthetővé az értelmet és célt abban, ami Isten teremtő kezeiből kikerül.

Az embernek – amíg még földi anyagi burokban él a Földön – nem is dolga, hogy a legmélyebb titkokat kikutassa, mivel a szellemi horizontja lehatárolt, mivel hiányzik minden képzelőtehetsége, hogy a Földön kívül létező teremtéseket megérthesse. De testi szeme számtalan csillagot észlelhet, amik tehát mint Isten teremtései a végtelen világmindenségben keringenek, és az embernek végtelen távolságban a törvényszerűen megállapított pályáikon mozognak. Bár nyilvánvalóak neki a csillagok, de értelmével nem tudja őket kikutatni. Ezek olyan világok, ahol vagy egyfajta előképzés, vagy az emberi lélek továbbképzése folyik, mert számtalan szféra van, amely a különféle érettségi fokon álló lelkeknek tartózkodási helyül szolgál. Minden szemeteknek látható csillagot tekintsetek a szellemi továbbképző állomásaként – ekkor már a legvilágosabban megkaptátok a csillagok értelmének és céljának magyarázatát.

Az egész Teremtést tehát – legyen az földi-anyagi vagy szellemi fajta – egy akarat kormányozza, és mind alá van rendelve az örök Rend törvényének, amelynek mozgatója az isteni Teremtő maga. Törvényen kívül semmi nem megy végbe az egész Univerzumban, mindennek törvényszerűen kell végbemenni, különben - amint saját törvénye ellen cselekedne - maga Isten engedné át a Teremtést a felbomlásnak.

Ezt a felismerést az embereknek először magukévá kell tenni, hogy tehát megérthessék: sem önkényes világesemény, sem önkényes kozmikus történés nem lehetséges, mert minden történés már megtervezett az örök alaptörvényben, és úgy jelenik meg, ahogy Isten azt öröktől fogva célszerűen felismerte a szellemi fejlődésére.

A túlhangsúlyozott értelmi kutatás idején valóban azt hiszik, hogy felfedezhetnek és felfedeznek egy bizonyos szabályt, és így az eljövendő történésre való ismeretet is garantálhatják. Egy bizonyos törvényszerűség valóban felfedezhető, tehát aláveti magát ennek a törvénynek - ekkor azonban az ember maga illeszkedik bele a törvénybe. Viszont nem illeszkedik, amikor uralkodónak hiszi magát a törvény felett azáltal, hogy ki akarja számítani azt, amit elrejtve hagy neki a természeti törvényszerűség, s eközben ő a sorsát, egy ember életpályáját összefüggésbe hozza az isteni törvény szerint keringő csillagokkal és azok járásával.

Ti emberek kérdezzétek meg magatokat, vajon jó lenne-e, ha az életpályátokat, az összes eseményt és részletet előre tudnátok, és kérdezzétek meg magatokat nem utolsó sorban, ugyan hogyan lenne akkor a szabad akaratotok képviselve, kérdezzétek meg magatokat, vajon akkor beszélhetnétek-e életfeladatról, egy szabad akaraton alapuló, szellemi, felfelé ívelő fejlődésről? Ezek mind érvénytelenek lennének, ha a csillagok járásának kiszámítása alapján lehetséges lenne elrendezni azt, ami a földi életviteleteket meghatározza.

Bár vannak isteni törvények, melyek szerint az ember életlefolyása, sorsa alakul, azonban sohasem kaphat az ember betekintést ezekbe a törvényekbe, sohasem férhet hozzá ehhez az ismerethez, különben Isten nem tartaná elrejtve a jövőt az emberek előtt, éppen úgy, mint egy törvényt, ami bölcsességére és szeretetére van alapozva.

Tagadhatatlanok azonban az egész Univerzumban fennálló összefüggések a különféle teremtési művek között, és valamennyi csillag bizonyos erőt is kisugároz, ezt más csillagok felfogják, ami nem marad befolyás nélkül. Ezek kozmikus áramlatok, éppen az isteni törvények által természetfüggők, és ezek az áramlatok hatással vannak közbe-közbe az emberekre is, többé-kevésbé ösztönzően, de némelykor bénítóan is, ami miatt nem tagadható a csillagok egy tisztán természeti befolyása az emberekre, ez azonban a szellemi fejlődést semmilyen módon sem befolyásolja, csak testileg érezhető. És ezeknek a kozmikus áramlatoknak lehetnek felépítő vagy romboló hatásai, viszont a természeti katasztrófák nem számíthatók ki időszerint a legteljesebb biztonsággal, különben az ilyen időszerűen meghatározott jövendölések a legnagyobb zűrzavart keltenék az emberek között, és ezért akadályt jelentenének a szabad akaratú szellemi fejlődés részére.

Olykor az emberek ki is lehetnek téve kozmikus befolyásnak, de ezáltal sohasem lesznek döntésre kényszerítve, ami meghatározó a szellemi fejlődésre. Azonban a rejtett dolog leleplezésére irányuló vágy nem csillapítható /az emberek/ befolyásolása nélkül, mivel amit Isten rejtve tart, azt az emberek nem fedhetik fel, hacsak maga Isten nem mutatja meg nekik, hogy a magasba segítse őket – így ő maga kinyilvánítja a jövőbeli dolgokat, hogy az embereket megóvja a mélybe való süllyedés veszélyétől.

Ámen.