B.D.Nr.: 0674                                                                                                            1938. 11. 19.

 

A szereteted fokmérője a próbatétel

 

Az Úr által küldött megpróbáltatások egyúttal szereteted fokmérőjét is jelentik, mert ahogyan ezeket legyőzöd, ahogyan velük találkozol és ahogyan viselkedsz, azzal kifejeződik szereteted az Isteni Megváltó iránt. Az elmulasztott alkalmak, amikor az Úrnak szolgálhatnál, mindig szeretet-veszteséget jelentenek, mert az Úr a szeretet minden tettében jelenvaló, és ezek szerint ott van, ahol hozzá való szeretetből cselekszenek, vagy hoznak áldozatot.

Így aztán minden mulasztás kérdésessé teszi az Úr jelenlétét. Az Istenség mindig a legmélyebb szeretetben fogja magát kifejezni, ha a földi gyermek szíve is készséges a szeretetre. Viszont minden gondolat, ami az ember egyedüli feladatától távol áll, a Megváltó szeretetének a csökkenését vonja maga után. Az ilyen gyermeknek majd küzdeni kell, hogy az Úr ismét teljes szeretettel magához fogadja. Csak az az egy érvényesülhet, hogy mindenképpen meg kell tartani az Úr rokonszenvét.

Abban légy biztos, hogy a földi gyermeknek a saját akaratát mindenben maximális buzgalommal alá kell vetnie az Úr akaratának, hogy az Úr tulajdonába vegye, és szíve az Úr állandó lakhelye lehessen. Azért álljon első helyen az a fáradozásod, hogy az Úr iránti szeretettől legyen izzó a szíved, életedben mindig ő legyen a legfontosabb, és mintegy minden mást mögéje helyezve igyekezz tevékeny maradni az iránta való szeretetben. A földi gyermek törekvése egyedül így lesz eredményes.

A kísértések nagyon különfélék. Ezeknek csak úgy állhatsz ellen, ha az Úrra bízod magad, nagyon bensőségesen ajánlva magad kegyelmeibe. Különösen az önmagaddal való küzdelmeid óráiban. A bensőséges ima állandó fegyver lesz az ellaposodás ellen, mert ez jelenti az egyik legnagyobb veszélyt.

De ha emlékezetbe idézitek hogy mi az igazi rendeltetésetek a Földön, legyőztök minden kísértést, és gátlás nélkül adjátok át magatokat az Isteni Megváltónak, és ezzel megmaradtok szeretetében.

Ámen.