B.D.Nr.: 756.                                                                                                            1939. 01. 25.

 

Tiszteletadás Szűz Máriának

Krisztus születése

 

Jézus élete a Földön egy normális születéssel kezdődött. Az Istenség egy ember testében akart megszületni a Földön, ezért kellett ennek a testnek egy természetes kezdet: egy asszony méhéből születnie.

Mivel Jézus idejében minden rendkívülinek gyors magyarázatot találtak – vagyis hogy „az ördöggel szövetségben álló” – az emberek próbáltak ugyan egy természetes magyarázathoz jutni, azonban ezt az egyszerű utat nem találva megelégedtek ugyanezzel a véleménnyel, és ezáltal számtalan embert hoztak Istent-tagadó hírébe.

Jézus születése az emberi megítélés szerint tehát hasonlóképpen olyan tény volt, amire elhibázott minden feltételezés, emiatt történt az, hogy hasonló magyarázatnak akartak érvényt szerezni egy mindenfelé rendkívül vallásosnak ismert szűznél.

A születés szokatlan eseményei látszólag megütközést keltettek némelyeknél, azonban a legtöbb helyen kevés jelentőséget tulajdonítottak neki. És így történt az, hogy csak kis csoportnak volt tudomása erről a legritkább módon történő születésről – egy élet minden természetes előfeltétel nélküli felébresztéséről – ami tehát az Isten akarata és mindenhatósága általi történés volt.

Ezt most oly módon értékelik, hogy az emberek a Mária-anya formában egy lényt teremtenek maguknak, akinek tiszteletüket, imájukat és szeretetüket szánják bizonyos mértékben, ami azonban az embereket akadályozza a legnagyobb földi feladatukban: a kapcsolatot visszaállítani magával az Úrral és Üdvözítővel.

Érvényes ez mind a közbenjárás szokatlan igénybevételére, mind az értelmetlen tiszteletre is, ami minden indokot nélkülöz, mert Jézus anyja Istentől kiválasztott a szelídsége miatt, de semmiképp sincs a részére juttatott túl nagy kegyelemnek tudatában. Isten kiválasztott szolgálóleánya volt, ezért csak Istent illeti a tisztelet, mivel minden lény az ő alkotása.

                                                                                       Ámen