B.D.Nr: 4018.                                                                                                          1947. 04. 06.

 

Isten szolgáinak helyes gondolkodása

Egymáshoz vezetés tanítás céljából

 

Gondolkodástok helyes vezetést kap, ha szolgálni akartok, és imátok és tevékeny felebaráti szeretetek által kapcsolatban maradtok velem. Így nem szükséges félnetek, hogy gondolkodástok, érzéstek és akaratotok a nekem nem tetsző irányba mozog-e, amennyiben tetszésem megszerzése a törekvésetek. Mert ekkor jó az akaratotok, feladtok velem szemben minden ellenállást, és akkor akaratotok által már enyémek vagytok.

Az enyémeket állandóan óvom a téves gondolkodástól, azt sem engedem meg, hogy beszéddel vagy hallgatással tévedést terjesszenek, amikor beszédre van szükség. Szolgáimat a Földön azért veszem igénybe, hogy befolyásolják embertársaikat, hogy teljesen emberi módon tárják eléjük hibáikat, vagy úgy kormányozzák gondolataikat, hogy azok maguktól elfogadják akaratomat, hogy magukba szálljanak, dolgozzanak magukon egy magasabb lelki-érettségre jutásért.

Nekem bármikor lehetséges szolgáimhoz vezetni azokat, akiknek lelki segítségre van szükségük, de ezt mindig oly módon teszem, ami nem tűnik rendkívülinek, nehogy az emberre hitbeli kényszert gyakoroljak. Így tetszés szerint lehet beszélgetéseket folytatni, azok gondolkodásra ösztönöznek, és jó hatásúak is lehetnek, így komoly az ember felfelé való fejlődése. Tehát szolgáim csak akaratom szerint beszélnek és cselekszenek, és gondolkodásuk rendezett a bennük levő szellemről – ami az én részem – tehát úgy kell gondolkodniuk és beszélniük, ahogy embertársaik részére hasznos, jóllehet azok emberi gyengeségeket és téves gondolkodást szeretnének ráfogni a tőlem megbízottra.

Én tudom, kinek szükséges a szellemi segítség, és nem vezetek embereket egymáshoz önkényesen, hanem csak abból a célból, hogy kiegészítsék és tanítsák egymást. Még ha úgy tűnik is, mintha tanító tevékenységében az egyik alulmaradna, ha úgy tűnik is, mintha önmagából beszélne, és csupán saját véleményét képviselné – az én szolgálatomban áll és azt teljesíti, amire utasítottam, mert a legtermészetesebb eszközt is igénybe veszem, hogy az ember elérje célját: a lélek lehetőleg magas érettségi fokát amíg a Földön tartózkodik.

Mert mindenkihez emberszájon keresztül beszélek, akinek szüksége van szavamra, amit emberi módon is nyújthatok, amikor arról van szó, hogy figyelembe kell venni a szabad akaratot, és mégis hatást kell gyakorolni az emberre, akinek még hiányzik az igazi megértése.

Ámen.