B.D.No.:3740                                                                                                           1946. 04. 09.

 

Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre

 

Belőlem indul az erő, a bölcsesség, és az élet is. Így el kell ismernetek engem az élet és erő forrásának. Kapcsolatot kell keresnetek velem, hogy az erő és világosság elfogadása által ÉLETRE jussatok.

Tehát énnekem kell megtalálnom magamat bennetek. Ez annyit jelent, hogy világosságnak - azaz az örök igazság ismeretének, és ennek következtében az erő teljességének is bennetek kell lenni. Szellememnek kell dolgozni, hogy magam lehessek tevékeny bennetek. Csak ekkor éltek, és az életet már mindörökké nem vesztitek el. Velem egyesültetek, és ez az egyesülés az igazi kommúnio.

Az egyesülés elengedhetetlen, mert nélküle sem erőt, sem világosságot nem kaphattok. És velem, az Ős-forrással való összezárkózásnak még előtte kell megtörténni, hogy szeretetem folyamát át lehessen vezetni az ember szívébe. Hogy az összezárkózást végbe lehessen vinni, elsősorban olyan akarat kell, amely hajlandó mindent magáévá tenni. Engem a szívnek és értelemnek olyan forrásnak kell felismerni, amire az ember vágyódik. Tehát törekednie kell felém, és csak ezután lesz az akarata tevékeny és teljesíti az összezárkózás feltételeit. A tevékeny akarat a szeretetben való munkálkodással azonos, és az elengedhetetlen, így szeretetparancsom teljesítését nem kerülheti ki az, aki őszintén és becsületesen akar áldozáshoz járulni, velem egyesülni akar. Osszátok szét adományaitokat, etessétek és itassátok embertársaitokat akik segítségre szorulnak. Az ő szükséghelyzetük legyen a ti ügyetek is, akár szellemi, akár anyagi vonalon. Adjatok, ahogyan én is ADTAM NEKTEK. Frissítsétek fel testét-lelkét, legyetek a gyengékhez és betegekhez irgalmasok, vigasztaljátok a szomorkodókat, állítsátok lábra akinek a szívét valami nyomja. A nyomort folyton és mindig enyhítsétek. Mindent rám való tekintettel tegyetek, aki ezt az életet élte előttetek. Mindent amitek van, osszatok meg a szegényekkel. Ezzel szeretet parancsomat teljesítitek, és a velem való összezárkózás első feltételét. Én csak akkor egyesülhetek veletek, ha szíveteket szeretetté alakítjátok. E nélkül a velem való egyesülés lehetetlen, akármilyen külső formát vesztek is tekintetbe - mert annak lelketekre semmi befolyása nincs. Én az életet akarom adni nektek, a mértéktelen világosságot és erőt. De mindaddig nem tehetem, amíg nincs bennetek tevékeny akarat, amíg nem gyakoroljátok a szeretetet. A szeretet gyakorlására magam tanítottalak, és folyton figyelmeztettelek, úgy tegyetek, ahogyan én. Ekkor valóban Szellemem felvevő edénye lesztek. Tehát az én lényem egy részét tevékennyé engeditek válni magatokban.

A szeretetben való élés által magatokhoz vontok, és egyesültök velem az örök világosság és erő ősforrásával, és már korlátlanul vehettek világosságot, erőt, ismeretet és hatalmat magatokba. De a velem való egyesülést meg kell előzni a szeretet tetteinek. Csak ekkor lehetek jelenvaló bennetek, szellemben, és csak akkor etethetlek és itathatlak szellemi táplálékkal - hússal és borral - szellemi értelemben a testemmel. ÉN MAGAM VAGYOK A SZÓ. Tehát az Úrvacsarát nyújtom nektek, amikor szavaimat közvetítem, és az lelketek szellemi tápláléka lesz. Bár ezt a táplálékot előzetes szeretet-gyakorlat nélkül is magatokhoz vehetitek - viszont akkor nem áldozás, nem velem való egyesülés, akkor az még nem Úrvacsora. De szavam ehhez is elvezethet, ha nem fületekkel hanem szívetekkel fogadjátok magatokba, és szerinte éltek.

Az akarat tevékenysége, a szeretetben való élés hozza létre a szellemi egyesülést. De a szeretetben való élés az adakozásból áll, annak a megállás nélküli közléséből, és kiosztásából Aminek birtokában vagytok, hogy boldog legyen a rászoruló is attól, ami titeket boldoggá tesz. És ha ezt nem gyakoroljátok, ha ebben nem próbáltok követni - asztalomnál nem étkezhettek. Nem tarthatjátok meg velem az Utolsó Vacsorát, mert kivonjátok magatokat vendégeim sorából; megközelíthetetlen maradok számotokra, amíg szeretetté nem alakítjátok magatokat, mert a szeretet az ős-szubsztanciám, és az is marad.

Ha az Úrvacsorát a nálatok szokásos módon veszitek magatokhoz, úgy az mindig külső cselekedet marad, ami mély szellemi értelmét akkor kapja meg, ha igaz szeretet tölti be szíveteket. De az nem érzelem-szerint indít meg, hanem önzetlen felebaráti szeretetben kell kifejezésre jutnia. Mert aki megmarad a szeretetben, az megmarad bennem, és én benne. Ez az alapja az Úrvacsorának is. Ezért mindig az én életem legyen szemetek előtt, és mindenben kövessetek. És ahogyan ti szétosztjátok azt amitek van, úgy kaptok ti is tőlem szellemben és anyagban. És ha a szeretet által bensőséges a viszony közöttünk, ti is mindenkor megerősödtök, és elteltek. "Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre!"

Tehát rám való emlékezéssel állandóan munkálkodjatok szeretetben és fáradozzatok, hogy biztos egyesülést hozzatok létre velem. Ez garantálja szavam - testem és vérem - hozzátok vezetését. Ez ennek a mondatnak a szellemi értelme. És ezt valamennyien fel tudjátok fogni, ha komoly akarat van bennetek, hogy kikutassátok szavaim szellemi értelmét

Ámen