B.D.Nr.: 3183                                                                                                           1944. 07. 08.

 

Az örök szeretet titka...

 

Az örök szeretet titka az, hogy alapelem, hogy erő, és ezzel isteni ős-szubsztancia, tehát az isteni erő összessége. Mintegy anyagszerű valami, szellemi formában, tehát egy lény anyaga, akit csak mint tisztán szellemet kell elgondolni, tehát nem tulajdonságként birtokolja a szeretetet, hanem maga a tiszta szeretet. A még materiális embernek ez elképzelhetetlen és felfoghatatlan, ezért mindaddig titok neki, míg maga is szeretetté nem változott, míg átalakulása által azt nem érzi, hogy erőfolyam itatja át, ami felemeli és láthatatlanul magához az Örök Szeretethez láncolja, míg szeretettevékenységében bensőséges kapcsolatban nem érzi magát Istennel.

Bár ekkor még az Örök Szeretet titka nem lepleződik le előtte, de mindinkább kiformálódik előtte az Örök Istenség lényege. Az ember felismeri, hogy a szeretet elválaszthatatlan Istentől, hogy minden ami van, belőle ered, tehát hogy a látható és láthatatlan világ nem más, mint ennek a hatalmas szeretetnek a megnyilvánulása, hogy tehát a szeretet önmagában erő, amelynek kihatása határtalan.

Tehát a szeretet az örök Istenség szubsztanciája, mert Isten szeretet nélkül egyszerűen elképzelhetetlen. Csak az az ember, aki a Földön magát szeretetté alakítja, az nyer olyan elképzelést, ami megközelíti az igazságot, amennyiben Istent már mindenben meglátja, aki szereteterejéből lett, és így a Teremtőt felismeri a teremtményben.

A teremtmény mindig az ős-erő származéka marad, és az Ős-erő a szeretet, tehát maga Isten. Ezért a teremtmény is elmúlhatatlan, mert Isten nem pusztíthatja el önmagát. És a teremtmények a Teremtővel a legszorosabb összefüggésben állnak, mert az erő nem osztható szét. De az isteni szeretet minden teremtmény ős-szubsztanciája: erő, megszólítható, mint örök Istenség, aki lényegében mindenütt jelenvaló, ahol a szeretet ereje - tehát a teremtett alkotás - látható. Szeretet, erő, teremtmény... mindez ugyanaz... annak a soha el nem szikkadó kisugárzása aki az örök Istenség ős-szubsztanciája. Isten egyidejűleg erő és lényeg. Ő maga a szeretet, és szeretetet sugároz. Az örökkévalóság szelleme, aki mint szeretet anyagszerű lesz, erő lesz, amely megjelenik. Enélkül Isten Szellemét soha nem lehetne megérezni. Ez titok, ami rejtve marad az ember előtt, míg maga át nem szellemül, jóllehet Isten végtelen szeretete kinyilatkoztatja magát neki. Ám az ember mint ember nem fogja fel, míg szeretetté nem változtatta magát.

Ámen.