B.D.Nr.: 1517                                                                                                            1940. 07. 12.

 

„Menjetek és tanítsatok minden népet…”

 

Az Ellenfél legnagyobb ravaszsága az, hogy az emberek gondolkodását túlságosan megzavarja, és engedelmessé teszi saját szándékához. Amennyiben az ember a legmélyebb alázattal kéri az isteni Szellemet, helyes lesz a gondolkodása, és tisztán felismeri ezen szavak értelmét. Azt is felismeri, hogy akarata túlságos uralkodásával az isteni Szellem tevékenységét figyelmen kívül hagyta - tehát a gondolkodás téves volt, és így valótlan tanítás jött létre, ami az isteni szavak értelmét komolyan meghamisította. És ezt Isten nem tiltja meg az embernek, mivel nem sérti meg az emberek szabad akaratát.

Az evangéliumot ő tanítja tanítványainak, és megbízza őket az elterjesztésével, e szavakkal: "Menjetek és tanítsatok minden népet…” Tanítványainak mély, erős hite garantálta a Szent Szellem tevékenységét, így a tanítványok nem taníthattak mást, mint az igazságot. Tehát egy tanító Isten-szolga igazságára mindig lesz biztosíték, ha ő maga a legmélyebb, tehát eleven hitben áll. Így valódi Péter-utód és olyan egyház hívője, amit Jézus Krisztus maga alapított, ami azonban soha ne képviseljen világi hatalmat, hanem csak a tiszta szellemi terjedjen minden nép között a Földön.

Isten soha nem figyelmezteti az embereket olyan feladatra, hogy a Földön hozzanak létre egy intézményt, mivel az emberi módon kibocsátott előírásba a tiszta isteni tanítás jól beleszövődött, azonban bizonyos fokig kényszer-szerűen megkívánja az előírás teljesítését, ami szemben áll az isteni akarattal.

Az ember fogadja be az akaratának legteljesebb szabadságában Krisztus tanítását, és törekedjen az isteni akaratnak megfelelni. Ez a tanítás kínáljon fel az embereknek valóban hittel teli, Istent szolgálni akaró tanulnivalót, ami aztán felvilágosítást ad Isten Szelleméről - ha közzéteszik ezt a tanítást.

Azonban az Istenből való Szellem soha sem tevékenykedhet ott, ahol világi hatalom rendszere keletkezett. Ennek a hatalomnak megerősítéséhez egyetlen cél a sok rendelet és parancs volt, amiket állítólag a megszentelt szellemek segítségével adtak ki, és így a tanítás az egyházfő csalhatatlanságából keletkezett.

A Szent Szellem újra és újra tevékenykedik, hogy ezt a téves tanítást megcáfolja, és az embereknek felvilágosítást adjon, de az emberi akarat újra és újra oly erős, hogy a tiszta igazságot visszautasítja, és a tévtant követi. Az ember akarata nem kényszeríthető az igazság elfogadására, kényszerrel sem bírható rá, hogy elismerje Istent annak adományozójaként, amit neki igazságként előterjesztenek.

Neki magának kell függetlennek lennie, az igazságot felismerni – de ehhez sok segítő erő áll rendelkezésére. Figyelmeztetik, hogy aki csak egy kicsit is vágyik az igazság után, és aki készséges – azaz, aki komolyan alkalmas arra, hogy az igazi utat járja a Földön - az imában minden időben kérheti a felismerés erejét.

Ámen.