B.D.Nr.: 4504.                                                                                                         1948. 12. 05-06.

 

Szellemi összetartozás – földi kötődés nélküli lelkek

 

Mindenféle földi kötődés nélkül is létezhet szellemi összetartozás, ahol a lelkek egymásra hangolódnak, mert kiegészítik egymást, és a legteljesebb harmóniában élnek. Ilyen lelkek találkozhatnak testi együttlét nélkül, ekkor azonban az embernek nem tudatos, hogy lelke ilyen szellemi kapcsolatba került, mert a lelkek a test részvétele nélkül találkoznak, s ez tisztán szellemi együttélés, amiről az ember emberként nem tud. Amint azonban a testi burok lehullik, a lelkek egymáshoz igyekszenek és kiegészítik egymást a Szellemi Birodalomban, és örökké nem válnak el egymástól.

Az ilyen lelkek kénytelenek a Földön kettős életet folytatni. Először betöltik a tényleges életfeladatot - testüket életre keltik és ösztönzik a szellemi rendeltetésre - és egyidejűleg az azonosan gondolkodó léleknek is segítségére vannak a teste átszellemítéséhez, hogy az egyesülés mindkét léleknél bekövetkezhessen – ami csak akkor lehetséges, amikor mindkét lélek elhagyja testi burkát. Azonban előbb is egyesülhet, amikor a test a nyugalmi állapotban a lelket szabaddá teszi.

A lélek ezután éli tehát második életét – másik vidéken tartózkodik, teljesen más élethelyzetben, szeretetet ad és elfogad, mert teljesen összekapcsolódva érzi magát a másik lélekkel. Közösen törekszenek a magasba, mert amikor egy lélek szellemileg egy másik lélekre talál, már előrehaladott a fejlődésben, különben semmi összhang se lenne, hanem csak ellenérdekű ellenállás.

 

1948.12.06.

 

Eközben látszólag az ember egyedül érezheti magát, mivel a lelki kötődése nem tudatos, azonban ez a magánosságérzete ugyanakkor emelkedettebb lelki érettséget hoz, és minél tovább előrehalad a fejlődésben, annál inkább átszellemülhet, tehát már a Földön eredményes lesz, gyakrabban időzik szellemi szférákban, és a Föld eltűnik számára. A lélek egy testtől elválasztott életet él ekkor, ebben a test nem vesz részt, mert funkciója kikapcsolódott, nyugalmi állapotban tartózkodik.

A lelki képességeket és szerzeményeket azonban magával viszi ebbe a szférába, és ennélfogva nagy kegyelmet adományozhat, ha ő maga sokat birtokol a szellemi gazdagságból, ahogy azonban ő is sokat nyerhet, mert a vele összekapcsolódott lélekkel az érettségi fokozatuk hasonlóképpen megfelelő szellemi gazdagságot mutat, amit most kölcsönösen kicserélnek és ezáltal kimondhatatlan örömet szerezhetnek.

Ahol ilyen szellemi kötődés létezik, ott az ellaposodás, megállás és visszaesés minden veszélye elmúlt, az ember szüntelenül törekszik a magasba, és ez a törekvés kölcsönösen egymásra talál, még ha ők emberekként ismeretlenek is egymásnak. Közös célra törekszenek, és ebben a törekvésben érzik a lelkek a kölcsönös vonzódást. Mert a lélek nem alszik, hanem a magasba való vágya szerint szüntelenül a Világosságba megy, és gyakran csak kellemetlenül tér vissza a testi burkába, amit azonban nem hagy el teljesen a földi életút továbbvitele miatt, amíg anyagi testét elhagyhatja és teljesen egyesül a lélekkel, amihez vonzódást érez.

 Ámen.